Đề kiểm tra Học kì 2 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Lê Quý Đôn (Có đáp án)

Câu 1(3điểm): Nêu các đặc điểm chung của thú? Hãy minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của thú?

Câu 2 (3điểm): Hãy giải thích vai trò của một số đặc điểm cấu và tập tính của động vật đới lạnh và đới nóng: (ghi trực tiếp vào bảng)

Những đặc điểm thích nghi Giải thích về vai trò

Bộ lông dày

Chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày

Ngủ đông hoặc di cư tránh rét

Khả năng đi xa

Hoạt động vào ban đêm

Hoạt động vào ban ngày

Câu 3 (4điểm): Thế nào là động vật qúy hiếm? Nêu tên một số loài động vật quý hiếm ở Việt nam. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài động vật quý hiếm

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 2 Sinh học Lớp 7 - Trường THCS Lê Quý Đôn (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ và Tên:.... Lớp: 7A BàI KIểM TRA HọC Kỳ II Môn: Sinh Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của Thầy (Cô) giáo Đề RA: Câu 1(3điểm): Nêu các đặc điểm chung của thú? Hãy minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của thú? Câu 2 (3điểm): Hãy giải thích vai trò của một số đặc điểm cấu và tập tính của động vật đới lạnh và đới nóng: (ghi trực tiếp vào bảng) Những đặc điểm thích nghi Giải thích về vai trò Bộ lông dày Chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày Ngủ đông hoặc di cư tránh rét Khả năng đi xa Hoạt động vào ban đêm Hoạt động vào ban ngày Câu 3 (4điểm): Thế nào là động vật qúy hiếm? Nêu tên một số loài động vật quý hiếm ở Việt nam. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài động vật quý hiếm BàI LàM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hướng dẫn chấm: Câu 1: - Nêu được các đặc điểm chung của thú : 1,5đ - Nêu được vai trò của thú, có ví dụ minh hoạ: 1,5đ Câu 2: Xác định từng đặc điểm cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh và đới nóng để thích nghi với điều kiện sống của chúng (0,5đ/ý) Câu 3: Nêu được khái niệm động vật quý hiếm 1đ Nêu tên một số loài động vật quý hiếm ở Việt nam 1đ Nêu các biện pháp bảo vệ động vật qúy hiếm 2đ MA TRAÄN MUẽC TIEÂU: 1/ Kieồm tra keỏt quaỷ naộm kieỏn thửực cụ baỷn cuỷa hoùc sinh ụỷ hoùc kyứ 2 2/ Tieỏp tuùc kieồm tra kổ naờng vaọn duùng kieỏn thửực, caựch hieồu baứi vaứ trỡnh baứy cuỷa caực em MA TRAÄN: Noọi dung/hỡnh thửực Nhaọn bieỏt Thoõng hieồu Vaọn duùng Vaọn duùng staùo T ẹieồm S. caõu ủieồm S. caõu ủieồm S. caõu ủieồm S. caõu ủieồm Chửụng 6 1 3 Chửụng 8 1 3 1 1 1 1 1 2 Toồng 1 3 2 4 1 1 2 10 21/04/2009 GVBM ẹAậNG ẹèNH TAÂM

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_sinh_hoc_lop_7_truong_thcs_le_quy_don_c.doc