Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15: Làm đất và bón phân lót

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và công việc làm đất cụ thể

- Biết được qui trình và yêu cầu của kỹ thuật việc làm đất

- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng

HS vận dụng vào thực tế để làm đất, bón phân cho đúng với đất trồng ở mỗi gia đình mình

II. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập

2. Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về làm đất bằng công cụ thủ công, cơ giới

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu các công việc làm đất

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 15: Làm đất và bón phân lót, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :30/12/2013 Ngày dạy : 02/12/2013 Tiết 15 LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và công việc làm đất cụ thể - Biết được qui trình và yêu cầu của kỹ thuật việc làm đất - Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng HS vận dụng vào thực tế để làm đất, bón phân cho đúng với đất trồng ở mỗi gia đình mình II. CHUẨN BỊ. 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập 2. Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về làm đất bằng công cụ thủ công, cơ giới III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Tìm hiểu các công việc làm đất Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV đưa ra 2 thửa ruộng: thửa ruộng A đã được cày bừa, thửa ruộng B chưa được cày bừa - Yêu cầu HS so sánh về tình hình cỏ dại, tình trạng đất, sâu bệnh tồn tại trên 2 thửa ruộng đó - GV gọi HS đưa ra ý kiến - GV nhận xét và khẳng định đó là nhờ vào các công việc làm đất Vậy làm đất nhằm mục đích gì? GV nhấn mạnh và chốt lại theo nội dung GSK (?) Làm đất là biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào ta đã học? - GV đặt câu hỏi yêu cầu HS liên hệ thực tế để trả lời: ? Cần phải làm gì để cho tơi xốp? GV nhận xét và bổ sung nếu HS nêu chưa đầy đủ. - GV tổ chức lớp học hoạt động nhóm (4 nhóm) nghiên cứu yêu cầu phải đạt và tác dụng của từng công việc GV phát phiếu học tập cho các nhóm - Sau 5 phút yêu cầu các nhóm gắn kết quả lên bảng. GV cùng cả lớp thảo luận từng nội dung Gọi các nhóm nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn - GV nhận xét và chốt lại kiến thức. ? Em hãy kể tên các loại cây trồng cần lên luống Hoạt động 2: Bón phân lót. ? Thế nào là bón lót? ? Thường sử dụng loại phân gì để bón lót? ? Đất trồng lúa người ta bón lót như thế nào? ? Đất trồng rau, màu bón phân lót như thế nào? - Sau mỗi câu trả lời GV nhận xét và bổ sung nếu HS nêu chưa đầy đủ Kết luận : Khi học xong phần này chúng ta thấy được vai trò quan trọng của việc làm đất, các em vận dụng các công việc làm đất về áp dụng trong trồng trọt ở gia đình (làm ruộng hoặc làm vườn) - HS lắng nghe câu hỏi và trả lời - HS đưa ra ý kiến: Thửa ruộng A ít cỏ , đất tơi xốp, sâu bệnh ít hơn thửa ruộng B - Từ VD trên HS rút ra nhận xét: Làm đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước , chất dinh dưỡng đồng thời còn diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, cây sinh trưởng phát triển tốt - HS nghe và tự ghi vào vở - Thuộc biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh - Liên hệ thực tế để trả lời: cày, cuốc, bừa đập đất... - HĐ nhóm nhận nội dung yêu cầu, thảo luận và điền vào phiếu học tập - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận - HS nhận xét bài làm của nhóm bạn - Theo dõi kiến thức chính xác và tự hoàn thiện vào vở Công việc làm đất (I) Yêu cầu phải đạt của công việc làm đất (II) Tác động của công việc làm đất (III) 1 Cày đất 2. Bừa đất 3. Đập đất 4. Lên luống - Cá nhân liên hệ thực tế để trả lời. VD: cây rau, cây lạc, cây khoai tây... - Nhớ lại kiến thức để trả lời: Bón lót là bón phân trước khi gieo trồng - Trả lời: phân hữu cơ, phân lân - Trả lời: Bón vãi trước khi bừa - Trả lời: Bón theo hốc, theo hàng * Dặn dò - Dặn HS về học bài - Hướng dẫn qua bài 17 yêu cầu thực hành theo nhóm ở nhà và giờ sau mang sản phẩm thực hành để học bài 18 - Đọc trước bài 18

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_15_lam_dat_va_bon_phan_lot.doc
Giáo án liên quan