Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Làm đất và bón phân lót (Bản đẹp)

I. MỤC TIÊU. Sau khi học xong bài này học sinh phải :

- Hiểu được mục đích và yêu cầu kĩ thuật làm đất, bón phân lót cho cây trồng.

- Biết được mục đích kiểm tra, xử lý hạt giống và các căn cứ để xác định thời vụ.

- Hiểu được các phương pháp gieo hạt.

II. CHUẨN BỊ.

 - Tìm hiểu cách làm đất ở địa phương.

 - Cách bón phân lót ở địa phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Kiểm tra.

*Sĩ số:

7A:

7B:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15, Bài 15: Làm đất và bón phân lót (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng 12/11/2011 (7A) 13/11/2011 (7B) Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Tiết 15 – Bài 15. Làm đất và bón phân lót. I. Mục tiêu. Sau khi học xong bài này học sinh phải : - Hiểu được mục đích và yêu cầu kĩ thuật làm đất, bón phân lót cho cây trồng. - Biết được mục đích kiểm tra, xử lý hạt giống và các căn cứ để xác định thời vụ. - Hiểu được các phương pháp gieo hạt. II. Chuẩn bị. - Tìm hiểu cách làm đất ở địa phương. - Cách bón phân lót ở địa phương. III. Các hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra. *Sĩ số : 7A : 7B : 2. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích của việc làm đất ? Gv : đặt câu hỏi. ? Có 2 thửa ruộng, 1 thửa được cày bừa kĩ, 1 thửa chưa được cày bừa. Theo em tình hình cỏ dại và đất ở 2 thửa ruộng đó như thế nào ? Mầm mống sâu bệnh 2 thửa ruộng đó ra sao ? Hs : Trả lời ? Vậy thì làm đất có mục đích gì ? Hoạt động 2. Tìm hiểu những công việc cần thiết trong khâu làm đất. ? Làm đất bao gồm các công việc nào ? Mỗi công việc làm có mục đích gì ? ? Đối với từng loại đất phải cày như thế nào ? ? Bừa đất là gì ? ? Bừa đất cần có những yêu cầu nào ? ? Sau khi cày bừa kĩ ta phải tiến hành công việc gì ? ? Tại sao phải lên luống và đạt yêu cầu gì ? ? Lên luống được tiến hành theo qui trình gì ? ? Lên luống áp dụng cho loại cây nào ? ? Để cây phát triển tốt sau khi lên luống cần tiến hành những công việc gì ? Hoạt động 3. Tìm hiểu việc bón lót trong trồng trọt. ? Bón lót thường dùng cho loại phân gì ? ? Nêu các cách bón phân lót. ? Em hãy nêu các cách bón phân lót phổ biến mà em biết ? I. Làm đất có mục đích gì ? Làm đất có mục đích là làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh ẩn nấp trong đất. II. Các công việc làm đất. 1. Cày đất : là xáo trộn lớp đất ở mật độ sâu từ 20 đến 30 cm, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại. - Đất cát cày nông. - Đất bạc màu cày sâu dần - Đất sét cày sâu dần. - Đất trồng cây ăn quả cày sâu. 2. Bừa và đập đất : - Làm nhỏ đất, san phẳng. - Đối với đấ sét phải bừa nhiều lần để đất nhuyễn 3. Lên luống . Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng. - Việc lên luống phải tiến hành theo qui trình như sau : + Xác định hướng luống. + Xác định kích thước. + Đánh rãnh, kéo đất tạo luống, làm phẳng. III. Bón phân lót . - Dùng phân hữu cơ và 1 số phân hoá học để bón lót (phân lân) cho cây trồng. - Rải phân lên mặt ruộng, theo hàng, theo hốc, - Cày bừa hay lấp đất vùi phân xuống. - Bón vãi cho lúa, rau. - Bón hàng cho Ngô, khoai. - Bón hốc cho cây ăn quả, cây lấy gỗ. 3. Hệ thống củng cố bài . Gv hệ thống lại các nôi dung chính của bài học. Yêu cầu HS trả lời các bài tập sau : Câu 1 : đúng hay sai ? a. Mục đích của việc làm đất là tạo lớp đất mới trên bề mặt b. Mục đích của việc làm đất là đễ dễ bỏ phân bón. c. Mục đích của việc làm đất là để tăng chất dinh dỡng. d. Mục đích của việc làm đất là để tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. e. Mục đích của việc làm đất là tạo cho đất tơi xốp. Câu 2 : Điền từ vào chổ trống cho phù hợp. a. Yêu cầu kĩ thuật của việc cày đất là : . b. Yêu cầu kĩ thuật của việc bừa đất là : . c. Yêu cầu kĩ thuật của việc lên luống là : .. d. Yêu cầu kĩ thuật của việc bón lót là : . 4. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà. - Trả lời tất cả các bài tập trong sách. - Tìm hiểu, ghi chép, thời vụ gieo trồng lúa và 1 loài cây hoa màu nào đó ở địa phương. - Đọc trước bài 16.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_15_bai_15_lam_dat_va_bon_phan_l.doc