Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15, Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 I_Mục tiêu bài học:

Sau bài học này GV phải làm cho HS

Biết được ý nghĩa, quy trình và nội dung của các khâu kĩ thuât chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc

Có ý thức lao động có kĩ luật, tinh thần chịu khóp, cẩn thận

II_Chuẩn bị nội dung bài giảng:

GV nghiên cứu kĩ nội dung bài 19 SGK và các tài liệu liên quan

Tranh 29; 30 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh có liên quan đến bài học

III_Các hoạt động dạy và học:

 1.ổn định lớp

 2.Bài cũ: GV trả báo cáo thực hành của tiết học trước cho HS ,nhận xét một số tồn tại cần khắc phục

 3.Bài mới

 a/ Giơí thiệu bài

Nhõn dõn ta cú cõu: “Cụng cấy là cụng bỏ, cụng làm cỏ là cụng ăn” núi lờn tầm quan trong của việc chăm súc cõy trồng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15, Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 15.Bài 19: các biện pháp chăm sóc cây trồng Ngày soạn:05 - 12 - 2010 I_Mục tiêu bài học: Sau bài học này GV phải làm cho HS Biết được ý nghĩa, quy trình và nội dung của các khâu kĩ thuât chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc Có ý thức lao động có kĩ luật, tinh thần chịu khóp, cẩn thận II_Chuẩn bị nội dung bài giảng: GV nghiên cứu kĩ nội dung bài 19 SGK và các tài liệu liên quan Tranh 29; 30 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh có liên quan đến bài học III_Các hoạt động dạy và học: 1.ổn định lớp 2.Bài cũ: GV trả báo cáo thực hành của tiết học trước cho HS ,nhận xét một số tồn tại cần khắc phục 3.Bài mới a/ Giơí thiệu bài Nhõn dõn ta cú cõu: “Cụng cấy là cụng bỏ, cụng làm cỏ là cụng ăn” núi lờn tầm quan trong của việc chăm súc cõy trồng... b/ Các hoạt động. Hoạt động của GV và hs Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Kĩ thuật làm cỏ, vun xới, tỉa, dặm, cấy -GV đưa ra câu hỏi: +Tại sao phải tỉa, dặm cây? -GV Yêu cầu HS quan sát hình 29 và trả lời các câu hỏi: HS Nghiên cứu, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Mục dích của việc vun, xới là gì? +Lựa chọn các nội dung đúng của việc làm cỏ, vun xới ghi vào vở bài tập -GV kết luận: Làm cỏ, vun xới phải kịp thời Không làm tổn thương đến bộ rể của cây Cần kết hợp với các biện pháp bón phân, bấm ngọn, tỉa cành, trừ sâu bệnh -HS Ghi nhận thông tin Hoạt động 2: Kĩ thuạt tưới, tiêu nước -GV nhấn mạnh: Mọi cấy trồng đều rất cần nước để vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cây, nhưng mức độ yêu cầu về nước khác nhau đối với cây và các thời kì sinh trưỡng - HS Lắng nghe -GV Yêu cầu HS tìm các ví dụ để minh hoạ về mức độ yêu cầu nước của các loại cây -HS Liên hệ thực tế -GV kết luận nội dung đúng theo SGK -HS Ghi nhận thông tin Hoạt động 3: Kĩ thuật bón phân thúc cho cây trồng -Yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức về cách bón phân thúc cho cây trồng. -HS Nghiên cứu, thảo luận và trả lời các câu hỏi -Nhấn mạnh về quy trình bón phân và giải thích cho HS vì sao phải bón phân hoai -GV kết luận nội dung đúng theo SGK -HS Ghi nhận thông tin các câu hỏi: +Gieo trồng cần đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào? +Có các phương pháp gieo trồng nào? Địa phương em thường áp dụng các biện pháp gieo trồng nào? -HS Nghiên cứu, thảo luận và trả lời các câu hỏi Hoạt động 4: Tổng kết bài học -GV tổng kết lại những nội dung chính của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi cuối bài -HS Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi -Căn dặn HS về nhà học bài củ và đọc trước bài 20 SGK I/. Tỉa, dặm cõy. - Tỉa cõy yếu, bị sõu, bệnh và dặm cõy khoẻ vào chổ hạt khụng mọc.. đảm bảo khoảng cỏch, mật độ cõy trờn ruộng. II/ Làm cỏ, vun xới: - Mục đớch của việc làm cỏ vun xới. + Diệt cỏ dại + Làm cho đất tơi xốp + Hạn chế bốc hơi nước, hơi mặn. Hơi phốn, chống đổ III/ Tưới,tiêu nước. 1. Tưới nước. - Cõy cần nước để sinh trưởng và phỏt triển. - Nước phải đầy đủ và kịp thời. 2.Phương phỏp tưới. - Mỗi loại cõy trồng đều cú phương phỏp tưới thớch hợp gồm: + Tưới theo hàng vào gốc cõy. + Tưới thấm: Nước đưa vào rónh để thấm dần xuống luống. + Tưới ngập: cho nước ngạp tràn ruộng. + Tưới phun: Phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vũi IV/ Kĩ thuật bón phân thúc cho cây trồng. - Bún bằng phõn hữu cơ hoại mục và phõn hoỏ học theo quy trỡnh. - Làm cỏ, vun xới, vựi phõn vào đất

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_15_bai_19_cac_bien_phap_cham_so.doc
Giáo án liên quan