Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 40: Ôn tập - Văn Nghĩa

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: - Củng cố những kiến thức trọng tâm trong phần lâm nghiệp và chương I (đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ) .

2.) Kỹ năng: - Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất .

3.) Thái độ: - Rèn luyện tình khoa học và lòng yêu thích nghề .

II./ Các công việc chuẩn bị:

 - Nghiên cứu kĩ nội dung phần lâm nghiệp và chương I (đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ) sgk

 -Tranh ảnh về lâm nghiệp và kĩ thuật chăn nuôi .

III./ Các hoạt động dạy và học:

1.) Ổn định:

2.) Kiểm tra: - Kiểm tra theo nội dung bài học .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 40: Ôn tập - Văn Nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 40: Ngày soạn:10-3-09 Ngày dạy : 10 - 3 - 09 ÔN TẬP I./ Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố những kiến thức trọng tâm trong phần lâm nghiệp và chương I (đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ) . Kỹ năng: - Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất . Thái độ: - Rèn luyện tình khoa học và lòng yêu thích nghề . II./ Các công việc chuẩn bị: - Nghiên cứu kĩ nội dung phần lâm nghiệp và chương I (đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ) sgk -Tranh ảnh về lâm nghiệp và kĩ thuật chăn nuôi . III./ Các hoạt động dạy và học: Ổn định: Kiểm tra: - Kiểm tra theo nội dung bài học . Bài mới: Nội dung Phương pháp Bổ sung Hoạt động của gv Hoạt động của hs I> Phần lâm nghiệp : 1- Vai trò của rừng . (sgk ) 2- kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng . Làm đất gieo ươm cây rừng a-Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng . ( sgk ) b- Trồng cây rừng . ( sgk ) c- Chăm sóc cây rừng sau khi trồng . ( sgk ) II> Phần chăn nuôi (Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi). Giống vật nuôi ( sgk ) Thức ăn vật nuôi . ( sgk ) Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học Gv nêu mục tiêu phần ôn tập . Hoạt động 2 : ôn tập phần lâm nghiệp -Gv đưa ra sơ đồ 6 “Hêù thống hoá kiến thức phần lâm nghiệp”. -Yêu cầu Hs đọc sơ đồ tóm tắc phần lâm nghiệp sgk -Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về: +Vai trò của rừng là gì? Tình hình rừng ở nước ta. +Quy trình kĩ thuật về gieo ươm và chăm sóc vườn ươm. +Quy trình kĩ thuật về trồng cây gây rừng và chăn sóc rừng trồng . +Phân biệt các loại khai thác rừng. +Biện pháp bảo vệ rừng, phục hồi và nuôi dưỡng rừng . -Gv tổng kết . -Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi sgk trang 79 -Gv kết luận . Hoạt động 3: ôn tập phần chăn nuôi (chương I c) . -Gv nêu sơ đồ tóm tắc như sgk trang 128. -Yêu cầu Hs đọc nội dung phần tóm tắc về chương I “ Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ”. -Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về: +Vai trò của giống vật nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi . +Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . +Phương pháp chọn phối và nhân giống vật nuôi . +Vai trò của thức ăn và chế biến dự trữ thức ăn . -Gv tổng kết . -Yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi sgk trang 129 -Gv kết luận . -Đọc nội dung phần lâm nghiệp được tóm tắc theo sơ đồ 6 sgk . -Thảo luận nhóm để đưa ra các nội dung đã được giao (các nội dung được trả lời theo sgk và vở họcc) . -Cử đại diện nhóm nêu kết quả thảo luận . -Các nhóm bổ sung . -Trả lời câu hỏi . -Bổ sung -Đọc phần tóm tắc . -Thảo luận nhóm . -Cử đại diện nhóm nêu kết quả thảo luận . -Các nhóm bổ sung . -Trả lời dựa theo các câu hỏi sgk -Bổ sung . IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà: Củng cố: Củng cố theo từng phần . - Gọi Hs đọc lại sơ đồ tóm tắc đã học . Hướng dẫn trả lời các câu hỏi còn lại . Hướng dẫn học ở nhà - Bài vừa học: Nắm được những kiến thức trọng tâm trong phần lâm nghiệp và chương I (đại cương về kĩ thuật chăn nuôi ) . Trả lời các câu hỏi trang 79 và trang 129 sgk - Bài sắp học: ôn lại các kiến thức trọng tâm để tiết sau kiểm tra 1 tiết V./ Kiểm tra :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_40_on_tap_van_nghia.doc