Đề kiểm tra học kỳ i trường thcs mường sại môn: vật lý 8

Câu 1: (2 điểm)

Chuyển động cơ học là gì? Nêu ví dụ chứng tỏ vật chuyển động so với vật khác.

Câu 2: (2 ,5điểm)

Với điều kiện nào thì một vật nhúng trong lòng chất lỏng sẽ nổi lên, chìm xuống hoặc

 lơ lửng? lấy ví dụ minh họa?

Câu 3: (2,5 điểm)

a) Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức tính công?

b) Vận dụng: Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F=3000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu hỏa?

 

docx4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ i trường thcs mường sại môn: vật lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUỲNH NHAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS MƯỜNG SẠI MÔN: VẬT LÝ 8 Thời gian: 45 phút Năm học: 2013 - 2014 III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 1.Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng số LT (Cấp độ 1, 2) VD (Cấp độ 3, 4) LT (Cấp độ 1, 2) VD (Cấp độ 3, 4) 1.Chuyển động cơ học 03 03 2,1 0,9 14 6 2. Biểu diễn lực 03 03 2,1 0,9 14 6 3.Áp suất 07 06 5,6 1,4 37,3 9,3 4.Công cơ học 02 02 1,4 0,6 9,3 4 Tổng 15 14 11,2 3,8 74,6 25,4 2.Ma trận đề kiểm tra: Tên chủ  đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TL TL Cấp độ thấp TL  Chương I. Cơ học 1.Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. 2. Nêu được  ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ. 3.Nêu  được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình. 4. Nêu  được áp lực, áp suất và đơn vị đo  áp suất là gì. 5. Nêu được ví dụ về 6. Lực ma sát trượt. 6.Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản.  7. Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ. 8. Nêu  được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật. 9. Nêu được lực là một đại lượng vectơ 10. Nêu  được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. 11. Nêu được quán tính của một vật là gì? 12. Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng. 13. Nêu được  áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng. 14. Nêu  được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao. 15. Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy, nêu được đúng tên đơn vị đo các đại lượng trong công thức. 16. Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. 17. Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét. 18. Nêu  được điều kiện nổi của vật. 19.Vận dụng được công thức tính tốc độ  . 20. Xác  định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm. 21. Tính được tốc  độ trung bình của chuyển động không đều. 22. Biểu diễn được lực bằng véc tơ. 23. Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật. 24.Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính. 25.Nêu được ví  dụ về lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ. 26.Vận dụng công thức  27.Vận dụng được công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = V.d. 28.Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét Số  câu hỏi 1(C1;1) 1(C6.3) 1(C28.2) 1(C19;4) 4 Số  điểm 5 2 3 10 Tỉ lệ% 50% 20% 30% 100% ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN THI: VẬT LÝ 8 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian chép đề ) Câu 1: (2 điểm) Chuyển động cơ học là gì? Nêu ví dụ chứng tỏ vật chuyển động so với vật khác. Câu 2: (2 ,5điểm) Với điều kiện nào thì một vật nhúng trong lòng chất lỏng sẽ nổi lên, chìm xuống hoặc lơ lửng? lấy ví dụ minh họa? Câu 3: (2,5 điểm) Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức tính công? Vận dụng: Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F=3000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu hỏa? Câu 4. (3 điểm) Một người đi xe đạp xuống một cái đốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 1 Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học 1 VD: Đoàn tàu vừa chuyển bánh dời nhà ga, ... - Chọn nhà ga làm mốc thì đoàn tàu chuyển động. ( học sinh lấy ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm tối đa ) 0,5 0,5 2 - Một vật nhúng trong lòng chất lỏng chịu hai lực tác dụng là trọng lượng (P) của vật và lực đẩy Ác-si-mét (FA) thì: + Vật chìm xuống khi FA < P. + Vật nổi lên khi FA > P. + Vật lơ lửng khi P = FA - Lấy được ví dụ, chẳng hạn như: một lá thiếc mỏng, vo tròn lại rồi thả xuống nước lại chìm còn gấp thành thuyển thả xuống nước lại nổi? 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 3 a/ Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật di chuyển. Công thức tính công: A=F.s b/ Vận dụng: Công của lực kéo của đầu tàu hỏa là: A = F.s = 3000.1000 = 3000000 J = 3000kJ 0,5 2 4 Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc: Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường nằm ngang: Vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường. ĐS: 4m/s; 2,5/s; 3,33m/s 1 1 1

File đính kèm:

  • docxĐỀ THI HKI 1 LY 8 13-14.docx
Giáo án liên quan