Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - Vũ Quang Vinh

BÀI 21. LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Hiểu thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ

- Biết được tác dụng của viện luân canh xen canh và tăng vụ

2. Kĩ năng:

- Áp dụng thực tế vào sản xuất nông nghiệp của ở gia đình.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, say mê học tập.

- Có ý thức ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

 Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa.

2. Học sinh:

 Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi.

III. Nội dung:

 1. Ổn định lớp: 7A

 7B

 2. Kiểm tra bài cũ:

 ? Nêu các phương pháp thu hoạch sản phẩm

 TL: Hái bằng tay, nhổ bằng tay, cuốc, cắt ngoài ra có thể sử dụng bằng máy

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ - Vũ Quang Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Hiểu thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ - Biết được tác dụng của viện luân canh xen canh và tăng vụ 2. Kĩ năng: - áp dụng thực tế vào sản xuất nông nghiệp của ở gia đình. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập. - Có ý thức ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa. 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 7A 7B 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các phương pháp thu hoạch sản phẩm TL: Hái bằng tay, nhổ bằng tay, cuốc, cắt ngoài ra có thể sử dụng bằng máy 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Bàt 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ Hoạt động của GV và HS Nội dung HĐ1.Tìm hiểu các khái niệm về luân canh, xen canh, tăng vụ. GV: Nêu ra ví dụ + Trên ruộng nhà em trồng lúa gì? + Sau khi gặt trồng tiếp cây gì? HS: Trả lời. GV: Rút ra nhận xét GV: Em hãy nêu ví dụ về loại hình luân canh cây trồng mà em biết? HS: Trả lời. GV: Đưa ra ví dụ ĐN: Nhấn mạnh 3 yếu tố: Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng đọ sâu của dễ và tính chịu bóng dâm để đảm bảo cho việc xen canh có hiệu quả. GV: Nêu ví dụ – khái niệm như SGK GV: Em hãy nêu ví dụ về tăng vụ mà em biết? ở địa phương em trồng được mấy vụ trên năm? HĐ2.Tìm hiểu về tác dụng của luân canh.. GV: Nêu câu hỏi về tác dụng của các phương pháp canh tác. + Luân canh để làm gì? + Xen canh như thế nào? + Tăng vụ góp phần làm gì? HS: Dựa vào nhóm từ trong SGK để trả lời điền vào chỗ trống của từng phương pháp canh tác. I. Luân canh,xen canh, tăng vụ. - Là những phương thức canh tác phổ biến trong sản xuất. 1. Luân canh - Tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích. - Tiến hành theo quy trình: + Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau. + Luân canh giữa cây trên cạn và cây dưới nước. 2.Xen canh. - Trên cùng 1 diện tích, trồng hai loại màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích chất dinh dưỡng, ánh sáng 3.Tăng vụ. - Là tăng số vụ diện tích đất trong một năm. II.Tác dụng của luân canh, xen canh tăng vụ. - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu bệnh. - Xen canh sử dụng hợp lý đất đai ánh sáng và giamt sâu bệnh. - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch. 4. Củng cố: - GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. 5. Nhắc nhở: - Đọc lại bài - Chuẩn bị trước: Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_21_luan_canh_xen_canh_tang_vu_vu.doc