Đề kiểm tra học kì hai môn :hóa học - Lớp 8 đề 1

Câu 1 /

 Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì?Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch (2 đ)

 Áp dụng : ( 1 đ )

 Ở nhiệt độ 25 OC độ tan của NatriClorua là 36gam .Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NatriClorua bão hòa

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 1033 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì hai môn :hóa học - Lớp 8 đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên ….……………………….. Lớp 8A …. ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn :HÓA HỌC - LỚP 8 ĐỀ 1 Điểm - Lời phê Duyệt Câu 1 / Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì?Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch (2 đ) Áp dụng : ( 1 đ ) Ở nhiệt độ 25 OC độ tan của NatriClorua là 36gam .Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NatriClorua bão hòa . Câu 2/ . Thực hiện chuổi biến hóa theo sơ đồ sau : ghi rõ điều kiện nếu có (2 đ ) O2 à Fe3O4 à H2O à H2SO4 à H2 Câu 3/ (2 đ) Có 2Chất lỏng:NaOH ,H2O đựng trong 2 lọ mất nhãn..Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ra từng chất . Câu 4/ :( 3 đ) Hòa tan 8,1gam bột nhôm vào 38,325 gam Axit Clo hydric (HCl) thu được Nhôm Clorua và khí Hydro a./ Lập phương trình hóa học b/ Xác định chất dư ? c./ Tính thể tích khí Hydro thoát ra ở đktc ? Biết : O = 16 ; H =1 ; Al = 27 ; Cl =35,5 , HẾT ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ 1 Câu 1 : Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch .(1đ ) C% = ( mct x 100% ): mdd; C% : Nồng độ phần trăm (% ) mct : khối lượng chất tan ( g) mdd: khối lượng dung dịch ( g) ( đúng công thức 0,5 đ , nêu đủ các đại lượng có trong công thức 0,5 đ . nếu thiếu 1 trong 3 đại lượng thì không tính điểm ) Áp dụng : Khối lượng dung dịch Natriclorua bão hòa = 100 +36 = 136 g (0,5 đ ) Nồng độ C% cùa Natri Clorua bão hòa . C% = ( 36 x 100 %) : 136 = 26,47 ( % ) (0,5 đ ) Hs có thể làm gợp chỉ một công thức đúng vẫn hưởng trọn điểm Câu 2: Thực hiện chuổi biến hóa theo sơ đồ sau : ghi rõ đk nếu có (0,5 đ Cho mỗi phương trình viết và cân bằng đúng . Nếu thiếu đk - 0,25 đ ,cân bằng sai -0,25 đ ) O2 à Fe3O4 à H2O àH2SO4 à H2 2O2 +3Fe -to-> Fe3O4 Fe3O4 + 4 H2 --to->3 Fe +4H2O H2O + SO3 à H2SO4 H2SO4 +Mg à MgSO4 + H2 Hs có thể dùng Zn ,Al, Fe … cho pt 4 mà đúng vẫn hưởng trọn điểm . Câu 3 Chiết mỗi chất lỏng một ít ra làm mẫu thử ( 0, 5 đ). Nhúng giấy quỳ tím lần lượt vào 2 mẫu thử trên ( 0, 5 đ).Ta thấy có một chất lỏng làm giấy quý tím hóa xanh đó là dung dịch NaOH ( 0, 5 đ) .Chất lỏng còn lại là H2O ( 0, 5 đ ) Câu 4 a./ 2Al + 6 HCl à 2AlCl3 + 3 H2 ( 0, 5 đ) 2mol 6mol 2mol 3mol 0,3mol y ? Số mol của Al = 8,1 : 27 = 0,3 mol ( 0, 5 đ) Số mol của HCl = 38,325 : 36,5 = 1,05 mol ( 0, 5 đ) So sánh nAl : nHCl 0,3 / 2 HCl dư ( 0, 5 đ) b/ Thể tích khí Hydro ở đktc Số mol của Hydro = ( 0,3 x3) :2 = 0,45 mol ( 0, 5 đ ) V H2 = 0,45 x22,4 = 10,08 lit ( 0, 5 đ) Hs có thể làm cách khác mà đúng vẫn hưởng trọn số điểm .

File đính kèm:

  • docthide1.doc