Đề kiểm tra học kì II năm 2012-2013 môn : công nghệ 7

Câu 1 : Cần tiến hành những công việc gì để chăm sóc rừng sau khi trồng ? (2 điểm)

Câu 2: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? (2 điểm)

Câu3: Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi? Địa phương em thường sử dụng phương pháp nào để dự trữ thức ăn vật nuôi ? (3 điểm)

 

doc5 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II năm 2012-2013 môn : công nghệ 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT SƠN HÀ TRƯỜNG THCS SƠN BA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2012-2013 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 MA TRẬN ĐỀ Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Trồng rừng - Biết được nội dung công việc chăm sóc rừng sau khi trồng. Số câu Câu 1 1câu Số điểm 2đ 20% 2 điểm 20% Khai thác , bảo vệ rừng - Nhận xét được tình hình rừng ở địa phương, liên hệ tìm ra hướng khắc phục. Số câu Câu 3 1câu Số điểm 3đ 30% 3 điểm 30% Thức ăn vật nuôi - Biết được sự tiêu hóa thức ăn trong cơ thể vật nuôi. - Hiểu mục đích và phương pháp dự trữ, chế biến thức ăn vật nuôi. Số câu Câu 2 Câu 3 2 câu Số điểm 2đ 20% 3đ 30% 5 điểm 50% Tổng số câu 2 câu 1 câu 1 câu 4 câu Tổng số điểm 4 điểm 40% 3 điểm 30% 3 điểm 30% 10 điểm 100% ĐỀ 1 Câu 1 : Cần tiến hành những công việc gì để chăm sóc rừng sau khi trồng ? (2 điểm)  Câu 2: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? (2 điểm) Câu3: Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi? Địa phương em thường sử dụng phương pháp nào để dự trữ thức ăn vật nuôi ? (3 điểm) Câu4: Nêu thực trạng rừng ở địa phương em. Bản thân em sẽ làm gì để bảo vệ rừng ? (3 điểm) ----------Hết--------- ĐÁP ÁN Câu 1.(2 điểm) - Làm rào bảo vệ (0,5 điểm) - Phát quang , làm cỏ (0,5 điểm) - Xới đất, bón phân, vun gốc (0,5 điểm) - Tỉa , dặm cây (0,5 điểm) Câu 2. (2 điểm) - Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng axítamin, lipít được cơ thể hấp thụ dưới dạng glixêrin và axít béo. Gluxít được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng ion khoáng còn nước và các vitamin được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu. Câu 3 . (3 điểm) - Chế biến thức ăn để tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn , ăn được nhiều dễ tiêu hoá , làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại trong thức ăn. (1,5 điểm) - Dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm giữ thức ăn lâu hỏng , luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi. (1 điểm) - Làm khô - ủ xanh. (0,5 điểm) Câu 4. (3 điểm) -Rừng ở địa phương đang bị tàn phá để làm rẫy trồng mì . Nhiều người lén lút khai thác gỗ trái phép . … (1,5 điểm) -HS tự nêu những việc bản thân cần làm để bảo vệ rừng. (1,5 điểm) Sơn Ba, ngày 20 tháng 04 năm 2013 Chuyên môn Giáo viên ra đề Đặng Ngọc Việt Nguyễn Văn Bảo PHÒNG GD & ĐT SƠN HÀ TRƯỜNG THCS SƠN BA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2012-2013 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 MA TRẬN ĐỀ Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Thức ăn vật nuôi - Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng. Số câu Câu 3 1câu Số điểm Tỉ lệ 3đ 30% 3 điểm 30% Khai thác, bảo vệ rừng - Biết được khái niệm, các điều kiện khai thác rừng và các biện pháp phục hồi sau khai thác. Nhận xét được tình hình rừng ở địa phương, liên hệ tìm ra hướng khắc phục. Số câu Câu 1 Câu 3 2câu Số điểm Tỉ lệ 2đ 20% 3đ 30% 5 điểm 50% Giống vật nuôi - Biết được khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng. Số câu Câu 2 1 câu Số điểm Tỉ lệ 2 20% 2 điểm 20% Tổng số câu 2 câu 1 câu 1 câu 4 câu Tổng số điểm 5 50% 2 điểm 20% 3 điểm 30% 10đ 100% ĐỀ 2 Câu 1. Khai thác trắng là như thế nào? Rừng ở Việt Nam hiện nay nên áp dụng điều kiện khai thác nào? Trình bày rõ phương pháp khai thác đó. (2đ)  Câu 2: Thế nào là chọn giống vật nuôi? Trình bày một số phương pháp chọn giống vật nuôi? (2đ) Câu3: Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu? Dựa vào thành phần dinh dưỡng người ta chia thức thức ăn vật nuôi thành mấy loại? (3đ) Câu4: Nêu thực trạng rừng ở địa phương em. Bản thân em sẽ làm gì để bảo vệ rừng ? (3đ) -----------Hết---------- Đáp Án Câu 1. + Khai thác trắng là chặt hết cây rừng trong một mùa chặt. (0,5 điểm) + Ở Việt Nam hiện nay nên áp dụng biện pháp khai thác chọn và khai thác dần. (0,5 điểm) - Khai thác chọn là chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng. (0,5 điểm) - Khai thác dần là chặt hếtt cây trong 3 đến 4 lần chặt, trong 5 đến 10 năm để tận dụng rừng tái sinh tự nhiên. (0,5 điểm) Câu 2. + Chọn giống cật nuôi: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi. (1 điểm) + Phương pháp chọn giống vật nuôi. - Chọn lọc hàng loạt: Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước, rồi căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để chọn lựa từ trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất làm giống. (1 điểm) - Kiểm tra năng suất: Các vật nuôi tham gia chọn lọc được nuôi dưỡng trông cùng một điều kiện “chuẩn”, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với tiêu chuẩn đã định trước để lựa chọn những con tốt nhất giữ lại làm giống. (1 điểm) Câu 3. + Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ động vật và thực vật. + Dựa vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn người ta chia thức ăn thành 3 loại: - Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14% gọi là thức ăn giàu prôtêin. - Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50% gọi là thức ăn giàu gluxit. - Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% gọi là thức ăn thô. Câu 4. (3 điểm) -Rừng ở địa phương đang bị tàn phá để làm rẫy trồng mì . Nhiều người lén lút khai thác gỗ trái phép . … (1,5 điểm) -HS tự nêu những việc bản thân cần làm để bảo vệ rừng. (1,5 điểm) Sơn Ba, ngày 20 tháng 04 năm 2013 Chuyên môn Giáo viên ra đề Đặng Ngọc Việt Nguyễn Văn Bảo

File đính kèm:

  • docCN 7.doc