Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Khối 7 - Trường THCS Lý Thường Kiệt (Có đáp án)

Câu 1. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

Câu 2. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây :

A. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn.

B. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt

C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt

D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn.

Câu 3. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là :

A. Lân và kali B. Đạm, lân, kali và các nguyên tố vi lượng.

C. Đạm và lân D. Đạm và kali

Câu 4. Thành phần của đất trồng gồm :

 A. Khí và lỏng B. Khí và rắn C. Lỏng và rắn D. Khí , lỏng và rắn

Câu 5. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp :

A. Biện pháp thủ công. B. Biện pháp sinh học .

 C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp hoá hoc.

Câu 6. Nhiệm vụ của trồng trọt là :

A. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng.

A. Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

C. Đảm bảo lương thực trong nước

D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Khối 7 - Trường THCS Lý Thường Kiệt (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lý Thường Kiệt Lớp : ..................................... Họ và tên : ................................ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 ĐIỂM A.Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) * Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D vào phương án đúng. ( Mỗi câu 0,5điểm) Câu 1. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước : A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 2. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây : A. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn. B. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn. Câu 3. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là : A. Lân và kali B. Đạm, lân, kali và các nguyên tố vi lượng. C. Đạm và lân D. Đạm và kali Câu 4. Thành phần của đất trồng gồm : A. Khí và lỏng B.. Khí và rắn C. Lỏng và rắn D. Khí , lỏng và rắn Câu 5. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp : A. Biện pháp thủ công. B. Biện pháp sinh học . C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp hoá hoc. Câu 6. Nhiệm vụ của trồng trọt là : A. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng. A. Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. C. Đảm bảo lương thực trong nước D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu. Câu 6. Nước được đưa vào rãnh luống để thấm dần vào luống đó là phương pháp tưới : A. Tưới theo hàng, vào gốc cây. B. Tưới thấm. C. Tưới ngập. D. Tưới phun mưa. Câu 3. Đất chua là đất có độ pH là : A. pH 7,5 D. pH > 8 B. Tự luận : (6 điểm) Câu 10. Hãy nêu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ ? (1,5đ) Câu 9. Đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ? (2,0) Câu 11. Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người và môi trường ? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ rừng ? (2,5đ) Bài làm B. Tự luận : (6 điểm) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. III. ĐÁP ÁN CÔNG NGHỆ 7 ( HKI 2011-2012) Trắc nghiệm : 4điểm. Mỗi câu đúng 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A B C D B D B A Tự Luận : 6điểm Câu 9 . (2,0) - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên dó có cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. (1đ) - Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.(1đ) Câu 10. (1,5đ) - Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu bệnh.(0,5đ) - Xen canh sử dụng hợp lý đất đai ánh sáng và giảm sâu bệnh.(0,5đ) - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch..(0,5đ) Câu 11. (2,5đ) *Vai trò của rừng đối với đời sống con người và môi trường : - Làm sạch môi trường không khí.(0,25đ) - Phòng hộ : Chắn gió, cố định cát ven biển, hạn chế tốc độ dòng chảy, chống xói mòn, lũ lụt...(0,25đ) - Cung cấp lâm sản để sản xuất đồ dùng gia đình ,công sở...( 0,25đ) - Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu.( 0,25đ) - Là nơi tham quan , nghỉ mát , nghiên cứu khoa học...( 0,25đ) - Là nơi bảo tồn các động thực vật quí hiếm...( 0,25đ) * HS cần phải làm : - Tuyên truyền mọi người biết vai trò quan trọng của rừng đối với đời sống của con người..(0,25đ) - Không chặt phá cây, bẻ cây nơi công cộng và vườn trường..(0,25đ) -Tham gia trồng cây ở gia đình và địa phương.(0,25đ) - Phát hiện và báo cho cơ quan có chức năng biết những kẻ có hành vi chặt phá rừng bừa bãi.....(0,25đ) I. MA TRẬN ĐỀ CÔNG NGHỆ 7 (HKI 2011-2012) Nội dung kiến thức Mức độ kiến thức , kỹ năng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng TN TL TN TL TN TL 1. Đất trồng -Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Biết được nhiệm vụ của trồng trọt Hiểu được đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý. Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 0.5đ (5%) 2,0đ (20%) 2,5đ (25 %) 2. Thành phần của trồng . - Tính chất đất trồng - PP phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây trồng Biết được thành phần của đất trồng - Biết các pp tưới nước cho cây trồng Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính Hiểu được các PP phòng trừ sâu bệnh Số câu hỏi 2 1 1 4 Số điểm 1,0đ (10%) 0.5đ (5%) 0.5đ (5%) 2,0đ (20% ) 3. Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất - Tác dụng phân bón Biết qui trình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất - Biết các chất d2 chính trong phân Thực hành vê đất để xác định thành phần của đất Số câu hỏi 2 1 3 Số điểm 1,0đ (10%) 0,5đ (5%) 1,5đ (15%) 4. Luân canh, xen canh, tăng vụ - Rừng – vai trò của rừng Hiểu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ Vai trò của rừng , nhiệm vụ HS làm thế nào để bảo vệ rừng Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 1,5đ (15%) 2,5đ (25%) 4,0đ (40%) Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ phần trăm 5 2,5đ 25% 2 2,0đ 20% 1 2,0đ 20% 2 1,0đ 10% 1 2,5đ 25% 11 10,0đ (100%) II. ĐỀ THI : Trường THCS Lý Thường Kiệt Lớp : ..................................... Họ và tên : ................................ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 ĐIỂM A.Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) * Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D vào phương án đúng. ( Mỗi câu 0,5điểm) Câu 1. Nhiệm vụ của trồng trọt là : A. Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. B. Đảm bảo thực phẩm cho người tiêu dùng. C. Đảm bảo lương thực trong nước D. Đảm bảo lương thực cho xuất khẩu. Câu 2. Thành phần của đất trồng gồm : A. Khí và lỏng B. Khí , lỏng và rắn C. Lỏng và rắn D. Khí và rắn Câu 3. Đất chua là đất có độ pH là : A. pH > 7,5 B. pH = 7 C. pH 8 Câu 4. Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ những cành, lá bị bệnh đó là biện pháp : A. Biện pháp hoá hoc. B. Biện pháp sinh học . C. Biện pháp kiểm dịch thực vât. D. Biện pháp thủ công. Câu 5. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là : A. Đạm và kali B. Đạm, lân, kali và các nguyên tố vi lượng. C. Đạm và lân D. Lân và kali Câu 6. Nước được đưa vào rãnh luống để thấm dần vào luống đó là phương pháp tưới : A. Tưới theo hàng, vào gốc cây. B. Tưới phun mưa. C. Tưới ngập. D. Tưới thấm. Câu 7. Qui tình thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản gồm mấy bước : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 8. Đất thịt nặng sau khi vê có trạng thái nào sau đây : A. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt B. Vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn. C. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn không có vết nứt D. Vê được thành thỏi nhưng khi uốn bị đứt đoạn. B. Tự luận : (6 điểm) Câu 9. Đất trồng là gì ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ? (2,0) Câu 10. Hãy nêu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ ? (1,5đ) Câu 11. Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ rừng ? (2,5đ) Bài làm B. Tự luận : (6 điểm) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_khoi_7_truong_thcs_ly_thuong.doc
Giáo án liên quan