Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Năm học 2020-2021

_ Giáo viên giới thiệu và ghi bảng chăm sóc cây trồng bao gồm các phương pháp: _ Học sinh lắng nghe.

Biện pháp chăm sóc Nội dung Vai trò

1. Tỉa cây

2. Dặm cây

3. Làm cỏ

4. Vun xới

5. Tưới nước

6. Tiêu nước

7. Bón thúc _ Loại bỏ cây yếu, sâu bệnh.

_ Trồng vào chổ cây chết thưa.

_ Diệt hết cỏ dại xen cây trồng.

_ Thêm đất vào gốc cây.

_ Cung cấp nước cho cây đủ ẩm.

_ Tháo bớt nước, đất thoáng khí.

_ Cung cấp thêm phân để cây trồng đủ chất dinh dưỡng. _ Loại bỏ cây bệnh, đảm bào mật độ.

_ Đảm bào mật độ.

_ Loại bỏ cây dại.

_ Giữ cây đứng vững, hạn chế thoát nước.

_ Đảm bảo đủ nước, sinh trưởng, phát triển tốt.

_ Cây không thiếu nước.

_ Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây.

 

docx6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT 20 – BÀI 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SĨC CÂY TRỒNG I. Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức: Hiểu được mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc cây trồng. 2. Kỹ năng:_ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm. _ Có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ và 2chăm sóc cây trồng. II.Định hướng phát triển phẩm chất ,năng lực 1, Định hướng phát triển phẩm chất Yêu gia đình,quê hương đất nước.Nhân ái khoan dung.Trung thực, tự trọng,chí cơng vơ tư.Tự lập ,tự tin,tự chủ và cĩ tinh thần vượt khĩ .Cĩ trách nhiệm với bản thân,cộng đồng,đất nước ,nhân loại và mơi trường tự nhiên .Thực hiện nghĩa vụ đạo đức tơn trọng, chấp hành kỉ luật ,pháp luật 2, Định hướng phát triển năng lực NL tự học,NL giải quyết vấn đề ,NL sáng tạo,NL quản lí, NL giao tiếp,NL hợp tác,NL sử dụng CNTT và truyền thơng ,NL sử dụng ngơn ngữ kĩ thuật. NL hình thành ý tưởng và thiết kế cơng nghệ.NL sáng tạo kĩ thuật.NL tính tốn .NL Lựa chọn, đánh giá cơng nghệ. III. Phương tiện dạy học : 1. Giáo viên: _ Hình 29, 30 SGK phóng to. _ Phiếu học tập. 2. Học sinh: Xem trước bài 19. IV. Các hoạt động dạy học : * Hoạt động 1: Khởi động 1. Mục tiêu : Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu các biện pháp chăm sĩc cây trồng. 2. Phương thức: Hđ cá nhân, HĐ cả lớp 3. Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng 4. Kiểm tra, đánh giá: Hs đánh giá 5. Tiến trình hoạt động * Chuyển giao nhiệm vụ - GV nêu vấn đề: Nhân dân ta cĩ câu: “Cơng cấy là cơng bỏ, cơng làm cỏ là cơng ăn”. Em hiểu ý nghĩa câu nĩi trên như thế nào? - HS: Tiếp nhận *Thực hiện nhiệm vụ - HS suy nghĩ trả lời - GV quan sát giúp đỡ hs gặp khĩ khăn - Dự kiến sản phẩm: Hs trình bày theo ý hiểu của mình: Nĩi lên tầm quan trong của việc chăm sĩc cây trồng... * Báo cáo kết quả - Hs trả lời * Đánh giá kết quả - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá - Giáo viên nhận xét, đánh giá ->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Sau khi gieo trồng điều quan trọng là phải chăm sĩc cây mới cĩ thể sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Vậy kĩ thuật chăm sĩc như thế nào? Để giúp các em cĩ được kiến thức đúng và thực hiện tốt các biện pháp chăm sĩc cây trồng, chúng ta tìm hiểu bài hơm nay ->Giáo viên nêu mục tiêu bài học, * Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới :Tỉa, dặm cây. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung _ Giáo viên giới thiệu và ghi bảng chăm sóc cây trồng bao gồm các phương pháp: _ Học sinh lắng nghe. Biện pháp chăm sóc Nội dung Vai trò 1. Tỉa cây 2. Dặm cây 3. Làm cỏ 4. Vun xới 5. Tưới nước 6. Tiêu nước 7. Bón thúc _ Loại bỏ cây yếu, sâu bệnh. _ Trồng vào chổ cây chết thưa. _ Diệt hết cỏ dại xen cây trồng. _ Thêm đất vào gốc cây. _ Cung cấp nước cho cây đủ ẩm. _ Tháo bớt nước, đất thoáng khí. _ Cung cấp thêm phân để cây trồng đủ chất dinh dưỡng. _ Loại bỏ cây bệnh, đảm bào mật độ. _ Đảm bào mật độ. _ Loại bỏ cây dại. _ Giữ cây đứng vững, hạn chế thoát nước. _ Đảm bảo đủ nước, sinh trưởng, phát triển tốt. _ Cây không thiếu nước. _ Bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cây. _ Giáo viên hỏi: + Tỉa cây nhằm mục đích gì? Nó có vai trò như thế nào? + Em hãy cho một số ví dụ về tỉa và dặm cây. _ Giáo viên sửa, ghi bảng. _ Học sinh trả lời: à Mục đích: loại bỏ cây yếu, sâu bệnh. + Vai trò: loại bỏ cây bệnh đảm bảo mật độ. à Học sinh cho ví dụ. _ Học sinh ghi bài. I. Tỉa, dặm cây: Tiến hành tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khỏe vào chổ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng. _ Giáo viên hỏi: + Làm cỏ nhằm mục đích gì và có vai trò như thế nào? + Vun xới nhằm mục đích gì và vai trò như thế nào? _ Yêu cầu học sinh chia nhóm và thảo luận . + Vậy mục đích của việc làm cỏ, vun xới là gì? _ Giáo viên sửa, bổ sung để hoàn thiện kiến thức và ghi bảng. _ Học sinh trả lời: à Học sinh trả lời: + Mục đích: diệt hết cỏ dại mọc xen với cây trồng. + Vai trò: loại bỏ cây hoang dại cạnh tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng với cây trồng. à Học sinh nêu: + Mục đích: thêm đất màu vào gốc cây, làm đất tăng thêm độ thoáng. + Vai trò: giữ cho cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxi cho cây, hạn chế bốc hơi nước. _ Học sinh thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời và nhóm khác bổ sung. à Yêu cầu nêu được: + Diệt cỏ dại. + Làm cho đất tơi xốp. + Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn. + Chống đổ. _ Học sinh lắng nghe và ghi bài. II. Làm cỏ, vun xới: Nhằm mục đích là: _ Diệt cỏ dại. _ Làm cho đất tơi xốp. _ Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn. _ Chống đổ. _ Giáo viên hỏi: + Tưới nước nhằm mục đích gì? Nó có vai như thế nào? _ Giáo viên nhận xét, ghi bảng. _ Giáo viên giới thiệu có 4 cách tưới: + Tưới theo hàng, vào gốc cây. + Tưới thấm. + Tưới ngập. + Tưới phun mưa. _ Chia nhóm học sinh, thảo luận và cho biết cách tưới, tiêu trong hình. + Hãy nêu cách thực hiện các phương pháp trên. _ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. + Cây trồng rất cần nước nhưng nếu thừa nước sẽ gây ra hậu quã gì? _ Giáo viên sửa và giảng thêm: Khi trồng cây chúng ta chỉ cần một lượng nước nào đó nhất định mà thôi. Nếu tưới nước nhiều quá, cây trồng sẽ bị ngập úng hoặc có thể chế. Trong trường hợp này phải tiêu nước kịp thời, nhanh chóng bằng các biện pháp thích hợp. _ Giáo viên ghi bảng. _ Học sinh trả lời: à Cung cấp nước làm cho đất đủ độ ẩm. + Vai trò: đảm bảo đủ nước để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. _ Học sinh lắng nghe và ghi bài. _ Học sinh nghe. _ Học sinh chia nhóm và thảo lụân. _ Nhóm cử đại diện trả lời và nhóm khác bổ sung. _ Yêu cầu nêu được: + (a): tưới ngập. + (b): tưới theo hàng, vào gốc cây. + (c ): tưới thấm. + (d): tưới phun mưa. _ Học sinh nêu: + Tưới theo hàng, vào gốc cây. + Tưới thấm: nước được đưa vào rãnh luống để thấm dần vào luống. + Tưới ngập: cho nước ngập tràn mặt ruộng. + Tưới phun mưa: nước được phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới phun. _ Học sinh ghi bài. à Cây trồng sẽ bị ngập úng và có thể chết. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh ghi bài. II. Tưới, tiêu nước: 1. Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước và kịp thời để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. 2. Phương pháp tưới: Thông thường có các cách tưới sau: _ Tưới theo hàng, vào gốc cây. _ Tưới thấm. _ Tưới ngập. _ Tưới phun mưa. 3. Tiêu nước: Cây trồng rất cần nước, tuy nhiên nếu thừa nước sẽ gây ngập úng và cây có thể bị chết. Trong trường hợp này phải tiến hành tiêu nước kịp thời, nhanh chóng bằng các biện pháp thích hợp. + Bón phân thúc bằng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học theo những quy trình nào? + Em hiểu như thế nào về phân hữu cơ hoai mục? + Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây. _ Giáo viên sửa, bổ sung, ghi bảng. à Theo quy trình: + Bón phân. + Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất. à Chất dinh dưỡng được phân giải ở dạng dễ tiêu, cây hút dễ dàng đáp ứng kịp thời sự sinh trưởng, phát triển. _ Học sinh nêu: _ Học sinh lắng nghe, ghi bài. IV. Bón phân thúc: Bón phân thúc bằng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học theo quy trình: _ Bón phân; _ Làm cỏ, vun xới,vùi phân vào đất. V. DẶN DỊ _ Hãy nêu mục đích của tỉa, dặm cây và làm cỏ, vun xới. _ Tưới, tiêu nước nhằm mục đích gì? _ Nêu lên quy trình bón phân thúc. * HDVN:_Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 20 RÚT KINH NGHIỆM :

File đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_19_cac_bien_phap_cham_soc_cay_tr.docx