Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn Vật lí 9 - Đề số 1

Câu 1. Khi viên bi đã rời khỏi tay và đang bay thẳng đứng lên, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ?

A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e

Câu 2. Khi bay lên đến vị trí cao nhất để chuẩn bị rơi xuống, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ?

A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e

Câu 3. Trong quá trình rơi xuống, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ?

A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e

Câu 4. Bỏ một vật vào chậu nước đang có nhiệt độ 27oC thì thấy nhiệt độ của nước tăng thêm 14oC. Thông tin nào dưới đây đúng khi nói về nhiệt độ của vật trước khi bỏ vào nước ?

A. Nhiệt độ của vật là 14oC C. Nhiệt độ của vật nhỏ hơn 27oC

B. Nhiệt độ của vật là 41oC D. Nhiệt độ của vật lớn hơn 41oC

 

doc9 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn Vật lí 9 - Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008 MÔN VẬT LÍ 9 Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề) Hãy đọc thật kỹ đề ra rồi chọn phương án thích hợp với mỗi câu hỏi, ghi vào giấy bài làm theo mẫu hướng dẫn. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, không trả lời không tính điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,05 điểm. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 ĐIỂM) a c d e b Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu từ 1 đến 3. Một viên bi được ném lên theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hình 1 (dành cho câu từ 1đến 3) Câu 1. Khi viên bi đã rời khỏi tay và đang bay thẳng đứng lên, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ? A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e Câu 2. Khi bay lên đến vị trí cao nhất để chuẩn bị rơi xuống, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ? A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e Câu 3. Trong quá trình rơi xuống, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ? A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e Câu 4. Bỏ một vật vào chậu nước đang có nhiệt độ 27oC thì thấy nhiệt độ của nước tăng thêm 14oC. Thông tin nào dưới đây đúng khi nói về nhiệt độ của vật trước khi bỏ vào nước ? A. Nhiệt độ của vật là 14oC C. Nhiệt độ của vật nhỏ hơn 27oC B. Nhiệt độ của vật là 41oC D. Nhiệt độ của vật lớn hơn 41oC Câu 5. Một vật có khối lượng m = 4,5kg được thả rơi từ độ cao h = 8m xuống đất. Trong quá trình chuyển động, lực cản bằng 4% so với trọng lực. Công của trọng lực và công của lực cản là A. AP = - 360J ; AC = 14,4J C. AP = 360J ; AC = - 14,4J B. AP = 360J ; AC = 14,4J D. AP = - 360J ; AC = -14,4J Câu 6. Ba chất lỏng M, N và P đang ở nhiệt độ tM, tN và tP, với tM > tN > tP, được trộn lẫn với nhau. Chất lỏng nào tỏa nhiệt, chất lỏng nào thu nhiệt ? A. M và N tỏa nhiệt, P thu nhiệt C. P tỏa nhiệt, M và N thu nhiệt B. M tỏa nhiệt, N và P thu nhiệt D. Câu trả lời phải tùy thuộc vào nhiệt độ cuối cùng sau khi có cân bằng nhiệt Câu 7. Một hộp nhựa lập phương có cạnh 3cm. Nếu đổ đầy nước vào hộp thì thể tích của nước là : A. 3cm3 B. 27ml C. 27cm3 D. 9cm3 E. Cả B và C đúng Câu 8. Chọn phát biểu SAI : A. Khi cân bằng nhiệt, vật có nhiệt dung riêng lớn sẽ có nhiệt độ lớn hơn B. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn D. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào Câu 9. Nhiệt dung riêng của nhôm là c = 880J/kg.độ. Con số 880 cho biết điều gì ? A. Là nhiệt lượng cung cấp cho một vật bằng nhôm trong thời gian 1 giây B. Là độ tăng nhiệt độ của nhôm khi nhận nhiệt lượng là 1 jun C. Là nhiệt lượng cung cấp cho một vật làm bằng nhôm có khối lượng 1 kg nóng thêm 1oC D. Là thời gian cần thiết để 1 kg nóng thêm 1oC E. Cả B và C đều đúng Câu 10. Nhiệt lượng Q của nước thu vào để 2 lít nước từ 55oC xuống 21oC là bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200J/kgK, khối lượng riêng của nước là 1.000kg/m3. A. Q = 176.400J B. Q = 378KJ C. Q = 462KJ D. Q = 285.600J Câu 11. Chuyển động nào dưới đây là chuyển động do quán tính ? A. Một vận động viên đang bơi đường đua B. Chuyển động của dòng nước chảy trên sông C. Người đang đi xe đạp lúc ngừng đạp nhưng xe vẫn chuyển động tới phía trước D. Chuyển động của viên bi được thả từ trên cao xuống E. Chuyển động của động cơ máy bay Câu 12. Hai vật A và B có nhiệt độ ban đầu lần lượt là tA và tB (tA < tB). Cho A tiếp xúc B cho đến lúc cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cả 2 vật là t. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Kết luận nào sau đây là đúng ? A. t < tA < tB B. tA < t < tB C. tA = tB = t D. t = tA < tB Câu 13. Một vật có khối lượng 4kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp xúc của vật với mặt bàn là S = 60cm2. Áp suất tác dụng lên mặt bàn có giá trị là A. B. C. D. Câu 14. Đại lượng nào dưới đây tham gia vào quá trình tính nhiệt lượng tỏa ra của một vật có khối lượng 2kg hạ từ nhiệt độ 62oC xuống còn 26oC? A. Nhiệt độ đông đặc C. Nhiệt dung riêng E. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu B. Nhiệt độ nóng chảy D. Khối lượng riêng Câu 15. Một vật nổi trên mặt thoáng của một chất lỏng, thể tích của vật vì một lí do nào đó tăng lên thì (chọn phương án đúng trong điều kiện khối lượng của vật không thay đổi) : A. Lực đẩy archimede tác dụng lên vật tăng B. Vật sẽ bị chìm xuống đáy C. Vật vẫn nổi, lực đẩy archimede tác dụng lên vật không đổi D. Vật sẽ chìm lơ lửng trong chất lỏng Câu 16. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về lực và vận tốc ? A. Lực và vận tốc là các đại lượng vector B. Lực là nguyên nhân là thay đổi chuyển động của vật C. Lực là nguyên nhân làm thay đổi vị trí của vật D. Vật chuyển động với vận tốc càng lớn thì lực tác dụng lên vật cũng càng lớn 10N Hình 2 E. Khi một vật chuyển động không đều thì không có lực nào tác dụng lên vật Câu 17. Có ba lực cùng tác dụng lên một vật như hình 2. Hỏi lực tổng hợp tác dụng lên vật là bao nhiêu ? A. 10N B. 20N C. 30N D. 40N E. 50N Câu 18. Vận tốc của ô tô là 51km/h, của người đi xe máy là 18000m/h và của tàu hỏa là 14m/s. Thứ tự các vận tốc từ lớn đến bé là A Đ Đ P K + + Hình 3 A. ô tô – tàu hỏa – xe máy C. xe máy – ô tô – tàu hỏa B. tàu hỏa – ô tô – xe máy D. ô tô – xe máy – tàu hỏa Câu 19. Mạch điện ở hình 3 sai ở chỗ nào ? A. Sai do mắc nguồn điện (P) B. Sai do mắc công tắc (K) C. Sai do mắc bóng đèn (Đ) D. Sai do mắc ampe kế (A) Câu 20. Trong các ví dụ về vật đứng yên so với các vật mốc dưới đây, ví dụ nào SAI ? A. Tèo ngồi trong lớp là đứng yên so với vật mốc là Giang Còm đang đi trong sân trường B. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn, vật chọn làm mốc là mặt bàn C. Ô tô đỗ trong bến xe là vật đứng yên, vật chọn làm mốc là bến xe D. So với hành khách ngồi trong toa xe thì toa xe là là vật đứng yên Câu 21. Vận tốc của một ô tô là 36km/h tương ứng với A. 15m/s B. 10m/s C. 3,6m/s D. 36000m/s E. 36m/s Câu 22. Chọn cách sắp xếp đúng : A. 0,03A < 0,6A < 4mA < 0,009A C. 0,009A < 0,03A < 0,6A < 4mA B. 4mA < 0,009A < 0,03A < 0,6A D. 0,03A < 0,6A < 0,009A < 4mA Câu 23. Biết đồng dẫn nhiệt tốt hơn nhôm. Nhúng một miếng nhôm và một miếng đồng vào cùng một cốc nước nóng. Bỏ qua nhiệt lượng hao phí. Nhiệt độ cuối cùng của chúng là : A. Như nhau B. Nhiệt độ của nhôm và đồng lớn hơn nhiệt độ của nước C. Nhiệt độ của nước lớn hơn nhiệt độ của đồng, nhôm D. Nhiệt độ của nhôm lớn hơn nhiệt độ của đồng A C B Hình 4 Câu 24. Viên bi có khối lượng m đang lăn từ điểm A đến B như hình 4. Vị trí hòn bi có thế năng lớn là A. tại B B. tại C C. tại A D. tại A và B Câu 25. Người ta phóng lên một ngôi sao một tia la-de (laser). Sau 8,4 giây máy thu nhận được tia laser phản hồi về mặt đất (tia laser bật trở lại Trái đất sau khi đập vào ngôi sao). Biết rằng vận tốc của tia laser là v = 300.000km/s. Khoảng cách từ Trái đất đến ngôi sao là bao nhiêu ? A. 162.104 km B. 252.104km C. 126.103 km D. 162.103 km E. 126.104 km Câu 26. Hai bạn Tí và Tèo thi kéo nước từ một giếng lên. Tí kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của Tèo. Thời gian Tèo kéo gàu nước lên chỉ bằng một nửa thời gian kéo nước của Tí. So sánh công suất trung bình của Tí và Tèo ? A. Công suất của Tí và Tèo trong trường hợp trên là như nhau B. Công suất của Tèo lớn hơn thời gian kéo nước của Tèo chỉ bằng một nửa thời gian kéo của Tí C. Công suất của Tí lớn hơn vì gàu nước của Tí nặng gấp đôi gàu nước của Tèo D. Không đủ căn cứ để so sánh Câu 27. Mệnh đề nào dưới đây nói đúng về “năng suất tỏa nhiệt” ? A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt B. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu C. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện D. Năng suất tỏa nhiệt của của một vật Câu 28. Một viên đạn đang bay trên cao, nó có những dạng năng lượng nào mà em đã học : A. Động năng C. Thế năng B. Nhiệt năng D. Cả A, B và C đúng Câu 29. Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn, phẳng nằm ngang. Coi ma sát và sức cản của không khí là không đáng kể. Câu nào dưới đây là đúng ? A. Trọng lực đã thực hiện công cơ học B. Trọng lượng đã thực hiện công cơ học C. Lực tác dụng của mặt bàn lên hòn bi đã thực hiện công cơ học D. Công cơ học có một giá trị xác định (khác không) E. Không có lực nào thực hiện công cơ học Câu 30. Trong công thức tính độ lớn của lực đẩy archimede : F = dV, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì ? Chọn câu SAI trong các câu dưới đây: V là thể tích của A. phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ B. cả vật C. phần vật chìm trong chất lỏng D. phần chất lỏng dâng lên thêm khi có vật trong chất lỏng Câu 31. Khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất khác nhau, phải so sánh chúng ở cùng điều kiện : A. Thể tích, nhiệt độ C. Áp suất, thể tích B. Nhiệt độ, áp suất D. Thể tích, nhiệt độ, áp suất Câu 32. Dùng hai cây thước khác nhau để đo độ dài. Một cây thước làm bằng nhôm và một cây kia làm bằng sắt. Nếu nhiệt độ cả 2 cây thước tăng lên như nhau thì dùng thước nào đo độ dài sẽ cho kết quả chính xác hơn ? A. Cây thước làm bằng sắt C. Cả hai cây thước đều cho kết quả như nhau B. Cây thước làm bằng nhôm D. Cả ba câu trên đều sai II. PHẦN TỰ LUẬN (12,5 ĐIỂM) Câu 33 (3 điểm). H l C Hình 6 B C Hình 5 O a. Treo một vật có trọng lượng P = 50N vào điểm O. Để vật đứng yên thì phải tác dụng một lực theo phương OB là FB = 40N và một lực khác theo phương OC là FC. Hãy xác định độ lớn của lực FC biết rằng OB vuông góc với OC (hình 5). b. Một thùng kín A bằng nhựa đựng rượu, được thông với bên ngoài bằng một ống l nhỏ, dài và thẳng đứng (hình 6). Nếu đổ đầy rượu vào thùng tới B thì không sao, nhưng nếu đổ thêm rượu cho tới đầu trên của H thì thùng sẽ bị vỡ mặc dù lượng rượu trong ống nhỏ không đáng kể so với lượng rượu trong thùng (vì tiết diện ống rất nhỏ). Hãy giải thích hiện tượng trên. Câu 34 (2,5 điểm). Một khối nhôm hình hộp chữ nhật có kích thước là (5 x 10 x 15)cm. a. Cần cung cấp cho khối nhôm đó một nhiệt lượng là bao nhiêu để nó tăng nhiệt độ từ 25oC đến 200oC. Biết khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của nhôm lần lượt là 2700kg/m3, 880J/gK. b. Nếu dùng nhiệt lượng đó để đun 1 lít nước từ 30oC thì nước có sôi được không ? Tại sao ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK và dn = 10000N/m3. Câu 35 (2 điểm). Khi xuống dốc, bạn Tèo chuyển động với vận tốc 15km/h. Khi lên lại dốc đó, Tèo chuyển động với vận tốc bằng 1/3 lần xuống dốc. Tính vận tốc trung bình của bạn Tèo trên toàn đoạn đường lên dốc và xuống dốc. Câu 36 (2,5 điểm). Khoảng cách từ nhà Tèo đến trường là s = 6km. Sau khi đi được một phần ba quãng đường từ nhà đến trường, Tèo chợt nhớ quên mang vở bài tập liền vội quay về và đi ngay đến trường thì trễ mất 15 phút. a. Hỏi Tèo đi với vận tốc bao nhiêu ? b. Để đến trường đúng thời gian dự định thì khi quay về và đi lần hai, Tèo phải đi với vận tốc là bao nhiêu ? Câu 37 (2,5 điểm). Một khối gỗ hình hộp lập phương có cạnh a = 10cm được thả vào trong nước. Phần khối gỗ nổi trên mặt nước có độ dài l0 = 3cm. a. Tính khối lượng riêng của gỗ. Biết trọng lượng riêng của nước là dn = 10.000N/m3. b. Nối gỗ vào một vật nặng có khối lượng riêng dg = 1.200kg/m3 bằng sợi dây mảnh (có khối lượng không đáng kể) qua tâm của mặt dưới khối gỗ ta thấy phần nổi của khối gỗ có chiều dài là l1 = 1cm. Tìm khối lượng mv của vật nặng và lực căng T của sợi dây. HẾT Câu 36. Một vật tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi vật này có khối lượng bao nhiêu ? A. 53kg B. 51kg C. 510kg D. 530kg E. 5,3kg Câu 37. Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn ? A. Vì khi lặn sâu, nhiệt độ nước rất thấp B. Vì khi lặn sâu, áp suất rất lớn C. Vì khi lặn sâu, lực cản rất lớn D. Vì khi lặn sâu, áo lặn giúp cơ thể dễ dàng chuyển động trong nước Câu 38. Hai bình A và B thông nhau. Bình A đựng dầu hỏa, bình B đựng nước tới cùng độ cao nối thông hai đáy bằng một ống nhỏ. Hỏi sau khi mở khóa ở ống nối, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang bình kia không ? A. Không, vì độ cao của cột chất lỏng ở hai bình như nhau B. Dầu chảy sang nước vì trọng lượng của dầu lớn hơn trọng lượng của nước C. Dầu chảy sang nước vì khối lượng riêng của dầu lớn hơn khối lượng riêng của nước D. Nước chảy sang dầu vì áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng của nước lớn hơn dầu Câu 39. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Câu giải thích nào dưới đây là đúng nhất ? A. Vì không khí bên trong hộp sữa bị co lại B. Vì áp suất không khí bên trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài C. Vì hộp sữa chịu tác dụng của áp suất khí quyển D. Vì hộp sữa rất nhẹ Câu 40. Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào do áp suất khí quyển gây ra ? A. Quả bóng bàn bị bẹp, thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ B. Săm (ruột) xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ C. Dùng một ống nhựa có thể hút nước từ cốc vào miệng D. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên Câu 41. Càng lên cao thì áp suất khí quyển : A. Càng tăng B. Càng giảm C. Không thay đổi D. Có thể tăng, có thể giảm Câu 42. Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Lực đẩy archimede tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước sẽ nhận giá trị nào dưới đây ? A. 10N B. 15N C. 20N D. 25N E. 2N Câu 43. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút, công thực hiện được là 360kJ. Vận tốc chuyển động của xe là bao nhiêu ? A. 1,8m/s B. 2m/s C. 2,2m/s D. 12m/s E. 120m/s Câu 44. Một con ngựa kéo một chiếc xe đi đều với vận tốc 9km/h với lực kéo 200N. Công suất của con ngựa có giá trị là bao nhiêu ? A. 500W B. 1000W C. 1500W D. 250W E. 1800W Câu 45. Một con lắc đơn dao động quanh vị trí cân bằng O. Chọn câu mô tả đúng. A. Tại A, vận tốc của viên bi lớn nhất B. Khi đi qua vị trí cân bằng O, vận tốc của viên bi nhỏ nhất C. Tại A và B, thế năng của viên bi lớn nhất D. Tại O, động năng của viên bi bé nhất E. Tại A, O và B, động năng của viên bi được bảo toàn Câu 46. Từ độ cao h, người ta ném một viên bi lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu vo. Khi viên bi rời khỏi tay người ném, cơ năng của viên bi ở dạng nào ? A. Chỉ có động năng C. Có cả động năng và thế năng B. Chỉ có thế năng D. Không có cơ năng Câu 47. Một bình chia độ hình trụ có độ cao tới vạch chia lớn nhất là 20cm và có giới hạn đo là 100ml. Tiết diện của bình là : A. 5mm2 B. 0,5dm2 C. 5dm2 D. 5cm2 E. Câu B và D đúng Câu 48. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về đoạn mạch điện mắc song song ? A. Cường độ dòng điện qua các vật dẫn mắc song song luôn bằng nhau B. Trong mạch mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu các vật dẫn mắc song song luôn bằng nhau C. Để đo hiệu điện thế nào đó trong mạch, vôn kế phải mắc nối tiếp vào mạch D. Để đo cường độ dòng điện nào đó trong mạch thì phải mắc ampe kế song song với vật cần đo E. Câu B và D đúng Câu 49. Mạch điện như hình vẽ dưới đây gồm 1 bóng đèn được mắc vào một chiếc pin. Bóng đèn sáng. Em hãy chọn hình vẽ biễu diễn đúng trong mạch : Pin con thoí Pin con thoí Pin con thoí Pin con thoí Pin con thoí + - + - + - + - + - A B C D E Câu 50. Nguyệt thực xẩy ra khi A. Trái đất bị Mặt trăng che khuất B. Mặt trăng bị Trái đất che khuất C. Cả Trái đất và Mặt trăng nằm trong vùng bóng tối của Mặt trời D. Mặt trăng đi vào vùng bóng đen của Trái đất E. Câu B và câu D đều đúng Câu 5 (1 điểm). Mäüt âeìn äúng daìi 1,2m âæåüc màõc âuïng giæîa tráön nhaì. Mäüt ngæåìi cáöm mäüt tåì bça, åí giæîa coï âuûc mäüt läù troìn nhoí, vaì âàût sao cho tåì bça song song våïi màût saìn vaì caïch saìn 40cm. Läù troìn nàòm trãn âæåìng thàóng âæïng qua âeìn. Trãn màût saìn ta tháúy coï mäüt vệt sáng cuía boïng âeìn daìi 16cm. Tênh chiãöu cao cuía phoìng âoï.

File đính kèm:

  • docDe_Vatli_2007 so 1.doc
Giáo án liên quan