Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 14, Bài 17+18: Thực hành xử lí hạt giống bằng nước ấm. Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt

I_Mục tiêu bài học:

Sau bài học này GV phải làm cho HS

Biết cách xữ lí hạt giống bằng nước ấm và xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt

Làm được các thao tác trong quá trình xử lí, biết sử dụng nhiẹt độ đo của nước; Các thao tác về quy trình nảy mầm và xác định tỉ lệ nảy mầm

Rèn luyện ý thức làm việ cẩn thận, chính xác

II_Chuẩn bị nội dung bài giảng:

GV nghiên cứu kĩ nội dung bài 17, 18 SGK và các tài liệu liên quan

Mộu hạt giống: Ngô, lúa, đổ

-Nhiệt kế, nước nóng, chậu, xô đựng nước, rỗ, đĩa, khay mẹn, giấy thấm nước, giấy lọc, panh gắp

III_Các hoạt động dạy và học:

 1.ổn định lớp

 2.Bài cũ: GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS lên bảng trả lời

HS1: Em hãy nêu mục đích của việc làm đất và bón phân lót

HS2: Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 14, Bài 17+18: Thực hành xử lí hạt giống bằng nước ấm. Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 14.Bài 17, 18: Thực hành: xử lí hạt giống bằng nước ấm - xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt Ngày soạn: 28- 11- 2010 I_Mục tiêu bài học: Sau bài học này GV phải làm cho HS Biết cách xữ lí hạt giống bằng nước ấm và xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt Làm được các thao tác trong quá trình xử lí, biết sử dụng nhiẹt độ đo của nước; Các thao tác về quy trình nảy mầm và xác định tỉ lệ nảy mầm Rèn luyện ý thức làm việ cẩn thận, chính xác II_Chuẩn bị nội dung bài giảng: GV nghiên cứu kĩ nội dung bài 17, 18 SGK và các tài liệu liên quan Mộu hạt giống: Ngô, lúa, đổ -Nhiệt kế, nước nóng, chậu, xô đựng nước, rỗ, đĩa, khay mẹn, giấy thấm nước, giấy lọc, panh gắp III_Các hoạt động dạy và học: 1.ổn định lớp 2.Bài cũ: GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS lên bảng trả lời HS1: Em hãy nêu mục đích của việc làm đất và bón phân lót HS2: Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ? 3.Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành -GV nêu mục tiêu của bài thực hành và yêu cầu cần đạt được -HS lắng nghe -GV phân chia nhóm và vị trí thực hành - Hs nhận nhóm và vị trí thực hành Hoạt động 2: Tổ chức thực hành -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Hs trình bày sự chuẩn bị của mình cho GV kiểm tra -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài thực hành -Phân công nhiệm vụ và giao các công việc cho các nhóm - HS Nhận các công việc cụ thể -GV Nhắc nhở HS nội quy, an toàn trong khi thực hành -HS Nghe nội quy, an toàn thực hành Hoạt động 3: Thực hiện quy trình thực hành -GV hướng dẫn HS thực hành các nội dung sau: a.Xử lí giống bằng nước ấm: +Bước 1: Giới thiệu từng bước của quy trình xử lí hạt giống và làm mẫu cho HS quan sát +Bước 2: HS thực hành theo nhóm đã phân công ghi kết quả vào mẫu báo cáo thực hành b.Xác định sức nãy mầm: +Bước 1: GV giới thiệu từng bước, làm mẫu cho HS quan sát +Bước 2: Thực hành theo nhóm đã phân công Nghe hướng dẫn của GV -HS Thực hiện thực hành -HS Hoàn thành báo cáo thực hành Hoạt động 4: Đánh giá kêt quả -GV đánh giá kết quả đạt được của HS qua các nội dung sau: +Sự chuẩn bị +Thái độ thực hành +Kết quả báo cáo thực hành -Cho điểm các nhóm -HS Lắng nghe -Căn dặn HS về nhà đọc trước bài 15, 19 SGK I/ Chuẩn bị. (sgk) II/ Nội dung thực hành. 1.Xử lí giống bằng nước ấm Bước1.Cho hạt vào trong nước muối để loại bỏ hạt lộp, hạt lửng. - Bước2.Rửa sạch cỏc hạt chỡm. - Bước3.Kiểm tra nhiệt độ của nước bằng nhiệt kế trước khi ngõm hạt. - Bước4.Ngõm hạt trong nước ấm 540C ( Lỳa ) 400C ( ngụ ) 2. Xác định sức nãy mầm. Bước1. Chọn từ lụ hạt giống mỗi mẫu từ 50-100 hạt nhỏ to. Ngõm vào nước ló 24 giờ. * Bước2. Xếp 2-3 tờ giấy thấm nước, vải đó thấm nước vào khay. * Bước3. Xếp hạt vào đĩa ( khay) đảm bảo khoảng cỏch để này mầm. * Bước4. Tớnh sức nảy mầm và tỷ lệ này mầm của hạt

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_14_bai_1718_thuc_hanh_xu_li_hat.doc
Giáo án liên quan