Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 34: Ôn tập chương 2 "Trang trí nhà ở" - Huỳnh Thị Thúy Loan

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : HS nắm được các nội dung chính đã học: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở; giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp; Trang trí nhà ở bằng đồ vật cây cảnh và hoa; Cắm hoa trang trí

2. Kỹ năng : Hiểu nhận thức bổn phận trách nhiệm bản thân mình đối với cuộc sống gia đình ; qua những bài thực hành nâng cao kỹ năng , thực hiện các công việc vừa sức góp phần gữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp .

3. Tư tưởng : Rèn luyện ý thức trách nhiệm cá nhân.

II. CHUẨN BỊ

1. Ổn định lớp(1 ph) : Kiểm diện hs vắng phép (không phép).

2. Kiểm tra bài cũ (5 ph) : Lồng vào lúc kiểm tra ôn tập.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài(1 ph): Trong chương II “Trang trí nhà ở” các em đã học 1 số bài. Hôm nay chúng ta ôn tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 34: Ôn tập chương 2 "Trang trí nhà ở" - Huỳnh Thị Thúy Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 17 Ngày soạn :25-12-2006 Tiết : 34 Ngày dạy :28-12-2006 ÔN TẬP CHƯƠNG II TRANG TRÍ NHÀ Ở I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : HS nắm được các nội dung chính đã học: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở; giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp; Trang trí nhà ở bằng đồ vật cây cảnh và hoa; Cắm hoa trang trí 2. Kỹ năng : Hiểu nhận thức bổn phận trách nhiệm bản thân mình đối với cuộc sống gia đình ; qua những bài thực hành nâng cao kỹ năng , thực hiện các công việc vừa sức góp phần gữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp . 3. Tư tưởng : Rèn luyện ý thức trách nhiệm cá nhân. II. CHUẨN BỊ 1. Ổn định lớp(1 ph) : Kiểm diện hs vắng phép (không phép). 2. Kiểm tra bài cũ (5 ph) : Lồng vào lúc kiểm tra ôn tập. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài(1 ph): Trong chương II “Trang trí nhà ở” các em đã học 1 số bài. Hôm nay chúng ta ôn tập. b. Nội dung: TG Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức 5 ph 7 ph 10 ph 1 GV: Nêu mục tiêu của bài Lớp chia nhóm , phân công: -Nhóm trưởng. -Thư ký. -Các thành viên. Hoạt động 1: Phân công nội dung GV: Phân công nội dung cho từng nhóm Gợi ý,định hướng để hs phát hiện ý trong nội dung được phân công . Hoạt động 2: Thảo luận trongnhóm học tập GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận về các vấn đề được phân công. GV: Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày. -Điều khiển hoạt động của nhóm. -Ghi lại kiến thức ý kiến trong nhóm; Gợi ý trả lời. -Nhóm: + 1,4 :Nhà ở có vai trò thế nào đối với đời sống? + 2 : Trang trí nhà bao gồm những công việc nào? + 3: Có những hình thức nào? + 5: Nhà ở thế nào cần phải sắp xếp.? + 6: Ngoài việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ,ngăn nắp cần chú ý điều gì? -HS các nhóm thảo luận-ghi lại ý kiến trả lời của các bạn. -Nhóm trưởng tóm tắt ý chính trong nhóm và trình bày - HS trình bày. I. Nội dung 1. Nhà ở là nơi: - Trú ngụ. - Bảo vệ. - Đáp ứng nhu cầu . 2. Trang trí nhà ở bao gồm: Các công viêck bố trí sắp xếp nhà ở,sắp xếp bố trí đồ đạc hợp lý,có tính thẩm mỹ,thuận tiện cho sinh hoạt : Học tập, nghỉ ngơi ..và 1 số hình thức trang trí cho nhà ở. 5 ph GV: Tóm tắt và yêu cầu hs ghi lại . Hoạt động 3: Đánh giá giờ ôn tập. - Thái độ ôn tập của từng nhóm. - Kết quả. - Nhận thức sự tiếp thu của hs. - HS cả lớp nghe và phát hiện, bổ sung những kiến thức còn thiếu . 3. Các hình thức trang trí nhà ở: - Trang trí bằng 1 số đồ vật. - Trang trí bằng cây cảnh ,hoa. 4 Nói ở rộng hay chật đều phải sắp xếp hợp lý,giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp và chú ý làm đẹp ngôi nhà bằng cây cảnh,hoa sẵn có ở địa phương. 4. Hướng dẫn về nhà(6 ph): - Học bài:+ Nhà ở đối với đời sống con người. + Vì sao giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. - Chuẩn bị tiết sau: “Ôn tập HK I” + Sọan các câu hỏi ôn tập và thực hành các dạng bài tập theo đề cương ôn tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_34_on_tap_chuong_2_trang_tri_nh.doc