Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 20, Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

1.MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức: Giúp HS

- Biết được ý nghĩa , quy trình và nội dung của các khâu kĩ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ , vun xới , tưới nước , bón phân thúc , vun xới.

1.2 Kĩ năng :

- Đề ra được các biện pháp chăm sóc cây trồng tùy vào thực tế .

1.3 Thái độ:

- Có ý thức lao động có kĩ thuật , chịu khó , cẩn thận.

- GD HS lòng yêu thích BM.

2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

3. CHUẨN BỊ :

3.1. Giáo viên: Chuẩn bị một số nội dung để thảo luận và hình vẽ minh họa

3.2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài, nghiên cứu theo câu hỏi SGK/ 46

4. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’) GV kiểm tra sĩ số HS

4.2. Kiểm tra miệng: 5’

?Các biện pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương em.(9đ)

Đáp án: Tỉa, dặm cây

 Làm cỏ. Vun xới

 Tưới tiêu nước

 Bón phân thúc

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 20, Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 20 Tuần ( CM): . . . . . . . Ngày dạy:.. Bài 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG 1.MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: Giúp HS - Biết được ý nghĩa , quy trình và nội dung của các khâu kĩ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ , vun xới , tưới nước , bón phân thúc , vun xới... 1.2 Kĩ năng : - Đề ra được các biện pháp chăm sóc cây trồng tùy vào thực tế . 1.3 Thái độ: - Có ý thức lao động có kĩ thuật , chịu khó , cẩn thận. - GD HS lòng yêu thích BM. 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Các biện pháp chăm sóc cây trồng 3. CHUẨN BỊ : 3.1. Giáo viên: Chuẩn bị một số nội dung để thảo luận và hình vẽ minh họa 3.2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài, nghiên cứu theo câu hỏi SGK/ 46 4. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’) GV kiểm tra sĩ số HS 4.2. Kiểm tra miệng: 5’ ?Các biện pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương em.(9đ) Đáp án: Tỉa, dặm cây Làm cỏ. Vun xới Tưới tiêu nước Bón phân thúc 4.3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài ( 1p) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV:Giới thiệu Nhân dân ta có câu: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn” nói lên tầm quan trọng của việc chăm sóc cây trồng... HS: ghi tựa bài học HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới(15p) (1) Mục tiêu: - Kiến thức: BP Tỉa - dặm cây, làm cỏ - vun xới. - Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn SX. ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải, trực quan - Phương tiện dạy học: Tranh hình 29 (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV; Tỉa dặm cây trong trồng trọt được tiến hành như thế nào?? HS: Trả lời GV: KL GV: Mục đích của việc làm cỏ vun xới là gì? HS: Trả lời, lựa chọn phương án đúng HS: đại diện các nhóm trả lời GV: kl GV: Nhấn mạnh một số điểm cần chú ý khi làm cỏ, vun xới cây trồng: kịp thời, không làm tổn thương cho bộ rễ, kết hợp bón phân, bấm ngọn tỉa cành 1. Tỉa, dặm cây. - Tỉa cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khoẻ vào chổ hạt không mọc.. đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng. 2. Làm cỏ, vun xới: - Mục đích của việc làm cỏ vun xới. + Diệt cỏ dại + Làm cho đất tơi xốp + Hạn chế bốc hơi nước, hơi mặn. Hơi phèn, chống đổ HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. Tưới tiêu nước(15p) (1) Mục tiêu: - Kiến thức: BP tưới tiêu nước. - Kĩ năng: như hđ1 ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm. - Phương tiện dạy học: Tranh sgk/46 (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV: Nhấn mạnh. - Mọi cây trồng đều cần nước để vận chuyển dinh dưỡng nuôi cây nhưng mức độ, yêu cầu khác nhau. VD: Cây trồng cạn ( Ngô, Rau) - Cây trồng nước ( Lúa ) GV: Cho học sinh quan sát hình 30. Hs: Quan sát GV: Yêu cầu hs đọc nội dung thông tin từ sgk phần III. Đồng thời gv đưa ra câu hỏi thảo luận sau: Việc tưới nước cần đảm bảo những yêu cầu nào ? Có mấy phương pháp tưới . Ưu và nhược điểm của từng phương pháp ? Việc tiêu nước cho cây cần đảm bảo những yêu cầu nào? HS: Tiến hành thảo luận nhóm , ghi nhận kết quả – Cử đại diện trả lời – Hs nhóm khác nhận xét bổ sung GV: Đánh giá lại kết quả và các vấn đề . 3. Tưới, tiêu nước: a. Tưới nước. - Cây cần nước để sinh trưởng và phát triển. - Nước phải đầy đủ và kịp thời. b.Phương pháp tưới. - Mỗi loại cây trồng đều có phương pháp tưới thích hợp gồm: + Tưới theo hàng vào gốc cây. + Tưới thấm: Nước đưa vào rãnh để thấm dần xuống luống. + Tưới ngập: cho nước ngạp tràn ruộng. + Tưới phun: Phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vòi. c. Tiêu nước: - Cần tiêu nước kịp thời, nhanh chống tránh ngập úng, cây bị chết. HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng. Bón thúc.(7p) (1) Mục tiêu: - Kiến thức: BP Bón thúc phân. - Kĩ năng: như hđ1 ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải. - Phương tiện dạy học: Tranh sgk/46 (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC HS: Nhắc lại cách bón phân bài 9. GV: Nhấn mạnh quy trình bón phân, giải thích cách bón phân hoại. GV: Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây trồng? HS: Trả lời GDBVMT: Giải thích vì sao phải bón phân hoai? 4. Bón phân thúc: - Bón bằng phân hữu cơ hoại mục và phân hoá học theo quy trình. - Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 5.1 Tổng kết:Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK GV: yêu cầu HS Hệ thống nội dung chăm sóc cây trồng HS: Nhắc lại Câu 1: Em hãy nêu các công việc cần tiến hành khi tỉa và dặm cây? Câu 2: Hãy nêu các loại cây cụ thể được áp dụng các pp tưới nước ở địa phương em? Câu 3:Địa phương em thường trồng những loại cây gì? Có thực hiện việc bón thúc không? HS trả lời BT điền khuyết:Điền tiếp vào các câu sau đây cho phù hợp: Khi lúa sắp làm đòng nên bón thúc phân Dùng phân đạm bón thúc cho rau bằng cách . Tưới nước cho lúa bằng cách..còn tưới cho rau có thể bằng cách. 5.2 Hướng dẫn học tập: – Đối với bài học ở tiết học này: + HS học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. + Tóm tắt BH theo BĐTD – Đối với bài học ở tiết học tiết theo: + Đọc và xem trước bài 20 SGK + Tìm hiểu cách thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản ở địa phương Chú ý: + phương pháp thu hoạch. + phương pháp bảo quản 6. PHỤ LỤC : SGV, chuẩn KT-KN.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_20_bai_19_cac_bien_phap_cham_so.doc
Giáo án liên quan