Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Vũ Tiến Hưng

A/. MỤC TIÊU:

Sau bài này GV phải làm cho HS

Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? khái niệm độ kiềm, độ chua

Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất

Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất

B/. CHUẨN BỊ:

GV chuẩn bị bài 3 SGK và các tài liệu liên quan như: Giáo trình trồng trọt tập 1

– Thổ nhưỡng nông hoá, NXB giáo dục Hà Nội 1998

Bảng mẫu ở SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan

C/. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời

HS 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương pháp?

HS 2: Cho biết đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào?

 

doc113 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Vũ Tiến Hưng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 20 tháng 08 năm 2008 Phần I: trồng trọt Chương I: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Tiết: 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được vai trò nhiệm vụ, của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện của trồng trọt Hiểu được khái niệm, thành phần và vai trò của đất trồng đối với cây trồng Có hứng thú trong học tập kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt, ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị bài 1, 2 SGK và các tài liệu liên quan Hình 1; 2 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV hệ thống sơ lược về chương trình môn học công nghệ 7 nói chung và phần I trồng trọt nói riêng để các em biết sơ lược về mục tiêu của môn học II. Bài mới: Hoạt động 1: Vai trò của trồng trọt Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ hình 4.1 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? +Em hãy lấy ví dụ về một số loại cây trồng kinh tế -GV kết luận các vai trò của trồng trọt -HS quan sát hình vẽ, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Nhiệm vụ của trồng trọt Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV hướng dẫn HS áp dụng các kiến thức ở mục 1, liên hệ với thực tiễn từ đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi: +Sản xuất lúa, ngô, khoai, sắnlà nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? +Trồng cây đậu, vừng, lạclà nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? -Kết luận các nhiệm vụ 1, 2, 4, 6 mục 2 SGK -Liên hệ thực tiễn, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Yêu cầu HS nghiên cứu nội dung thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Mục đích của việc khai hoang lấn biển là gì? +Tại sao phải tăng số vụ trên cùng đơn vị diện tích? +Sử dụng giống mới năng suất cao, bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm mục đích gì? -Nhận xét, bổ sung và kết luận nội dung đúng theo SGK -Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 4: Khái niệm về đất trồng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Khái niệm: -Yêu cầu HS nghiên cứu nội dung thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Đất trồng là gì? +Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? +Đất trồng khác với đất như thế nào? -Kết luận: Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của võ trái đất mà trên đó cây trồng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm 2.Vai trò của đất trồng -Hướng dẫn HS quan sát hình 2 và yêu cầu các em trả lời câu hỏi: +Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng? +Ngoài đất, cây còn có thể sống được trong môi trường nào? -Kết luận đất có vai trò là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững -Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 5: Thành phần của đất trồng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo sơ đồ 1 phóng to lên bảng yêu cầu HS điền vào vở vai trò từng thành phần của đất trồng -Kết luận nội dung đúng theo SGK -Một vài HS lên bảng làm, các HS khác cho nhận xét -Ghi nhận thông tin Hoạt động 6: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 2 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày 25 tháng năm 2008 Tiết: 2. Một số tính chất của đất trồng A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? khái niệm độ kiềm, độ chua Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị bài 3 SGK và các tài liệu liên quan như: Giáo trình trồng trọt tập 1 – Thổ nhưỡng nông hoá, NXB giáo dục Hà Nội 1998 Bảng mẫu ở SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương pháp? HS 2: Cho biết đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào? II. Bài mới: Hoạt động 1: Thành phần cơ giới của đất là gì? Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục này, đưa ra các câu hỏi để HS tái hiện kiến thức về thành phần rắn của đất +Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? -Giảng giải cho HS biết thành phần khoáng bao gồm hạt cát, limon, sét. Tỉ lệ các hạt này gọi là thành phần cơ giới của đất +ý nghĩa thực tế của việc xác định thành phần cơ giới của đất là gì? -Kết luận: Dựa vào tỉ lệ các loại hạt trong đất người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt và đất sét -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Độ pH dùng để đo cái gì? trị số pH dao động trong phạm vi nào? với các trị số nào của pH đất được gọi là đất chua, kiềm, trung tính? -Kết luận nội dung theo SGK -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3 : Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng -Nhận xét, bổ sung và kết luận -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 4 : Độ phì nhiêu của đất là gì? Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV cho HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi gợi mở: +ở đất, việc thiếu nước và chất dinh dưỡng thì cây trồng phát triển như thế nào? +Độ phì nhiêu của đất quyết định cái gì trong sản xuất? -Nhận xét, bổ sung và kết luận -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 5: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 6 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày 31 tháng 08 năm 2008 Tiết: 3 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 6 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 3; 4; 5 ở sách giáo khoa phóng to Băng hình có liên quan đến vấn đề sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? HS 2: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? II. Bài mới: Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi: +Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? -Để làm rỏ mục đích của các biện pháp sử dụng đất nêu trong SGK, đưa ra các câu hỏi gợi mở: +Thâm canh tăng vụ trên cùng đơn vị diện tích có tác dụng gì? tác dụng như thế nào đến lượng sản phẩm thu được? +Trồng các loại cây phù hợp với đất có tác dụng như thế nào đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây? -GV giảng cho HS biện pháp vừa sử dụng vừa cải tạo đất thường áp dụng với vùng đất mới khai hoang hoặc lấn biển -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về mục đích của các biện pháp sử dụng đất -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo lần lượt tranh vẽ hình 3; 4; 5 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Mục đích của các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất là gì? +Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất này áp dụng cho loại đất nào? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về biện pháp cải tạo, mục đích và áp dụng cho các loại đất tương ứng -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 7 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày 04 tháng 09 năm 2008 Tiết: 4 Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản. Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Biết cách và xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản Biết cách và xác định được độ pH của đất bằng phương pháp so màu đơn giản Rèn luyện ý thức lao động, làm thực hành, kĩ năng quan sát, phân tích và ý thức đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 4, 5 SGK và các tài liêu liên quan Làm thử một vài lần cho quen thao tác Lọ chất chỉ thị màu tổng hợp và thang đo pH Mổi nhóm HS chuẩn bị: 4 đến 5 mẫu đất cho vào các túi nilon nhỏ có ghi rỏ các loại đất lấy ở đâu Lọ đựng nước và ống hút lấy nước. Thước đo. Thìa nhỏ C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1 : Vì sao người ta cải tạo đất? HS 2 : Nêu biện pháp cải tạo? II. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu và nội dung bài thực hành Hoạt động của thầy Hoạt động của trò GV giới thiệu mục tiêu bài học -Chia nhóm HS. mổi nhóm 4-5 HS -Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm -Nhắc nhở HS về nội quy, an toàn và hướng dẫn nội dung trình tự thực hành -HS lắng nghe -Nhận nhóm, bầu trưởng nhóm -Nghe nội quy an toàn và nội dung trình tự thực hành Hoạt động 2: Tổ chức thực hành Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm -Chia nhóm HS. mổi nhóm 4-5 HS -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài thực hành -Trình bày sự chuẩn bị cho GV kiểm tra -1 HS nhắc, các HS khác góp ý Hoạt động 3: Các bước thực hiện Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a.Hướng dẫn chung: 1. Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản 2. Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu -GV thao tác mẫu để HS quan sát b.Thực hiện bài thực hành: -GV hướng dẫn thao tác bài thực hành theo các bước như đã hướng dẫn ở SGK -Theo dõi, uốn nắn những sai sót của HS trong quá trình thực hành -Nghe hướng dẫn của GV -HS quan sát -Tiến hành thực hành Hoạt động 4: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 7 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày 08 tháng 09 năm 2009 Tiết: 5 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Biết được các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất cây trồng Có ý thức tận dụng sản phẩm phụ (thân, cành, lá), cây hoang dại để làm phân bón B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 7 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 6, sơ đồ 2 ở sách giáo khoa phóng to C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Vì sao phải cải tạo đất? HS 2: Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? II. Bài mới: Hoạt động 1: Phân bón là gì? Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ sơ đồ 2 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Nhóm phân bón hữu cơ (hoá học hoặc vi sinh vật) gồm những loại nào? +Phân bón là gì? -Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập sắp xếp thứ tự 12 loại phân bón từ a đến n vào các nhóm phân tương ứng -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về phân bón -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Tác dụng của phân bón Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ hình 6 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Phân bón có ảnh hưởng như thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản? -Hướng dẫn giảng giải để HS biết được phân bón tác động đến năng suất chất lượng nông sản, năng suất cây trồng nhờ tác động đến độ phì nhiêu của đất -Lưu ý việc bón phân phải đúng liều lượng, chủng loại và phải cân đối giữa các loại phân -Kết luận: Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 8 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày 12 tháng 09 năm 2009 Tiết: 6 Cách sử dụng và bảo quản Các loại phân bón thông thường A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Biết được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 9 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 7; 8; 9; 10 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ cách bón phân C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: : GV trả báo cáo thực hành của tiết học trước cho HS ,nhận xét một số tồn tại cần khắc phục II. Bài mới: Hoạt động 1: Cách bón phân Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ sơ đồ 2 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Nhóm phân bón hữu cơ (hoá học hoặc vi sinh vật) gồm những loại nào? +Phân bón là gì? -Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập sắp xếp thứ tự 12 loại phân bón từ a đến n vào các nhóm phân tương ứng -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về phân bón -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Tác dụng của phân bón Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ hình 6 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: +Phân bón có ảnh hưởng như thế nào đến đất, năng suất và chất lượng nông sản? -Hướng dẫn giảng giải để HS biết được phân bón tác động đến năng suất chất lượng nông sản, năng suất cây trồng nhờ tác động đến độ phì nhiêu của đất -Lưu ý việc bón phân phải đúng liều lượng, chủng loại và phải cân đối giữa các loại phân -Kết luận: Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 10 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày tháng năm 200.. Tiết: 7 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo Giống cây trồng A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Biết được các cách bón phân thường dùng và tác dụng của phân bón đối với đất, cây trồng Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ (thân, cành, lá), cây hoang dại để làm phân bón B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 10 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 11; 12; 13; 14 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ phương pháp chọn tạo giống cây trồng C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Thế nào là bón lót, bón thúc? Bón phân vào đất có tác dụng gì? HS 2: Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao? II. Bài mới: Hoạt động 1: Vai trò của giống cây trồng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ sơ đồ 11 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? +Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm? +Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế bào đến cơ cấu cây trồng? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về vai trò của giống cây trồng -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Tiêu chí của giống cây trồng tốt Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Yêu cầu học sinh đọc kĩ nội dung mục này và lựa chọn các tiêu chí của một giống tốt -Kết luận: Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt. Giống có năng suất cao ổn định mới là giống tốt -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Giới thiệu một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ sơ đồ 12; 13; 14 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Thế nào là phương pháp chọn lọc, phương pháp lai? -Giảng giải cho HS 2 phương pháp chọn giống: Phương pháp gây đột bién và phương pháp nuôi cấy mô -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về phương pháp chọn tạo giống cây trồng -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 4: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 10 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày tháng năm 200.. Tiết: 8 Sản xuất và bảo quản Giống cây trồng A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Biết được quy trình sản xuất giống cây trồng, cách bảo quản hạt giống Có ý thức bảo vệ các giống cây trồng nhất là các giống quý, đặc sản B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 11 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 15; 16; 17; sơ đồ 3 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ về sản xuất giống cây trồng C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? HS 2: Thế nào là phương pháp chọn lọc, lai tạo? II. Bài mới: Hoạt động 1: Sản xuất giống cây trồng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Sản xuất giống cây trồng bằng hạt: -GV treo tranh vẽ sơ đồ 3 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Quy trình sản xuất giống bằng hạt được tiến hành trong mấy năm ?, nội dung của các công việc trong năm thú 1, 2, 3 là gì? -Giảng giải cho HS hiểu thế nào là phục tráng duy trì đặc tính tốt của giống -Gọi HS lên bảng vẽ lại sơ đồ sản xuất giống bằng hạt và dựa vào sơ đồ nói lại nội dung quy trình sản xuất giống -Giải thích cho HS biết thế nào là hạt giống nguyên chủng, siêu nguyên chủng -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt 2.Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính: -GV treo tranh vẽ hình 15; 16;17 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: +Ghi vào vở bài tập đặc điểm của các phương pháp giâm cành, chiết cành, ghép mắt -Kết luận: Sản xuất giống cây trồng vô tính được áp dụng cho các loại cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Bảo quản hạt giống cây trồng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK , thảo luận và trả lời các câu hỏi: +Tại sao hạt giống đem bảo quản phải khô, sạch, không lẫn tạp chất? -Giảng giải cho HS hiểu nguyên nhân gây ra hao hụt về số lượng hạt giống trong quá trình bảo quản là do hô hấp của hạt, sâu, mọt và bị chim, chuột ăn -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về phương pháp bảo quản hạt giống cây trồng -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 12 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày tháng năm 200.. Tiết: 9 Sâu, bệnh hại cây trồng A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Biết được tác hại của sâu, bệnh. Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây Biết các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại Có ý thức chăm sóc bảo vệ các cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu, bệnh hại B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 12 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 18; 19; 20 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ về tình hình sâu, bệnh hại ở cây trồng C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Sản xuất giống cây trồng bằng hat được tiến hành theo trình tự nào? HS 2: Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt? II. Bài mới: Hoạt động 1: Tác hại của sâu bệnh Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Yêu cầu học sinh đọc kĩ SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: +Sâu, bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? +Nêu các ví dụ về tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về tác hại của sâu, bệnh hại -HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Khái niệm về côn trùng và bệnh cây Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ hình 18; 19 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: +Trong vòng đời, côn trùng trải qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triẻn nào? Biến thái của côn trùng là gì? +Nêu những điểm khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn? +Khi thiếu nước (hoặc thiếu chất dinh dưỡng) cây trồng có biểu hiện như thế nào? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về kháI niệm côn trùng và khái niệm về bệnh cây -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ hình 20 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: +ở những cây bị sâu, bệnh phá hại ta thường gặp những dấu hiệu gì? -GV kết luận khi bị sâu bệnh cây thường có các dấu hiệu: Cấu tạo hình thái, màu sắc, trạng tháI của cây có nhiều thay đổi khác thường -HS quan sát, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 4: Cũng cố- Dặn dò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước nội dung bài 13 SGK -Lắng nghe -Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi Ngày tháng năm 200.. Tiết: 10 Phòng trừ sâu, bệnh hại A/. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại Biết vận dụng những hiểu biết đã học vào công việc phòng trừ sâu, bệnh tại vườn trường hoặc ở gia đình B/. chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài 13 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 21; 22; 23 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ về các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ở cây trồng C/. tiến trình lên lớp: I. Hỏi bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Em hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ở cây trồng? HS 2: Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh phá hoại? II. Bài mới: Hoạt động 1: Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Yêu cầu học sinh đọc kĩ SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: +Tại sao lại lấy nguyên tắc phònglà chính để phòng trừ sâu, bệnh hại? +Khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh phải đảm bảo nhũng nguyên tắc nào? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -GV treo tranh vẽ hình 21; 22; 23 phóng to lên bảng,yêu cầu học sinh quan sát -Với biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại: GV yêu cầu HS hàon thành bài tập theo mẫu bản

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_ca_nam_vu_tien_hung.doc