Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 6: Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất - Trường THCS Đạ Long

I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Học sinh nắm được: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí, Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.

2. Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, so sánh, khái quát hoá và thảo luận nhóm, liên hệ thực tế.

3.Thái độ: Có ý thức học tập tốt, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HO

1. Chuẩn bị của giáo viên: H, giáo án và các phương tiện dạy học.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài ở nhà và các phương tiện dạy học.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: 7A1

 7A2

2.Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Phát triển bài:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 6: Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất - Trường THCS Đạ Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2 Ngày soạn: 02/09/2012 Tiết: 4 Ngày dạy: 07/09/2012 Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh nắm được: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí, Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, so sánh, khái quát hoá và thảo luận nhóm, liên hệ thực tế. 3.Thái độ: Có ý thức học tập tốt, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HO 1. Chuẩn bị của giáo viên: H, giáo án và các phương tiện dạy học. 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài ở nhà và các phương tiện dạy học. IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 7A1 7A2 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Phát triển bài: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1: TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÍ - GV yêu cầu HS: Đọc SGK. Quan sát H SGK. - Thảo luận các câu hỏi: + Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét à HS kết luận. - HS- đọc SGK. Quan sát H SGK. Liên hệ thực tế. - Thảo luận các câu hỏi: + Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS kết luậnà ghi vở . - HS nghe. Ghi nhớ. I/ Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? -Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng lại có hạn nên phải sử dụng đất một cách hợp lí. - Biện pháp sử dụng đất và mục đích: +Thâm canh, tăng vụ àTăng sản lượng. +Không bỏ đất hoang àTăng diện tích. +Chọn cây trồng phù hợp với đất àTăng năng suất. +Vừa sử dụng vừa cải tạo àKhông bỏ phí đất. Hoạt động 2: TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT - GV yêu cầu HS: Đọc * SGK. Quan sát H SGK. - Thảo luận các câu hỏi: + Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất? - GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét à HS kết luận. - GV giáo dục: Môi trường. - HS đọc * SGK, Liên hệ thực tế. - Thảo luận các câu hỏi: -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung. HS kết luậnà ghi vở . - HS nghe. Ghi nhớ. II/ Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất : - Những loại đất cần phải cải tạo là: đất xàm bạc màu, đất chua, đất mặn và đất phèn. - Biện pháp cải tạo: + Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. + Làm ruộng bậc thang. + Trồng cây nông nghiệp xen với cây phân xanh. + cày nông, bừa sụt, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. +Bón vôi. 4. Củng cố: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất? 5. Dặn dò: Học bài, trả lời các câu hỏi SGK, xem trước và chuẩn bị bài mới.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_6_bien_phap_su_dung_cai_tao_va_b.doc