Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Biết được cách bón phân.

 - Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

 - Biết được cách bảo quản các loại phân bón thông thường.

 2. Kỹ năng:

 - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích

 - Hoạt động nhóm.

 3. Thái độ:

 - Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Hình 7,8,9,10 sgk phóng to.

 2. Học sinh:

 Xem bài trước bài 9.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Ổn định lớp:( 1 phút)

 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

 A, Phân bón có tác dụng như thế nào?

 B, Phân bón có 3 loại:

 a, Phân xanh, phân đạm, phân vi lượng.

 b, Phân đam, phân lân, phân kali.

 c, Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh.

 d, Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh.

 Đáp án:

 A. phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng xuất cây trồng

 Và chất lượng nông sản.

 B. d

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAI 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được cách bón phân. - Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường. - Biết được cách bảo quản các loại phân bón thông thường. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích - Hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 7,8,9,10 sgk phóng to. 2. Học sinh: Xem bài trước bài 9. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp:( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) A, Phân bón có tác dụng như thế nào? B, Phân bón có 3 loại: a, Phân xanh, phân đạm, phân vi lượng. b, Phân đam, phân lân, phân kali. c, Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh. d, Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh. Đáp án: A. phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng xuất cây trồng Và chất lượng nông sản. B. d 3. bài mới: A, giới thiệu bài: (2 phút) Trong trồng trọt, phân bón là một yếu tố không thể thiếu được. Do đó chúng ta phải biết cách sử dụng và bảo quản phân bón. Đó là nội dung của bài hôm nay. * Hoạt động 1: Cách bón phân. Yêu cầu: biết được các cách bón phân. Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung -Yêu cầu học sinh đọc mục1 SGK và hỏi: + căn cứ vào thời điểm bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? + Thế nào là bón lót? Bón lót nhằm mục đích gì? + Thế nào là bón thúc? + Căn cứ vào hình thức bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? Là những cách nào? - Yêu cầu học sinh chia nhóm, thảo luận và hoàn thành caccs hình trên bảng. - Yêu cầu nêu lên các ưu, nhược điểm của từng cách bón phân. - Giáo viên nhận xét và ghi bảng. → Người ta chia làm 2 cách bón: bón lót và bón thúc. → Bón lót là bón vào đất trước khi gieo trồng. bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưởng cho cây con ngay khi nó mới bén rễ. → Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. → Chia thành các cách bón: bón vãi, bón theo hành, bón theo hốc hoặc phun trên lá. - Học sinh chia nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. * theo hàng; ( hình 7) + Ưu: 1 và 9 + Nhược: 3 * theo hốc: ( hình 8) + Ưu: 1 và 9 + Nhược: 3 * Bón vãi: ( hình 9) + Ưu: 6 và 9. + Nhược: 4 * Phun trên lá: (hình 10) + Ưu: 1,2,5. + Nhược: 8 - Học sinh lắng nghe và ghi bài. I. Cách bón phân: Phân bón có thể được bón trước khi gieo trồng ( bón lót ) hoặc trong thời gian sinh trưỡng của cây ( bón thúc). Có nhiều cách bón: có thể bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. * Hoạt động 2: Cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Yêu cầu: Biết cách sử dụng các loại phân bón thông thường. - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng. Loại phân bón Cách sử dụng Phân hữu cơ Phân N, P, K Phân lân - giáo viên nhận xét. + Vậy cho biết khi sử dụng phân bón cần chú ý đến điều gì? - Tiểu kết, ghi bảng. - học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng. - đại diện nhóm trình bày, các nhóm còn lại bổ sung. - yêu cầu nêu được: + Phân hữu cơ : Bón lót. + Phân: N,P,K: bón thúc. + Phân lân: Bón lót, bón thúc. - Học sinh lắng nghe. → cần chú ý đến tưng đặc điểm của từng loại phân mà có cách sử dụng phù hợp. -Học sinh ghi bài. II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường: Khi sử dụng phân bón phải chú ý đến các đặc điểm của từng nhóm. - Phân hữu cơ: bón lót. - Phân vô cơ: bón thúc. - Phân lân : bón lót hoặc bón thúc. * Hoạt động 3: Bảo quản các loại phân bón thông thường. Yêu cầu: Biết cách bảo quản các loại phân bón thông thường. - Yêu cầu học sinh đọc mục III và trả lời câu hỏi: + Đối với phân hóa học ta phải bảo quản như thế nào? + Vì sao không để lẩn lộn các loại phân bón với nhau? + Đối với phân chuồng ta phải bảo quản như thế nào? + Tại sao lại dùng bùn ao để trét kín đóng phân ủ? - Giáo viên giảng thêm: Qua đó ta thấy rằng tùy vào từng loại phân mà có cách bảo quản cho thích hợp. - tiểu kết, ghi bảng. - Học sinh đọc thông tin và trả lời: → Đối với phân hóa học có các biện pháp sau: + Đựng trong chum, vại, sành đậy kính hoặc bọc kín bằng bao nilong. + Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. + không để lẩn lộn các loại phân bón với nhau. → Vì sẽ xảy ra phản ứng làm giảm chất lượng phân. → có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đóng, dùng bùn ao trét kín bên ngoài. → Tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải phân hoạt động, hạn chế đạm bay đi giữ vệ sinh môi trường. - Học sinh lắng nghe. - học sinh ghi bài. III. Bảo quản các loại phân bón thông thường: Khi chưa sử dụng để đảm bảo chất lượng phân bón cần phải có biện pháp bảo quản chu đáo như: + đựng trong chum, vai, sành đậy kin hoặc bọc kín bằng bao nilong. + Để nơi khô ráo, thoáng mát. + Không để lẩn lộn các loại phân bón với nhau. Học sinh đọc phần ghi nhớ 4. Củng cố: (3 phút) - Có mấy cách bón phân? Thế nào là bón lót, bón thúc? - Hãy cho biết các cách sử dụng phân bón thông thường? 5 Kiểm tra- đánh giá: ( 5 phút) 1. Hãy chọn câu trã lời đúng: Để bảo quản tốt phân hóa học cần thực hiện tốt biện pháp nào sau đây: a, Để nơi thoáng mát, khô ráo. b, gói trong bao nilong, đựng trong chai lọ. c, không nên để các loại phân bón lẩn lộn với nhau. d, cả 3 câu, a,b,c. 2, hãy chọn các từ, cụm từ (a) sinh trưởng và phát triển tốt, (b) chất dinh dưỡng, (c)Gieo trồng,( d) thời gian sinh trưỡng, (e) mới bén rễ. Để điền vvaof chổ. Trong các câu sau: - bón lót là bón phân vào đất trước khi (1). Bón lót nhằm cung cấp(2)cho cây con ngay khi nó(3) - Bón thúc là bón phân trong(4).của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây(5).. Đáp án: câu 1.d Câu 2. (1)-c, (2)-b, (3) –e, (4)- d, (5) - a.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_9_cach_su_dung_va_bao_quan_cac_l.doc