Đề kiểm tra chất lượng Học kì 1 Lịch sử Lớp 11 - Mã đề: 01 - Trường THPT Thanh Bình 2 (Có đáp án)

1/ Khởi nghĩa hoàng thân Si-vô-tha diễn ra

 A.Từ 1861-1882 B.Từ 1863-1866

 C.Từ 1861-1892 D.Từ 1866-1867

2/ Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất Đức tập trung binh lực ở:

 A.phía đông châu âu B.phía nam châu âu

 C.bán đảo Ban-căng D.phía tây châu âu

 3/ Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập vào

 A.11/1922 B.12/1922 C.1/1923 D.2/1923

4/ Trong những năm 1918-1923 , phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa ở trong tình trạng

 A. Ổn định và phát triển B. Tương đối ổn định

 C.Lâm vào tình trạng khủng hoảng D.Khủng hoảng trầm trọng kéo dài

 5/ Thái độ của Nga Hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)

 A.Đứng ngoài cuộc chiến tranh thế giới

 B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới

 C.Tham gia chiến tranh một cách có điều kiện

 D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Học kì 1 Lịch sử Lớp 11 - Mã đề: 01 - Trường THPT Thanh Bình 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Thanh Bình 2 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Lớp: 11. . . MÔN LỊCH SỬ 11(Chương Trình cơ bản) Họ và Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thời Gian: 45 Phút Mã đề 01 ( đề thi có 02 trang) I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 ĐIỂM ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất: (3điểm) 1/ Khởi nghĩa hoàng thân Si-vô-tha diễn ra A.Từ 1861-1882 B.Từ 1863-1866 C.Từ 1861-1892 D.Từ 1866-1867 2/ Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất Đức tập trung binh lực ở: A.phía đông châu âu B.phía nam châu âu C.bán đảo Ban-căng D.phía tây châu âu 3/ Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập vào A.11/1922 B.12/1922 C.1/1923 D.2/1923 4/ Trong những năm 1918-1923 , phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa ở trong tình trạng A. Ổn định và phát triển B. Tương đối ổn định C.Lâm vào tình trạng khủng hoảng D.Khủng hoảng trầm trọng kéo dài 5/ Thái độ của Nga Hoàng đối với cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918) A.Đứng ngoài cuộc chiến tranh thế giới B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới C.Tham gia chiến tranh một cách có điều kiện D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận 6/ Người đại diện ưu tú và là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc A.Khang Hữu Vi B. Lương Khải Siêu C. Tôn Trung Sơn D. Mao Trạch Đông 7/ Biện pháp chủ yếu mà Nhật Bản chọn để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa Chạy đua vũ trang với các nước TBCN Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài Tăng cường tiềm lược tiềm lực kinh tế quốc phòng D.Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa mở rộng lãnh thổ 8/ Sự kiện mở đầu quá trình các nước tư bản biến Trung Quốc thành nước nửa thuộc địa , nửa phong kiến A. Nhà Thanh ký điều ước Tân Sửu năm 1901. B. Sự thất bại của phong trào Thái Bình Thiên Quốc C. Sự thất bại của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn D. Hiệp ước Nam Kinh được ký năm 1842 II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM ) Câu 1: (1,5điểm) Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra những hậu quả gì? Câu 2: (3điểm) Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy Tân Minh Trị? theo em trong tất cả các cải cách của Minh Trị thì cải cách nào quan trọng? Vì sao? Câu 3: (1,5điểm) Vì sao nói cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1( Mã đề 01-ban cơ bản) I/ TRẮC NGHIỆM: (4ĐIỂM) Chọn câu đúng nhất: (Mỗi câu đúng 0,5điểm) 1C ; 2D ; 3B ; 4C ; 5B ;6C ;7D ; 8D II/ TỰ LUẬN: (6ĐIỂM) Câu 1: (1,5đ) -10/1929 khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan rộng ra khắp các nước tư bản(0.5đ) - KHKT tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản (0.25đ), gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị- xã hội: người nông dân mất ruộng, hàng triệu công nhân bị thất nghiệp. . .(0.25đ) - KHKT đe dọa sự tồn vong của CNTB(0.5đ) Câu 2: (3đ) Nội dung cuộc cải cách Minh Trị 1868 : + Chính trị: thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chính phủ mới. . .(0,5đ) +Kinh tế:thống nhất tiền tệ, thị trường,xóa bỏ độc quyền ruộng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng. . .(0,5đ) +Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, công nghiệp đóng tàu phát triển. . .(0,5đ) + Văn hóa –giáo dục:thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, cử học sinh giỏi du học. . .(0,5đ) Cải cách giáo dục là quan trọng(0,5đ)vì giáo dục là chìa khóa mở cửa kho tàng tri thức của nhân loại mà Minh Trị đã thấy được điều đó(0,5đ) Câu 3: (1,5đ) - Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến( 0.5đ). - Không dụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược(0,5đ) - Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân (0,5đ) MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Mã đề 01 CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG ĐIỂM NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Nhật Bản 1(0,5đ) 1(1,5đ) 1(1,5đ) 3(2,5đ) Trung Quốc 1(0,5đ) 1(0,5đ) 1(1,5đ) 3(2,5đ) Các nước ĐNA cuối TK XIX –đầu TKXX 1(0,5đ) 1(0,5đ) Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 1(0,5đ) 1(0,5đ) Cách mạng Tháng Mười và cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1(0,5đ) 1(0,5đ) Liên Xô xây dựng CNXH(1921-1941) 1(0,5đ) 1(0,5đ) Tình hình các nước TB giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1(0,5đ) 1(1,5đ) 2(2đ) TỔNG SỐ 4(2đ) 4(2đ) 2(4,5đ) 1(1,5đ) 10đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ki_1_lich_su_lop_11_ma_de_01_truo.doc