Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15: Kiểm tra 45 phút - Nguyễn Văn Hạnh

Câu1:(0.5 điểm) Hãy đánh dấu vào  mà em cho là đúng nhất.

*Vai trò của nghành trồng trọt là?

 Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người.

Có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

Nhằm tạo nhiều sản phẩm trong trồng trọt.

Khai hoang lấn biển để tăng diện tích đất trồng. Câu 2 (0.5 điểm) Bón phân nhằm mục đích:

Bón phân làm cho đất thoang khí

Bón phân nhiều cây trồng cho năng suất cao.

Bón phân đạm hoá học chất lượng sản phẩm mới tốt.

Bón phân hợp lí ,cây trồng mới cho năng suất cao ,phẩm chất tốt.

Câu 3: (1điểm) Hãy chọn các từ sau(phân chuồng,phân lân,rau,vi lượng,phân đa nguyên tố)

điền vào( .)sao cho phù hợp nhất.

a. Phân .cần bón một lương rất nhỏ

b. Phân có thể bón trước khi gieo trồng.

c. Phân .cần trộn lẫn với phân hữu cơ để bón lót cho cây. d. Các loại cây .cần dùng phân đạm để tưới thường xuyên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15: Kiểm tra 45 phút - Nguyễn Văn Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Nguyễn Viết Xuân ĐỀ KIỂM TRA 45’ Họ và tên:. MÔN:CÔNG NGHỆ 7 Lớp:.. Điểm Lời phê của giáo viên I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (6 điểm) Câu1:(0.5 điểm) Hãy đánh dấu vào o mà em cho là đúng nhất. *Vai trò của nghành trồng trọt là? o Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. oCó ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. oNhằm tạo nhiều sản phẩm trong trồng trọt. oKhai hoang lấn biển để tăng diện tích đất trồng. Câu 2 (0.5 điểm) Bón phân nhằm mục đích: oBón phân làm cho đất thoang khí oBón phân nhiều cây trồng cho năng suất cao. oBón phân đạm hoá học chất lượng sản phẩm mới tốt. oBón phân hợp lí ,cây trồng mới cho năng suất cao ,phẩm chất tốt. Câu 3: (1điểm) Hãy chọn các từ sau(phân chuồng,phân lân,rau,vi lượng,phân đa nguyên tố) điền vào(..)sao cho phù hợp nhất. a. Phân.cần bón một lương rất nhỏ b. Phâncó thể bón trước khi gieo trồng. c. Phân.cần trộn lẫn với phân hữu cơ để bón lót cho cây. d. Các loại cây..cần dùng phân đạm để tưới thường xuyên. Câu 4 (2 điểm)Hãy sắp xếp các ý ở cột A sao cho phù hợp với cột B Loại đất(A) Biện pháp(B) Chọn A ghép với B 1.Đất bạc màu a. Đào mương để thau chua, xổ phèn 2.Đất chua, phèn b . Bón nhiều phân hữu cơ,cày sâu dần 3.Đất đồi trọc c. Tạo thảm xanh bằng cây họ đậu 4.Đất cát ven biển. d. Bón nhiều phân hữu cơ và cày sâu dần Câu 1 ghép với. Câu 2 ghép với. Câu 3 ghép với. Câu 4 ghép với. Câu 5:( 2 điểm) Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc (S) sai vào o sao cho đúng nhất o Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống ngắn ngày. o Phải tích cực chăm bón mới tăng thêm nhiều vụ trong năm. o Muốn có chất lượng tốt phải tạo được giống mới. o Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao. o Chọn lọc là phương pháp tạo giống mới. II.TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN :(4điểm) Câu 1 :(1.5 điểm) Sâu bệnh hại cây trồng có những tác hại gì? Hãy nêu những biện pháp canh tác có tác dụng phòng trừ sâu ,bệnh hại cây trồng? .. Câu 2: (1.5 điểm) Bệnh cây trồng là gì?Nguyên nhân nào gây nên bệnh cây trồng? Những biểu hiện để nhận biết sâu ,bệnh hại? .. .. Câu 3: (1 điểm) Hãy trình bày các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?hiện nay người ta thường sử dụng những biện pháp phòng trừ nào?Vì sao lại sử dụng những biện pháp đó? Ở địa phương ta có những bịên pháp phòng trừ sâu hại nào? .. ..

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_15_kiem_tra_45_phut_nguyen_van.doc