Đề thi chất lượng Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Đề 1 - Trường THCS An Nhơn (Có đáp án)

1. Phương pháp bảo quản nông sản là:

 A. Muối chua. B. Đóng hộp. C. Thông thóang. D. Sấy khô.

2.Làm đất nhằm mục đích :

 A. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. B. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây.

 C. Tránh sâu bệnh phát sinh mạnh. D. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu.

 3. Ưu điểm của cách bón vãi phân là:

 A. Cây dễ sử dụng. B. Cần ít công lao động.

 C. Dễ tan khi tiếp xúc với đất. D. Tiết kiệm phân bón.

4. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt là:

 A. Đất cát. B. Đất thịt. C. Đất pha cát. D. Đất sét .

5. Gieo trồng đúng thời vụ nhằm mục đích :

 A. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. B. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu.

 C. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. D. Tránh thời kì sâu bệnh phát sinh mạnh.

6. Yếu tố nào sau đây có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ:

 A. Loại cây trồng B. Loại đất trồng.

 C. Khí hậu D. tình hình phát sinh sâu bệnh ở địa phương

 

doc10 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chất lượng Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Đề 1 - Trường THCS An Nhơn (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS AN NHƠN THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Họ và tên Môn : CÔNG NGHỆ ( Đề 1) Lơp 7/ Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) A.TRẮC NGHIỆM:( 4Đ) I .Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Phương pháp bảo quản nông sản là: A. Muối chua. B. Đóng hộp. C. Thông thóang. D. Sấy khô. 2.Làm đất nhằm mục đích : A. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. B. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. C. Tránh sâu bệnh phát sinh mạnh. D. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu. 3. Ưu điểm của cách bón vãi phân là: A. Cây dễ sử dụng. B. Cần ít công lao động. C. Dễ tan khi tiếp xúc với đất. D. Tiết kiệm phân bón. 4. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt là: A. Đất cát. B. Đất thịt. C. Đất pha cát. D. Đất sét . 5. Gieo trồng đúng thời vụ nhằm mục đích : A. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. B. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu. C. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. D. Tránh thời kì sâu bệnh phát sinh mạnh. 6. Yếu tố nào sau đây có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ: A. Loại cây trồng B. Loại đất trồng. C. Khí hậu D. tình hình phát sinh sâu bệnh ở địa phương 7. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh nhằm mục đích : A. Ngăn dòng nước chảy . B. Tăng độ che phu,û hạn chế xói mòn, rửa trôi. C. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. D. Cải tạo đất bạc màu. 8. Khi thực hành về xác định thành phần cơ giới của đất nếu trạng thái sau khi vê đất là vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt thì đó là loại đất: A. Đất thịt nhe. B. Đất cát pha. C. Đất thịt nặng D. Đất thịt trung bình 9. Ưu điểm của cách gieo vãi hạt giống là: A. Tốn nhiều công . B. Chăm sóc dễ. C. Nhanh, ít tốn công . D.Tiết kiệm hạt giống . 10. Nhược điểm của biện pháp hóa học là: A. Không gây độc cho người B. ô nhiễm môi trường. C. Diệt nhanh. D. ít tốn công 11. Loại phân thường dùng để bón thúc là: A. Phân chuồng còn tươi. B. Phân lân. C. Phân đạm. D. Phân rác chưu hoai mục. 12. Làm cỏ nhằm mục đích: A. Diệt cỏ dại. B. Làm đất tơi xốp. C. Chống đổ D. Hạn chế bóc hơi nước 13. Quy trình xử lí hạt giống bằng nước ấm: A. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, rửa sạch các hạt chìm, ngâm hạt trong nước ấm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt. B. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, rửa sạch các hạt chìm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, ngâm hạt trong nước ấm. C. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, rửa sạch các hạt chìm, ngâm hạt trong nước ấm. D. Rửa sạch các hạt , cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, , kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, ngâm hạt trong nước ấm. 14. Tiêu chí nào không phải là của hạt giống đem gieo: A. Tỉ lệ nảy mầm cao B. Sức nảy mầm mạnh C. Kích thước hạt to . D. Không có sâu bệnh. 15. Loại phân bón thuộc nhóm phân hữu cơ là: A. Phân bắc, phân xanh. B. Phân NPK, Urê. C. Phân kali, phân lân. D. Phân vi lượng 16 Loại đất có trị số pH > 7,5là: A.Đất trung tính. B. Đất kiềm . C. Đất chua. D. Đất phèn. B. TỰ LUẬN( 6Đ) Câu 1:Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Câu 2:Độ phì nhiêu của đất là gì? Muốn cây trồng năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần có thêm điều kiện gì? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Câu 3:Nêu các công việc làm đất và tác dụng của các công việc làm đất? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 4: Tại sao phải tiến hành xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ TRƯỜNG THCS AN NHƠN THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Họ và tên Môn : CÔNG NGHỆ ( Đề 2) Lơp 7/ Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) A.TRẮC NGHIỆM:( 4Đ) I .Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Loại phân thường dùng để bón thúc là: A. Phân lân. B. Phân đạm. C. Phân chuồng còn tươi. D. phân rác chưu hoai mục. 2. Quy trình xử lí hạt giống bằng nước ấm: A. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, rửa sạch các hạt chìm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, ngâm hạt trong nước ấm. B. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, rửa sạch các hạt chìm, ngâm hạt trong nước ấm. C. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, rửa sạch các hạt chìm, ngâm hạt trong nước ấm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt. D. Rửa sạch các hạt , cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép , kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, ngâm hạt trong nước ấm. 3. Ưu điểm của cách gieo vãi hạt giống là: A. Tốn nhiều công . B. nhanh, ít tốn công . C.Tiết kiệm hạt giống . D. Chăm sóc dễ. 4. Tiêu chí nào không phải là của hạt giống đem gieo: A. Tỉ lệ nảy mầm cao B. Kích thước hạt to . C. Sức nảy mầm mạnh D. Không có sâu bệnh. 5. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt là: A. Đất sét . B. Đất pha cát. C. Đất cát. D. Đất thịt. 6. Loại phân bón thuộc nhóm phân hữu cơ là: A. Phân kali, phân lân. B. Phân bắc, phân xanh. C. Phân vi lượng D. Phân NPK, Urê. 7. Gieo trồng đúng thời vụ nhằm mục đích : A. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu. B. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. C. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. D.Tránh thời kì sâu bệnh phát sinh mạnh. 8. Phương pháp bảo quản nông sản là: A. Sấy khô. B. Đóng hộp. C. Thông thóang. D. Muối chua. 9. Làm cỏ nhằm mục đích: A. Diệt cỏ dại. B. Làm đất tơi xốp. C. Chống đổ D. Hạn chế bóc hơi nước. 10. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh nhằm mục đích : A. Ngăn dòng nước chảy . B. Tăng độ che phu,û hạn chế xói mòn, rửa trôi. C. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. D. Cải tạo đất bạc màu. 11. Yếu tố nào sau đây có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ: A. tình hình phát sinh sâu bệnh ở địa phương B. Loại đất trồng. C. Khí hậu D. Loại cây trồng 12. Làm đất nhằm mục đích : A. Tránh sâu bệnh phát sinh mạnh. B. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu. C. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. D. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. 13. Nhược điểm của biện pháp hóa học là: A. Không gây độc cho người B. ít tốn công C. Diệt nhanh. D. ô nhiễm môi trường. 14. Khi thực hành về xác định thành phần cơ giới của đất nếu trạng thái sau khi vê đất là vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt thì đó là loại đất: A. Đất thịt nhe. B. Đất cát pha. C. Đất thịt nặng D. Đất thịt trung bình 15. Ưu điểm của cách bón vãi phân là: A. Cây dễ sử dụng. B. Dễ tan khi tiếp xúc với đất. C. Tiết kiệm phân bón. D. Cần ít công lao động. 16 Loại đất có trị số pH > 7,5là: A.Đất trung tính. B. Đất kiềm . C. Đất chua. D. Đất phèn. B. TỰ LUẬN( 6Đ) Câu 1:Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Câu 2:Độ phì nhiêu của đất là gì? Muốn cây trồng năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần có thêm điều kiện gì? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Câu 3:Nêu các công việc làm đất và tác dụng của các công việc làm đất? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 4: Tại sao phải tiến hành xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ TRƯỜNG THCS AN NHƠN THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Họ và tên Môn : CÔNG NGHỆ ( Đề 3) Lơp 7/ Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) A.TRẮC NGHIỆM:( 4Đ) I .Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Tiêu chí nào không phải là của hạt giống đem gieo: A. Sức nảy mầm mạnh B. Không có sâu bệnh. C. Tỉ lệ nảy mầm cao D. Kích thước hạt to . 2. Phương pháp bảo quản nông sản là: A. Sấy khô. B. Thông thóang. C. Muối chua. D. Đóng hộp. 3. Quy trình xử lí hạt giống bằng nước ấm: A. Rửa sạch các hạt , cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, ngâm hạt trong nước ấm. B. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, rửa sạch các hạt chìm, ngâm hạt trong nước ấm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt. C. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, rửa sạch các hạt chìm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, ngâm hạt trong nước ấm. D. Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế trước khi ngâmhạt, rửa sạch các hạt chìm, ngâm hạt trong nước ấm. 4. Yếu tố nào sau đây có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ: A. Loại cây trồng B. Loại đất trồng. C. Khí hậu D. tình hình phát sinh sâu bệnh ở địa phương 5. Khi thực hành về xác định thành phần cơ giới của đất nếu trạng thái sau khi vê đất là vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt thì đó là loại đất: A. Đất thịt nhe. B. Đất thịt nặng C. Đất thịt trung bình D. Đất cát pha. 6. Làm cỏ nhằm mục đích: A. Diệt cỏ dại. B. Làm đất tơi xốp. C. Chống đổ D. Hạn chế bóc hơi nước. 7. Loại phân bón thuộc nhóm phân hữu cơ là: A. Phân bắc, phân xanh. B. Phân NPK, Urê. C. Phân vi lượng D. Phân kali, phân lân. 8. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh nhằm mục đích : A. Ngăn dòng nước chảy . B. Tăng độ che phu,û hạn chế xói mòn, rửa trôi. C. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. D. Cải tạo đất bạc màu. 9. Nhược điểm của biện pháp hóa học là: A. Diệt nhanh. B. ít tốn công C. ô nhiễm môi trường. D. Không gây độc cho người 10. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt là: A. Đất sét . B. Đất thịt. C. Đất pha cát. D. Đất cát. 11. Ưu điểm của cách gieo vãi hạt giống là: A. Chăm sóc dễ. B. Tốn nhiều công . C. Nhanh, ít tốn công . D.Tiết kiệm hạt giống . 12. Ưu điểm của cách bón vãi phân là: A. Dễ tan khi tiếp xúc với đất. B. Tiết kiệm phân bón. C. Cần ít công lao động. D. Cây dễ sử dụng. 13. Làm đất nhằm mục đích : A. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. B. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu. C. Tránh sâu bệnh phát sinh mạnh. D. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. 14. Gieo trồng đúng thời vụ nhằm mục đích : A. Trừ mần móng sâu bệnh, nơi ẩn náu. B. Để tăng sức chống sâu bệnh cho cây. C. Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh. D.Tránh thời kì sâu bệnh phát sinh mạnh. 15. Loại phân thường dùng để bón thúc là: A. phân rác chưu hoai mục. B. Phân đạm. C. Phân lân. D. Phân chuồng còn tươi. 16 Loại đất có trị số pH > 7,5là: A.Đất trung tính. B. Đất kiềm . C. Đất chua. D. Đất phèn. B. TỰ LUẬN( 6Đ) Câu 1:Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Câu 2:Độ phì nhiêu của đất là gì? Muốn cây trồng năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất cần có thêm điều kiện gì? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Câu 3:Nêu các công việc làm đất và tác dụng của các công việc làm đất? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......

File đính kèm:

  • docde_cuong_cong_nghe_lop_7_cong_nghe_lop_7_de_1_truong_thcs_an.doc