Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 7, Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Lê Anh Linh

MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 Nêu được vai trò của giống ; Tiêu chí đánh giá giống cây trồng.

 Nêu được nội dung cơ bản của một số phương pháp tạo giống cây trồng.

 2. Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK, quan sát, phân tích tranh ảnh.

3. Thái độ:

 Có thái độ học tập nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV:

 Hình 12 SGK phóng to.

 Bảng phụ ghi các bài tập củng cố.

2. HS:

 Học bài cũ, coi trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp (1’): 7A1 / 7A2 /

2. Kiểm tra bài cũ(5’):

 HS1: Thế nào là bón lót? Bón thúc?

 HS2: Phân nào thì thường dùng để bón lót? Bón thúc? Tại sao?

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Giống cây trồng dóng vai tro lớn trong việc quyết định năng xuất cây trồng. Vậy, giống có vai trò như thế nào? Phuong pháp chọn tạo giống ra sao?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 7, Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Lê Anh Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4 Ngày soạn: 07/09/2010 Tiết 7 Ngày dạy: 10/09/2010 Bài 10 : VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I.MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức: Nêu được vai trò của giống ; Tiêu chí đánh giá giống cây trồng. Nêu được nội dung cơ bản của một số phương pháp tạo giống cây trồng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK, quan sát, phân tích tranh ảnh. 3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ: 1. GV: Hình 12 SGK phóng to. Bảng phụ ghi các bài tập củng cố. 2. HS: Học bài cũ, coi trước bài mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp (1’): 7A1/ 7A2/ 2. Kiểm tra bài cũ(5’): HS1: Thế nào là bón lót? Bón thúc? HS2: Phân nào thì thường dùng để bón lót? Bón thúc? Tại sao? 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Giống cây trồng dóng vai tro lớn trong việc quyết định năng xuất cây trồng. Vậy, giống có vai trò như thế nào? Phuong pháp chọn tạo giống ra sao? b. Các hoạt động chính: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1. Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng(15’) -GV: Yêu cầu HS quan sát hình 11 SGK/23, làm việc nhóm, trả lời các câu hỏi và nêu các vai trò của giống cây trồng a. Thay giống cũ bằng giống mới có năng xuất cao có tác dụng gì? b. Sử dụng giống ngắn ngày có tác dụng gì đến vụ gieo trồng? c. Sử dụng giống ngắn ngày có ảnh hưởng gì đến cơ cấu cây trồng? -HS: Làm việc nhóm 5’ và thực hiện các yêu cầu của GV a.Tăng năng xuất cây trồng. b. Tăng vụ gieo trồng. c. Thay dổi cơ cấu cây trồng. => Có 3 vai trò lớn: + Tăng năng xuất, chất lượng nông sản. + Tăng vụ. + Thay đổi cơ cấu cây trồng. I. Vai trò của giống cây trồng. -Tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm. -Tăng vụ trồng trọt . -Thay đổi cơ cấu cây trồng . Hoạt động 3. Tìm hiểu những tiêu chí để đánh giá một giống cây trồng tốt(7’). -GV: Yêu cầu HS đọc các tiêu chí trong SGK, thảo luận nhóm 4 phút, cho biết: giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí nào? - GV: Phân tích thêm về các tiêu chí cần đạt được và chốt kiến thức. - HS đọc SGK, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của GV. -HS: Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. -HS: Nghe và ghi vở. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. - Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. - Có chất lượng tốt. -Có năng suất cao và ổn định. -Có khả năng chống chịu được sâu bệnh. Hoạt động 4. Tìm hiểu về các phương pháp chọn tạo giống cây trồng(13’). -GV: Giới thiệu về mục đích và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. -GV: Yêu cau HS quan sát hình 12, 13, 14 SGK/24 -25 và thảo luận nhóm 4 phút, cho biết đặc điểm cơ bản của từng phương pháp? -GV: Gọi các nhóm trả lời. -GV: Chốt lại, giảng giải thêm về các phương pháp chọn tạo giống. -HS: Nghe giảng. - HS thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu của GV. -HS: Đại diện nhómtrả lời, nhóm khác bổ sung. -HS: Nghe và ghi vở. III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. -Phương pháp chọn lọc. -Phương pháp lai. -Phương pháp gay đột biến. -Phương pháp nuôi cấy mô. 4. Củng cố (3’): HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 25. Trả lời các câu hỏi trong SGK. 5.Nhận xét – Dặn dò(1’): Học bài ở nh. Coi trước bài mới: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_7_bai_10_vai_tro_cua_giong_va_p.doc