Giáo án Công nghệ 12 Chương 5 - Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

 Bài 22 HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

I . Mục tiêu

Hiểu được khái niệm về vai trò của hệ thống điện quốc gia

Hiểu được sơ đồ lưới điện quốc gia

II . Chuẩn bị

 1 ,Nội dung

- Nghiên cứu bài 22 SGV

2 , Phương tiện dạy học

- Các sơ đồ hình 22.1 , 22.2 sgk

 3.Kiêm tra bài cũ:

4. Đặt vấn đề:

Iii . TỔ CHỨC DẠY HỌC :

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 Chương 5 - Bài 22: Hệ thống điện quốc gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết: Bài 22 HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA I . Mục tiêu Hiểu được khái niệm về vai trò của hệ thống điện quốc gia Hiểu được sơ đồ lưới điện quốc gia II . Chuẩn bị 1 ,Nội dung Nghiên cứu bài 22 SGV 2 , Phương tiện dạy học Các sơ đồ hình 22.1 , 22.2 sgk 3.Kiêm tra bài cũ: 4. Đặt vấn đề: Iii . TỔ CHỨC DẠY HỌC : Hoạt động 1: tìm hiểu khái niệm về hệ thống điện quốc gia Tl Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động của trò Hệ thống điện quốc gia gồm những khâu nào ? - Hệ thống điện quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu gì ? - Ơ Việt nam có mấy hệ thống điện ? Khi có 1 hệ thống điện sẽ khắc phục được sự cố gì . - Giải thích các phần trên sơ đồ khối của lưới điện quốc gia ? Hs thảo luận trả lời I . Khái niệm về hệ thống điện quốc gia - Hệ thống điện quốc gia gồm có : nguồn điện , các lưới điện & các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc , được liên kết với nhau thành một hệ thống . Hoạt động 2: tìm hiểu sơ đồ lưới điện quốc gia Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nọi dung Ơ Việt nam có những cấp điện áp nào ? Người ta dựa vào đâu để phân loại lưới điện ? Giải thích sơ đồ lưới điện phân phối trên hình? hs trả lời II . Sơ đồ lưới điệnquốc gia - Hệ thống điện thực hiện các quá trình : sản xuất , truyền tải , phân phối & tiêu thụ điện năng . Hoạt động 3: tìm hiểu vai trò của hệ thống điện quốc gia Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hệ thống điện quốc gia gồm những khâu nào ? - Hệ thống điện quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu gì ? - Ơ Việt nam có mấy hệ thống điện ? Khi có 1 hệ thống điện sẽ khắc phục được sự cố gì . - Giải thích các phần trên sơ đồ khối của lưới điện quốc gia ? Hệ thống điện quốc gia có vai trò gì ? Phân tích làm rõ các vai trò đó ? hs thảo luận Cấp điện áp của lưới điện : - Phụ thuộc vào mõi quốc gia - Lưới điện được phân thành : lưới điện truyền tải & lưới diiện phân phối . Hoạt động 4: tổng kết bài Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Thế nào là hệ thống điện quốc gia ? - Phân tích sơ đồ lưới điện phân phối nhiều cấp điện áp ? Hs nghe giảng 22KV 220KV 110KV 10,5 KV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66KV 20MVA 1 66/22KV 22KV 10MVA 10MVA 2 22/ 0,4KV 3 22/6KV 0,4KV 6KV v . Củng cố bài : - Thế nào là hệ thống điện quốc gia ? - Phân tích sơ đồ lưới điện phân phối nhiều cấp điện áp ? vi . Hướng dẫn học ở nhà : - Trả lời câu hỏi trang 75SGK. - Đọc trước bài 23 . Rút kinh nghiệm bài dạy :

File đính kèm:

  • docbai22.doc