Giáo án Công nghệ 12 Chương 5 - Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha

Bài 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

I. MUC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha

- Biết được cách nối nguồn điện và tải hình sao , hình tam giác và các mối liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha .

2. Kĩ năng: nắm được cách nối sao , tam giác

3. Thái độ:hứng thú với giờ thực hành.

II. CHUÂN BỊ:

Gíao viên: theo yêu cầu sách giáo khoa

Học sinh: theo yêu cầu sách giáo khoa

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 Chương 5 - Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. MUC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha - Biết được cách nối nguồn điện và tải hình sao , hình tam giác và các mối liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha . 2. Kĩ năng: nắm được cách nối sao , tam giác 3. Thái độ:hứng thú với giờ thực hành. II. CHUÂN BỊ: Gíao viên: theo yêu cầu sách giáo khoa Học sinh: theo yêu cầu sách giáo khoa III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠỌC: 1. Ổn đ ịnh l ớp: 2. Ki ểm tra bài cũ:thế nào là hệ thống điện quốc gia ? lưới điện quốc gia có mấy cấp ? kể tên? 3. Đặt vấn đề bài mới: 4. Các hoạt động dạy học: Ho ạt đ ộng 1: Tìm hiểu về mạch điện xoay chiều ba pha Tl Ho ạt đ ộng c ủa gi áo vi ên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Giáo viên giới thiệu về thành phần của mạch điện xoay chiều ba pha - Em nào có thể cho biết trong các ngành sản xuất chủ yếu người ta sử dụng dòng điện ba pha hay dòng điện một pha ? - Dòng điện ba pha được tạo ra từ đâu ? -Máy phát cấu tạo như thế nào Máy phát điện hoạt động như thế nào ? Vậy còn tải ba pha thì sao ?có đặt điểm gì? -HS : chủ yếu sở dụng dòng điện ba pha Từ máy phát điện ba pha HS: HS; I . Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha 1. Nguồn điện ba pha : Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha Cấu tạo : Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 120 độ trên một giá tròn và ở giữa có một nam châm điện như hình vẽ 2 Tải ba pha : (hình vẽ ) Tổng trở từng tải là ZA,ZB ,ZC Từ cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha ở trên ta thấy máy tạo ra được 3 dòng điện xoay chiều 1 pha gióng như ba máy phát điện xoay chiều một pha .Để phát huy được các ưu điểm của dòng điện xuay chiều ba pha người ta sử dụng cách nối dây . Để hiểu rõ hơn vấn dè này ta đi vào phần II Ho ạt đ ộng 2: Tìm hiểu về cách nối nguồn điện và tải ba pha GV : Giới thiệu hai cách nối sao , tam giác HS : Quan sát II Cách nối nguồn điện và tải ba pha Cách nối nguồn ba pha : Cách nối tải ba pha Ho ạt đ ộng 3: Tìm hiểu về các sơ đồ của mạch điện ba pha Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc các cách mắc tải và nguồn cảu các hình 23.7 ;23.8; 23.9 sgk Từ các cách măc trên em nào có thể nêu cho thầy cho thầy biết khi tải không thật đối xứng thì ta nên xử dụng cách mắc nào vì sao ? Học sinh quan sát các hình và đọc Hs: III Sơ đồ mạch điện ba pha 1 .Sơ đồ mạch điện ba pha 2 . Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha Nếu tải ba pha đối xứng thì khi nối sao : Khi nối tam giác IV Ưu điểm của mạch điện xoay chiều ba pha bốn dây (SGK) IV. R ÚT KINH NGHI ỆM:

File đính kèm:

  • docbai23.doc
Giáo án liên quan