Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 31+32 - Vũ Quang Vinh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Biết được thế nào là giống vật nuôi

- Hiểu được vai trò của giống trong chăn nuôi.

2. Kĩ năng:

- Áp dụng thực tế vào sản xuất trong chăn nuôi của ở gia đình.

- Lựa chọn được giống tốt sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, say mê học tập.

- Có ý thức ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

 Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa.

2. Học sinh:

 Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi.

III. Nội dung:

 1. Ổn định lớp: 7A

 7B

 2. Kiểm tra bài cũ:

 ? Nêu vai trò của chăn nuôi.

 TL: + Cung cấp thực phẩm cho con người

 + Thay sức kéo

 + Cung cấp phân bón cho trồng trọt

 + Nguyên liệu cho suất khẩu, cho ngành khác.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 31+32 - Vũ Quang Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 31. giống vật nuôi I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết được thế nào là giống vật nuôi - Hiểu được vai trò của giống trong chăn nuôi. 2. Kĩ năng: - áp dụng thực tế vào sản xuất trong chăn nuôi của ở gia đình. - Lựa chọn được giống tốt sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập. - Có ý thức ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa. 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 7A 7B 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu vai trò của chăn nuôi. TL: + Cung cấp thực phẩm cho con người + Thay sức kéo + Cung cấp phân bón cho trồng trọt + Nguyên liệu cho suất khẩu, cho ngành khác. 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Để tăng năng suất chất lượng của sản phẩm chăn nuôi thì giống có vai trò quan trọng. Vậy thế nào là giống vật nuôi và vai trò của giống thế nào, chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học hôm nay: Bài 31. Giống vật nuôi Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về giống vật nuôi. - GV: Cho HS QS hình 51 52 53 và cho học sinh hoàn thành từ cần điền - HS: QS và điền từ thích hợp - GV: NX và kết luận - GV: Cho HS qs bảng và lấy ví dụ minh hoạ - HS: Lấy ví dụ về giống vật nuôi và điền vào vở bài tập những đặc điểm ngoại hình theo mẫu. -GV: Cho hs đọc phân I.2 và nêu câu hỏi + Nêu cách phân loại giống vật nuôi + Địa phương em sử dụng theo hình thức nào? - HS: Đọc bài và trả lời câu hỏi - GV: Cho hs đọc phần I.3 và nêu câu hỏi: + Nêu điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi ở nước ta. + Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất? - HS: Đọc và trả lời câu hỏi - GV: NX và bổ sung HĐ2. Tìm hiểu vai trò của giống trong chăn nuôi. - GV: Cho học sinh đọc phẩn II và nêu câu hỏi + Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? + Theo em vai trò nào là chủ đạo? - HS: Đọc và trả lời câu hỏi - GV: NX và bổ sung I. Khái niệm về giống vật nuôi. 1.Thế nào là giống vật nuôi. - Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra, mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định. Tên giống vật nuôi Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết - Gà ri - Lợn móng cái - chân thấp, bé, lông màu đỏ thẫm, đen - Thấp, bụng xệ, má nhăn. 2.Phân loại giống vật nuôi. a) Theo địa lý b) Theo hình thái ngoại hình c) Theo mức độ hoàn thiện của giống. d) Theo hướng sản xuất. 3) Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi. - Có chung nguồn gốc. - Có đặc điểm ngoại hình và năng suất giống nhau. - Có đặc điểm di truyền ổn định - Có số lượng cá thể đông và phân bố trên địa bàn rộng. II. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. 1) Giống vật nuôi quyết định đến năng xuất chăn nuôi. 2). Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 4. Củng cố: - GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - GV: Nhấn mạnh vai trò của giống đối với năng suất cũng như chất lượng sản phẩm chăn nuôi 5. Nhắc nhở: - Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi sách giáo khoa - Chuẩn bị trước: Bài 32. Sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 32. sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Hiểu được khái niệm về sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Biết đặc điểm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - Biết các yếu tố sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 2. Kĩ năng: - áp dụng thực tế vào sản xuất trong chăn nuôi của ở gia đình. - Có khản năng phán đoán được tình hình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập. - Có ý thức ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa. 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 7A 7B 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi TL: SGK trang 84 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Vật nuôi sinh ra và lớn lên đều trả qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn nếu được chăm sóc tốt thì chúng sẽ phát triển nhanh và hiệu quả kinh tế cao. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một số vấn đều đó: Bài 32. Sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - GV: Cho HS qs h54 và nêu câu hỏi: + Sinh trưởng là gì? + Phát dục là gì? - HS: QS và trả lời câu hỏi - GV: NX và bổ sung bằng cách cho học sinh làm phần bài tập sgk HĐ2.Tìm hiểu đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi. - GV: Cho hs qs sơ đồ 8 và nêu câu hỏi: + Nêu các đặc điểm + Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất - HS: Trả lời câu hỏi - GV: NX và bổ sung - GV: Cho hs làm ví dụ trong sgk - HS: Làm bài HĐ3.Tìm hiểu sự tác động của con người đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - GV: Theo em yếu tố nào quyết định đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? - HS: Trả lời câu hỏi - GV: NX và bổ sung I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 1.Sự sinh trưởng. - Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. 2. Sự phát dục. - Bảng SGK ( 87 ). II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Gồm 3 đặc điểm. - Không đồng đều - Theo giai đoạn. - Theo chu kỳ VD a. Không đồng đều VD b. Theo giai đoạn VD c. Theo chu kỳ. VD d. Theo giai đoạn III. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - Thức ăn - Chuồng trại,chăm sóc - Khí hậu - Các yếu tố bên ngoài ( ĐK ngoại cảnh ) - Yếu tố bên trong ( Đ2 di truyền ). Kiểm tra 15p 4. Củng cố: - GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - GV: Sự sinh trưởng và phát dục ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vật nuôi vì vây cần chú ý đến việc chăm sóc vật nuôi trong từng giai đoạn. 5. Nhắc nhở: - Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi sách giáo khoa - Chuẩn bị trước: Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_3132_vu_quang_vinh.doc