Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 11: Thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại (Bản hay)

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức :

- Hs phân biệt được một số loại phân bón thường dùng.

- Biết được nhãn hiệu của thuốc, độ độc của thuốc, tên thuốc.

- Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng một số loại phân bón thường dùng và bảo vệ môi trường.

2. Kĩ năng.

 Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận biết ,bảo quản.

3. Thái độ.

Có ý thức bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi sử dụng các loại phân hóa học.

II. Chuẩn bị.

+ Chuẩn bị cho mỗi nhóm thực hành 4-5 mẫu phân bón cho vào các túi nhỏ buộc chặt miệng.

+ 2 ống nghiệm thuỷ tinh.

+ 1 đèn cồn và cồn đốt.

+ Kẹp kim loại , diêm.

+ Vật liệu : nhãn các thuốc thuộc 3 nhóm độc.

III. Phương pháp.

Thực hành quan sát , hỏi đáp , giảng giải.

IV. Tiến trình lên lớp.

1. Ổn định lớp. (1)

7A1:

7A2:

7A3:

7A4:

7A5:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 11: Thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 11. bài 8,14 . THựC HàNH NHậN BIếT MộT Số LOạI PHÂN HóA HọC THÔNG THường và một số loại thuốc , nhãn hiệu của thuốc trừ sâu , bệnh hại. I. Mục tiêu: 1.kiến thức : - hs phân biệt được một số loại phân bón thường dùng. - Biết được nhãn hiệu của thuốc, độ độc của thuốc, tên thuốc. - Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng một số loại phân bón thường dùng và bảo vệ môi trường. 2. kĩ năng. Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận biết ,bảo quản. 3. thái độ. có ý thức bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi sử dụng các loại phân hóa học. II. Chuẩn bị. + Chuẩn bị cho mỗi nhóm thực hành 4-5 mẫu phân bón cho vào các túi nhỏ buộc chặt miệng. + 2 ống nghiệm thuỷ tinh. + 1 đèn cồn và cồn đốt. + kẹp kim loại , diêm. + Vật liệu : nhãn các thuốc thuộc 3 nhóm độc.. III. phương pháp. Thực hành quan sát , hỏi đáp , giảng giải. IV. tiến trình lên lớp. 1. ổn định lớp. (1’) 7A1: 7A2: 7A3: 7A4: 7A5: 2. kiểm tra bài cũ: (5’) Hs1: biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại,ưu nhược điểm cuat từng biện pháp. Hs2: ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào. Hs3: phân bón là gì? phân hữu cơ gồm những loại nào. Hs4: bón phân vào đất có tác dụng gì? 3. bài mới. HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung Gv: - nêu mục tiêu của bài thực hành. - nêu quy tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trưòng. Gv: giới thiệu quy trình TH * Tổ chức TH. Gv: kiểm tra dụng cụ của hs, chia nhóm thực hành, chia mẫu phân bón. Thực hiện quy trình B1: g/v thao tác mẫu. Gv: q/sát nhắc nhở giúp hs thực hiện các thao tác khó. Gv: nêu mục tiêu của bài Gv: kiểm tra việc chuẩn bị của hs. Gv: phân công và giao nhiệm vụ cho các nhóm . Gv: đọc các chỉ tiêu nêu trong nhãn. + tên thuốc + nhóm thuốc + dạng thuốc + hoạt chất + tỷ lệ hạt phụ gia + công dụng + địa chỉ sx Gv:đọc mẫu một nhãn theo 7 chỉ thị Gv: hướng dẫn hs q/s nhận biết một số dạng thuốc. Gv: y/c hs trong lọ có ghi số và nêu n/x về các chỉ tiêu. + dạng thuốc + màu sắc Gv: đưa ra 1 số nhãn hiệu chủ các loại thuốc có bán ngoài thị trường giải thích các kí hiệu-mức độ độc. Gv: yêu cầu mỗi hs làm bản tường trình 1 loại thuốc. Hs: đọc mục tiêu bài thực hành. Hs: nhắc lại các quy trình thực hành Hs: các nhóm để dụng cụ đã được phân công để giáo viên ktra. Hs: quan sát. Hs: thực hành theo nhóm Hs: thao tác thực hiện các quy trình. Hs: các nhóm dược phân công cbị tranh vẽ kí hiệu của thuốc. Hs:theo dõi quan sát Hs: tự đọc nhãn khác Hs: q/s màu sắc dạng thuốc. Hs: q/s 1 số lọ thuốc và đ/c với hình vẽ. Hs1; q/s nhãn số 1 Hs2: đọc n/x khi q/s mẫu thuốc 2 Hs3: đọc lọ số 3 Hs: tiến hành q/s trao đổi và làm bản thu hoạch theo mẫu A- nhận biíet một số loại phân bón hóa học thông thường I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết. + mẫu phân hoá học + ống nghiệm thuỷ tinh + đèn cồn + than củi + kẹp sắt gắp than + thìa nhỏ + diêm + nước sạch II. Quy trình thực hành. 1. Phân biệt nhóm phân bón hoà tan và không hoà tan. 2. Phân biệt trong nhóm phân bón hoà tan. 3 . Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hoà tan. III. Thực hành. B - NHậN BIếT MộT Số LOạI thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu , bệnh hại. I.Vật liệu và dụng cụ cần thiết - các mẫu thuốc - một số nhãn hiệu thuốc của 3 nhóm độc. II. Quy trình thực hành 1. nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu hại a) phân biệt độ độc của thuốc theo kí hiệu. + nhóm độc 1: rất độc + nhóm độc 2 : độc cao. + nhóm độc 3 : Cẩn thận. b) tên thuốc. Sgk - 34. 2. Quan sát một số dạng thuốc a) Thuốc bột thấm nước WP, BTN DF,WDG b)Thuốc bột hoà tan trong nước SP: BHN c)Thuốc hạt G, H, GR d) Thuốc sữa EC, ND e) Thuốc nhũ đầu: SC V. Tổng kết giờ thực hành gọi 1 hs của nhóm 1 báo cáo kết quả .- Gv: ghi lên bảng - gọi nhóm khác nhận xét bổ sung - hs: thu dọn vật liệu-dụng cụ - gv: nhận xét giờ thưc hành Dặn dò: tập nhận xét qua nhãn và thuốc ở gđoạn hiện có ; hỏi gđ cách sử dụng 1 số loại thuốc trừ sâu.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_11_thuc_hanh_nhan_biet_mot_so_l.doc