Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 67: Ôn tập học kì 2 - Huỳnh Thị Thúy Loan

A.Mục tiêu:

1) Kiến thức:

 -Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm của chương, chi tiêu trong gia đình

2) Kĩ năng:

 -Biết tính toán để cân đối các khoản thu và chi hợp lý

3) Thái độ:

 -Có ý thức, vận dụng kiến thức đã học để cân đối thu trong gia đình hàng tháng

B.Chuẩn bị:

 -GV: bảng phụ, phiếu học tập.

 -HS: ôn kĩ chương IV, theo đề cương ôn tập đã cho

C.Tổ chức hoạt động dạy và học:

1) Ổn định lớp:

-Kiểm diện HS (1p)

2) Kiểm tra: Lồng vào tiết giảng;

3) Bài mới: (2p) Để chuẩn bị ôn tập tốt thi HKII, tiết này chúng ta sẽ ôn tập lại những nội dung cơ bản của chương IV

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 67: Ôn tập học kì 2 - Huỳnh Thị Thúy Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Tiết 68: ÔN TẬP HỌC KỲ II A.Mục tiêu: 1) Kiến thức: -Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm của chương, chi tiêu trong gia đình 2) Kĩ năng: -Biết tính toán để cân đối các khoản thu và chi hợp lý 3) Thái độ: -Có ý thức, vận dụng kiến thức đã học để cân đối thu trong gia đình hàng tháng B.Chuẩn bị: -GV: bảng phụ, phiếu học tập. -HS: ôn kĩ chương IV, theo đề cương ôn tập đã cho C.Tổ chức hoạt động dạy và học: 1) Ổn định lớp: -Kiểm diện HS (1p) 2) Kiểm tra: Lồng vào tiết giảng; 3) Bài mới: (2p) Để chuẩn bị ôn tập tốt thi HKII, tiết này chúng ta sẽ ôn tập lại những nội dung cơ bản của chương IV Thời lượng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính 10p I.Hoạt động 1: Oân lại những phần thu nhập của gia đình -Gv phát phiếu học tập cho các nhóm thảo luận C1:(nhóm I) +Thu nhập của gia đình là gì có mấy nguồn thu nhập? -GV theo dõi nhóm thảo luận, củng ccó và chốt lại những kiến thức trọng tâm C2: (nhóm II) +Phân loại các loại hộ gia đình VN. Cho biết nguồn thu nhập chính của họ -GV theo dõi và kết luậi những kiến thức trọng tâm C3: (nhómIII) +Để góp phần tăng thu nhập cho gia đình cần thực hiện những biện pháp nào? -Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận trong nhóm và ghi vào bảng nhóm theo các nội dung yêu cầu của GV. -Sau đó đọc lên cho cả lớp theo dõi thảo luận chung và bổ sung những ý còn thiếu cho câu trả lời hoàn chỉnh hơn I. Thu nhập của gia đình: 1) Khái niệm: 2)Các nguồn thu nhập: bằng tiền, bằng hiện vật 3) Thu nhập của các loại hộ gia đình VN: -Gia đình công nhân viên chức -Gia đình sản xuất -Gia đình buôn bán dịch vụ 10p II.Hoạt động 2: Oân lại phần chi tiêu trong gia đình C4: (nhóm IV) +Chi tiêu trong gia đình là gì? Nêu các khoản chi tiêu trong gia đình -GV nhận xét bổ sung và rút ra kết luận C5: (nhóm V) +Thế nào là chi têu hợp lý? -GV nhận xét bổ sung và rút ra kết luận C6: (nhóm VI) +Thế nào là cân đối thu chi, cho VD -Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận trong nhóm và ghi vào bảng nhóm theo các nội dung yêu cầu của GV. -Sau đó đọc lên cho cả lớp theo dõi thảo luận chung và bổ sung những ý còn thiếu cho câu trả lời hoàn chỉnh hơn 10p III.Hoạt động 3: Các nhóm liên hệ thực tế để đưa ra VD về hai trường hợp GV: minh họa trong thực tế, trường hợp gia đình biết cân đối thu chi, một gia đình khác không biết cân đối thu chi và hậu quả kinh tế, đời sống của các gia đình này. HS các nhóm liên hệ thực tế địa phương. 5p IV.Hoạt động 4: Củng cố -GV đưa ra bảng phụ bài tập về cân đối thu chi. HS trả lời, HS khác nhận xét 4) Dặn dị bài tập học ở nhà: (7 p) Oân tập lại các câu hỏi theo đề cương ôn tập đã cho. Tự soạn ra theo đề cương và các lớp ôn lại vào 15 phút đầu giờ vào sáng thứ 2, 4 hàng tuần D.Rút kinh nghiệm, bổ sung:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_67_on_tap_hoc_ki_2_huynh_thi_th.doc