Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1: Vai trò. Nhiệm vụ của trồng trọt (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: học sinh phải nắm được:

- Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế- nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay- Các nhiệm vụ phải thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng trọt.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện khả năng khái quát hóa.

3. Nhận thức:

- Thấy được trách nhiệm của mình trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng chất lượng- số lượng sản phẩm trồng trọt.

- Có ý thức gìn giữ, bảo vệ tài nguyên môi trường đất và tận dụng môi trường đất để trồng trọt.

II. CHUẨN BỊ:

- Sưu tầm tư liệu về sản lượng từng loại cây, giá trị xuất khẩu của từng loại cây.

- Phóng to hình 1, sơ đồ thể hiện thành phần của đất

- Các phiếu học tập cần cho các hoạt động.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1: Vai trò. Nhiệm vụ của trồng trọt (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I. TRỒNG TRỌT Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TRỒNG TRỌT VAI TRÒ- NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: học sinh phải nắm được: - Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế- nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay- Các nhiệm vụ phải thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng trọt. 2. Kỹ năng: Rèn luyện khả năng khái quát hóa. 3. Nhận thức: - Thấy được trách nhiệm của mình trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng chất lượng- số lượng sản phẩm trồng trọt. - Có ý thức gìn giữ, bảo vệ tài nguyên môi trường đất và tận dụng môi trường đất để trồng trọt. II. CHUẨN BỊ: Sưu tầm tư liệu về sản lượng từng loại cây, giá trị xuất khẩu của từng loại cây. Phóng to hình 1, sơ đồ thể hiện thành phần của đất Các phiếu học tập cần cho các hoạt động. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA TRỒNG TRỌT. TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI 5’ - Giới thiệu bài: Nước ta với khoảng 76% lao động làm việc trong nông nghiệp. Vì vậy mà trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Đó là nội dung ta cần tìm hiểu. - Giới thiệu hình 1 phóng to. Bảng phụ 1: 1. Sản phẩm của trồng trọt được sử dụng để làm gì? 2. Qua đó em hãy cho biết trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Kết luận: Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; thức ăn cho chăn nuôi; nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. - Vai trò của trồng trọt hết sức quan trọng trong nền kinh tế. Vậy trồng có nhiệm vụ như thế nào? - Lắng nghe, xác định mục tiêu của tiết học. - Quan sát tranh phóng to ( hình 1 trang 5 sgk) - Thực hiện trả lời các nội dung trong bảng phụ 1. 1. sản phẩm của trồng trọt được dùng làm thức ăn cho người, cho gia súc, làm nguyên liệu cho việc chế biến và làm nguồn hàng cho xuất khẩu. 2. Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; thức ăn cho chăn nuôi; nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. I. Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế: Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; thức ăn cho chăn nuôi; nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. HOẠT ĐỘNG2: TÌM HIỂU NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI 5’ Bảng phụ 2: Cây trồng cần phát triển mạnh Cây cung cấp thức ăn cho người và chăn nuôi Cây cung cấp nguyên liệu cho CN và XK (1) (2) Yêu cầu học sinh: - Ghi tên các loại cây cần phát triển mạnh vào ô trống của bảng trên. - Nêu nhiệm vụ cơ bản của trồng trọt. Kết luận: Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. - Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, ngành trồng trọt cần có những biện pháp nào? - Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm báo cáo: (1) Lúa, bắp, rau, khoai, đậu, lạc. (2) mía, cây ăn quả, cây lấy gỗ, chè, cà phê, cao su, hồ tiêu Nhiệm vụ cơ bản của trồng trọt là đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm cho người, cho công nghiệp, xuất khẩu, sản xuất nhiều sản phẩm làm nguyên liệu cho công nghiệp. II. nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay: Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI 5’ Bảng phụ 3: - Hãy ghép nội dung ở cột A sao cho phù hợp với nội dung ở cột B A B 1. khai hoang lấn biển 2. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng. 3. Aùp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt. a. để tăng lượng nông sản. b. tăng năng suất cây trồng c. để tăng diện tích đất canh tác. - Để tăng lượng nông sản, tăng năng suất và tăng diện tích đất trồng ta cần thực hiện các biện pháp gì? Thực hiện bảng phụ 3 theo đơn vị nhóm. 1-c 2-a 3-b - Để tăng lượng nông sản, tăng năng suất và tăng diện tích đất trồng ta cần thực hiện các biện pháp sau: khai hoang, lấn biển; tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng; áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt. III. những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt: Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt là: khai hoang, lấn biển; tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng; áp dụng biện pháp kĩ thuật tiên tiến. HOẠT ĐỘNG 4: TỔNG KẾT- CỦNG CỐ. TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 8’ - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau: 1. Địa phương em đã áp dụng biện pháp nào để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt? 2. Thực hiện phiếu học tập: Điền vào chỗ trống () của các câu sau: a. Phần khí trong đất gồm các chất b. Phần hữu cơ trong đất gồm c. Phần vô cơ trong đất gồm.. d. Phần nước trong đất có tác dụng.. 3. Đề xuất ý kiến chứng minh đất có 3 thành phần. Yêu cầu học sinh tiến hành theo nhóm. Mời đại diện nhóm trình bày. - Thực hiện các câu hỏi theo đơn vị nhóm. - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi và nêu ý kiến nhận xét. - Ghi kiến thức hoàn chỉnh vào vở bài tập mỗi cá nhân. HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 2’ - Yêu cầu học sinh học thuộc bài. -Tìm hiểu bài “ Một số tính chất của đất trồng”. - Trả lời các câu hỏi sgk. - Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi. - tìm hiều bài mới theo yêu cầu của giáo viên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_vai_tro_nhiem_vu_cua_trong_tr.doc