Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 12, Bài 14: Thực hành nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại - Nguyễn Tín Nhiệm

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Nhận biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa.

 - Đọc được nhãn hiệu của thuốc (độ độc của thuốc, tên thuốc .)

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao bì.

- Nhận biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn trên bao bì.

- Nhận biết được dạng thuốc như bột thấm nước, bột hòa tan trong nước, thuốc dạng hạt, thuốc dạng sữa, thuốc nhũ dầu qua đặc điểm thuốc trong bao bì và kí hiệu dạng thuốc trên bao bì.

3. Thái độ: Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc phòng trừ sâu, bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 - Tham khảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phương pháp tích hợp giáo dục môi trường.

 - Các mẫu thuốc trừ sâu ở dạng bột, hạt, sữa. Chuẩn bị 3 nhãn thuốc có các kí hiệu rất độc, độc cao và cẩn thận.

2. Học sinh: Xem trước bài 14: Chuẩn bị 3 vỏ thuốc có các kí hiệu rất độc, độc cao và cẩn thận.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 12, Bài 14: Thực hành nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại - Nguyễn Tín Nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Tiết 12 Ngày soạn: Ngày dạy:.. BÀI 14: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa. - Đọc được nhãn hiệu của thuốc (độ độc của thuốc, tên thuốc.) Kỹ năng: Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao bì. Nhận biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn trên bao bì. Nhận biết được dạng thuốc như bột thấm nước, bột hòa tan trong nước, thuốc dạng hạt, thuốc dạng sữa, thuốc nhũ dầu qua đặc điểm thuốc trong bao bì và kí hiệu dạng thuốc trên bao bì. Thái độ: Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc phòng trừ sâu, bảo vệ môi trường. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tham khảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phương pháp tích hợp giáo dục môi trường. - Các mẫu thuốc trừ sâu ở dạng bột, hạt, sữa. Chuẩn bị 3 nhãn thuốc có các kí hiệu rất độc, độc cao và cẩn thận. 2. Học sinh: Xem trước bài 14: Chuẩn bị 3 vỏ thuốc có các kí hiệu rất độc, độc cao và cẩn thận. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 5’ 1’ 3’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Các mẫu thuốc: dạng bột, bột không thấm nước, dạng hạt và sữa. - Một số nhãn thuốc của 3 nhóm độc. - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS àGiới thiệu bài mới: Người ta thường sử dụng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh hại bằng cách phun trên lá, rải vào đất, trộn vào hạt giống. Vậy làm thế nào để nhận biết các loại thuốc hóa học đó và nhãn thuốc trước khi sử dụng? . Đây là nội dung của bài thực hành hôm nay. * Hoạt động 1 - Yêu cầu HS đọc to phần I SGK - Giáo viên đưa ra một số mẫu và giới thiệu cho học sinh. - Lớp trưởng báo cáo - Chuẩn bị 3 vỏ thuốc có các kí hiệu rất độc, độc cao và cẩn thận - Chú ý lắng nghe và suy nghĩ - HS đọc phần I SGK - HS quan sát và lắng nghe giới thiệu. 10’ II. Quy trình thực hành: 1. Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại: a. Phân biệt độ độc: - Nhóm độc 1: “ Rất độc”, “ Nguy hiểm” kèm theo đầu lâu xương chéo trong hình vuông đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu đỏ dưới cùng nhãn. - Nhóm độc 2: “ Độc cao” kèm theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu vàng ở dưới cùng nhãn. - Nhóm độc 3: “ Cẩn thận” kèm theo hình vuông đặt lệch có vạch rời, vạch màu xanh nước biển ở dưới nhãn. b. Tên thuốc: Bao gồm: tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, dạng thuốc, công dụng, cách sử dụng. * Hoạt động 2 - Giáo viên phân chia nhóm thực hành. - Yêu cầu 3 học sinh đọc nhóm độc 1, 2, 3. - Qua quan sát hình SGK yêu cầu các nhóm phân biệt mẫu đang cầm trên tay thuốc là nhóm nào? - Giáo viên giảng: Mẫu các em cầm trên tay gồm có tên sản phẩm, hàm lượng chất, tác dụng của thuốc và dạng thuốc. - GV phân tích ví dụ SGK trang 34. - Học sinh chia nhóm. - Học sinh đọc to 3 nhóm độc. - Nhóm quan sát và xác định. - Học sinh lắng nghe. - Chú ý quan sát 20’ III. Thực hành: - Nhận biết nhãn hiệu thuốc, nhóm độc. - Nhận dạng được thuốc thuộc dạng nào? * Hoạt động 3 - Yêu cầu mỗi nhóm xác định tên thuốc, dạng thuốc, nhóm độc. - Chú ý theo dõi các nhóm xác định chưa đúng theo yêu cầu. - Yêu cầu các nhóm trao đổi kết quả thực hành và chấm điểm chéo. Sau đó nộp lại cho giáo viên. - Các nhóm tiến hành xác định tên thuốc theo yêu cầu. - Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. - Các nhóm thực hiện theo yêu cầu. 4’ 4. Củng cố: Nội dung hoạt động 2 - Yêu cầu nhắc lại cách nhận biết nhãn thuốc, dạng thuốc. - Nhận xét kết quả thực hành của các nhóm và thái độc thực hành - Nhắc lại nội dung hoạt động 2 - Chú ý lắng nghe 5. Dặn dò: (1 phút) - Về nhà xem lại nội dung trong quy trình thực hành. - Ôn lại các bài đã học:bài 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_12_bai_14_thuc_hanh_nhan_biet_m.doc