Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 20, Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

I_Mục tiêu bài học :

Sau bài này GV phải làm cho HS

Hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội

Biết được nhiệm vụ của cây trồng

Có ý thức bảo vệ rừng và tích cực trồng cây gây rừng

II_chuẩn bị nội dung bài giảng :

GV chuẩn bị nội dung bài 22 SGK và các tài liệu liên quan

Hình 34; 35 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan

III_Các hoạt động dạy và học

 1. ổn định lớp

 2. Giới thiệu bài : GV trả bài kiểm tra 1 tiết của tiết trước cho học sinh nhận xét1 số bài kiểm tra tốt và nhắc nhở 1 số bài kiểm tra có kết quả kém

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 20, Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần iI: lâm nghiệp Chương I: kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng Tiết 20. Bài 22 : vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Ngày soạn: 12- 01- 2013 I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của toàn xã hội Biết được nhiệm vụ của cây trồng Có ý thức bảo vệ rừng và tích cực trồng cây gây rừng II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị nội dung bài 22 SGK và các tài liệu liên quan Hình 34; 35 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Giới thiệu bài : GV trả bài kiểm tra 1 tiết của tiết trước cho học sinh nhận xét1 số bài kiểm tra tốt và nhắc nhở 1 số bài kiểm tra có kết quả kém 3. Bài mới Hoạt động của GV và hs Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Vai trò của rừng và trồng rừng -GV treo tranh vẽ hình 34 SGK phóng to lên bảng -GV Yêu cầu học sinh quan sát, nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: HS quan sát hình vẽ, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Nêu các vai trò của rừng đối với sản xuất và đời sống -GV kết luận các vai trò của rừng: +Làm sạch môi trường không khí +Phòng hộ +Cung cấp lâm sản cho gia đình, công sở, giao thông, công cụ... +HS Nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hoá Ghi nhận thông tin Hoạt động 2 : Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta 1.Tình hình rừng ở nớc ta: -GV hướng dẫn HS quan sát và mô tả hình 35 để biết được mức độ rừng bị tàn phá từ năm 1943 đến năm 1995 từ đó yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: -HS Quan sát, mô tả tình hình mức độ rừng bị tàn phá +Rừng bị phá hoại, suy giảm là do nguyên nhân nào? +Lấy các ví dụ về tác hại của việc phá rừng? 2.Nhiệm vụ của trồng rừng : GV .áp dụng các kiến thức ở mục 1, liên hệ với thực tiễn từ đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi: HS quan sát hình vẽ, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Nêu các nhiệm vụ của trồng rừng ở nớc ta +ở địa phương em có loại rừng nào? Nhiệm vụ của trồng rừng ở địa phơng em là gì? -GV Kết luận các nhiệm vụ của trồng rừng sản xuất; Trồng rừng phòng hộ; Trồng rừng đặc dụng -HS Lắng nghe Hoat động 3: Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chính của bài học -GV Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -HS Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi GV Căn dặn HS về nhà học bài cũ và đọc trớc nội dung bài 23 SGK I. Vai trũ của rừng và trồng rừng. - Làm sạch mụi trường khụng khớ hấp thụ cỏc loại khớ độc hại, bụi khụng khớ. - Phũng hộ: Chắn giú, cố định cỏt ven biển, hạn chế tốc độ dũng chảy và chống xoỏy mũn đất đồi nỳi, chống lũ lụt. Cung cấp lõm sản cho gia đỡnh, cụng sở giao thụng, cụng cụ sản xuất, nguyờn liệu sản xuất, xuất khẩu. - Nguyờn liệu khoa học, sinh hoạt văn hoỏ. Bảo tồn cỏc hệ thống sinh thỏi rừng tự nhiờn, cỏc nguồn gen động, thực vật, di tớch lịch sử, tham quan dưỡng bệnh. II. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. 1.Tỡnh hỡnh rừng ở nước ta. - Rừng ở nước ta bị tàn phỏ nghiờm trọng diện tớch và độ che phủ của rừng giảm nhanh. - Diện tớch đất hoang đồi trọc ngày càng tăng. - Nguyờn nhõn: + Do khai thỏc lõm sản tự do, bừa bói khai thỏc kiệt khụng trồng thay thế, đốt rừng làm nương, lấy củi, phỏ hoang chăn nuụi. 2.Nhiệm vụ của trồng rừng. - Trồng rừng sản xuất. - Trồng rừng phòng hộ - Trồng rừng đặc dụng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_20_bai_22_vai_tro_cua_rung_va_n.doc