Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản - Lê Vĩnh Phước

I. Thu hoạch.

1. Yêu cầu.

2. Phương pháp thu hoạch:

-

- HĐ2.

 * - Hỏi: Để thu hoạch đạt hiệu quả tốt cần đảm bảo những yêu cầu nào ?

 - Cho học sinh quan sát hình 30 sgk và làm bài tập để nêu lên các phương pháp thu hoạch và yêu cầu học sinh lấy ví dụ về các loại cây ứng với các phương pháp thu hoạch ở địa phương. - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận.

- Học sinh thảo luận và cử đại diện trả lời, lấy ví dụ .

- Học sinh nhận xét, bổ sung.

 - Ghi vào vở.

II. Bảo quản.

1. Mục đích.

2. Các điều kiện bảo quản tốt.

3. Phương pháp bảo quản :

 HĐ3.

 * - Hỏi : Bảo quản nhằm mục đích gì ? ( ở nhà em)

- Các loại nông sản được bảo quản ở điều kiện nào là tốt nhất ?

- ở địa phương em thường bảo quản nông sản như thế nào ? hãy kể các cách bảo quản ở địa phương mà em biết. - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận

 - Học sinh quan sát hình, thảo luận và trả lời.

-Nhận xét, bổ sung.

- Ghi vào vở.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản - Lê Vĩnh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 00/ 09/ 2008 Lớp 7A Bài 20 : thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. I. Mục tiêu: Hiểu mục đích, yêu cầu của các phương pháp thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản. II. Chuẩn bị: - Tranh gk hình 31, 32 sgk. - Bảng phụ. Tiết ppct: 16 III. Các hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp. 2. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. HĐ1: Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Thu hoạch. 1. Yêu cầu. 2. Phương pháp thu hoạch: - - HĐ2. * - Hỏi: Để thu hoạch đạt hiệu quả tốt cần đảm bảo những yêu cầu nào ? - Cho học sinh quan sát hình 30 sgk và làm bài tập để nêu lên các phương pháp thu hoạch và yêu cầu học sinh lấy ví dụ về các loại cây ứng với các phương pháp thu hoạch ở địa phương. - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận. - Học sinh thảo luận và cử đại diện trả lời, lấy ví dụ . - Học sinh nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. II. Bảo quản. 1. Mục đích. 2. Các điều kiện bảo quản tốt. 3. Phương pháp bảo quản : HĐ3. * - Hỏi : Bảo quản nhằm mục đích gì ? ( ở nhà em) - Các loại nông sản được bảo quản ở điều kiện nào là tốt nhất ? - ở địa phương em thường bảo quản nông sản như thế nào ? hãy kể các cách bảo quản ở địa phương mà em biết. - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận - Học sinh quan sát hình, thảo luận và trả lời. -Nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. III. Chế biến. 1. Mục đích . 2. Phương pháp chế biến. HĐ4. * - Hỏi : ở địa phương em , sau khi thu hoạch nông sản về người ta chế biến nhằm mục đích gì ? Có những phương pháp chế biến nào ? - Giáo viên kết luận. - Học sinh trả lời. - Học sinh ghi vào vở. HĐ5. Tổng kết. - Gọi 1 học sinh đọc “ Ghi nhớ” - Hưỡng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả. - Giáo viên nhận xét chung. - Dặn dò: * Về nhà ôn tập lại toàn bộ các bài đã học chuẩn bị cho tiết ôn tập.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_20_thu_hoach_bao_quan_va_che_bie.doc