Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Hạnh Thiết (Có đáp án)

1. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc:

 A. Phân hữu cơ và phân Lân. B. Kali C. Phân đạm D. Phân rác

 2. Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt diễn ra trong mấy năm?

 A. 1 năm B. 2năm C. 3 năm D. 4 năm

3. Phân lân, phân kali, phân NPK thuộc nhóm phân bón:

 A. Phân hoá học B. Phân vi sinh C. Phân chuồng D. phân hữu cơ

 4. Ưu điểm của biện pháp sinh học diệt trừ sâu bệnh hại cây là:

 A. Thực hiện đơn giản B. Hiệu quả cao, chi phí thấp

 C. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trtường D. Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh

 5. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra:

 A. bón vãi, bón thúc B. Bón lót, bón theo hàng

 C. Bón theo hàng, theo hốc D. Bón lót, bón thúc

 6. Phân chuồng, phân lân, phân rác thuộc nhóm phân

 A.Phân hữu cơ B. Phân hoá học

 C. Phân vi sinh D. Phân khó hoà tan

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Hạnh Thiết (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hạnh Thiết Họ và tên:.................................... Lớp: 7A1 KIỂM TRA 15 PHÚT II. ĐỀ RA Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc: A. Phân hữu cơ và phân Lân. B. Kali C. Phân đạm D. Phân rác 2. Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt diễn ra trong mấy năm? A. 1 năm B. 2năm C. 3 năm D. 4 năm 3. Phân lân, phân kali, phân NPK thuộc nhóm phân bón: A. Phân hoá học B. Phân vi sinh C. Phân chuồng D. phân hữu cơ 4. Ưu điểm của biện pháp sinh học diệt trừ sâu bệnh hại cây là: A. Thực hiện đơn giản B. Hiệu quả cao, chi phí thấp C. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trtường D. Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh 5. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra: A. bón vãi, bón thúc B. Bón lót, bón theo hàng C. Bón theo hàng, theo hốc D. Bón lót, bón thúc 6. Phân chuồng, phân lân, phân rác thuộc nhóm phân A.Phân hữu cơ B. Phân hoá học C. Phân vi sinh D. Phân khó hoà tan 7. Côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn: A. Sâu non B. Nhộng C. sâu trươngr thành D. Trứng 8. Hạt giống có chất lượng rất cao nhưng số lượng ít gọi là: A. Hạt giống nguyên chủng B. Hạt giống thuần chủng C. Hạt giống siêu nguyên chủng D. Hạt giống lai 9. Khi đốt trên than đỏ có mùi khai là loại phân: A. Đạm B. Kali C. Vôi D. Vôi 10. Muốn phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao cần áp dụng: A. Biện pháp hoá học B. Biện pháp thủi công C. Kiểm dịch thục vật và canh tác D. Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 §¸p ¸n a d a c d d a c a d §iÓm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_hanh_thiet_c.doc