Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 33: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - Nguyễn Xuân Huyền

I. Mục tiêu:HS.

+ Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

II. Chuẩn bị .

GV: Chuẩn bị sẵn bảng 5 và bảng 6.

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học .

1. ổn định tổ chức lớp .

2. Kiểm tra bài cũ:Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?

3.Bài mới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 33: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - Nguyễn Xuân Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11/3/2008 Tiết 34: Bài 38 : Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. I. Mục tiêu:HS. + Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. II. Chuẩn bị . GV: Chuẩn bị sẵn bảng 5 và bảng 6. III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. ổn định tổ chức lớp . 2. Kiểm tra bài cũ:Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào? 3.Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài GV: Đặt vấn đề như sách gaío khoa. Hoạt động 2: Tìm hiểu thức ăn được hấp thụ vào cơ thể như thế nào. GV: Yêu cầu học sinh tìm hiểu bảng 5 sgk : Cho biết sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn? HS : GV: Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng nào ? HS: GV: Lipit được hấp thụ dưới dạng nào? HS: GV: Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng nào ? HS : Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của dinh dưỡng. GV: Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôicó vai trò gì? HS : GV: Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm : Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống ? (SGK) HS : Hoạt động4 : Tổng kết bài dạy . GV: Hệ thống bài học . HS : Đọc phần ghi nhớ . I. Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào? 1. Hãy đọc, hiểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức sau Bảng 5 (SGK) 2. Em hãydựa vào bảng trên , điền vào trỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập, để thấy được kết quả của sự tiêu hoá thức ăn: Nước được cơ thể háp thụ thẳng qua vách ruột vào máu. Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các a xit a min . Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyrin và a xit béo. Glu xit được hấp thụ dưới dạng đường đơn . Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu. II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển. Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôinhư thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa , nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng móng. Bài tập về nhà : Học sinh trả lời câu hỏi1,2 SGK trang 103.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_33_vai_tro_cua_thuc_an_doi_voi.doc