Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 24, Bài 25: Thực hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

- Mô tả được quy trình kĩ thuật và yêu cầu kĩ thuật trong từng bước của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất.

- Mô tả được quy trình và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi khâu của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần. Phân biệt sự khác nhau giữa kĩ thuật trồng rừng bằng cây có bầu và cây con rễ trần.

2. Kĩ năng:

- Gieo được hạt đúng kĩ thuật.

3. Thái độ:

- Có ý thức thực hiện an toàn lao động, làm việc theo quy trình và vệ sinh trong thực hành.

B. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên:

- Bầu đất bằng túi nilông.

2. Học sinh:

- Hạt giống, cuốc, xẻng, dao cấy cây, thùng đựng vật liệu.

C. Phương pháp dạy học.

- Thực hành.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 24, Bài 25: Thực hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/11/2012 Ngày giảng: 30/11/2012. TIẾT 24 - BÀI 25: THỰC HÀNH GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Mô tả được quy trình kĩ thuật và yêu cầu kĩ thuật trong từng bước của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất. - Mô tả được quy trình và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi khâu của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần. Phân biệt sự khác nhau giữa kĩ thuật trồng rừng bằng cây có bầu và cây con rễ trần. 2. Kĩ năng: - Gieo được hạt đúng kĩ thuật. 3. Thái độ: - Có ý thức thực hiện an toàn lao động, làm việc theo quy trình và vệ sinh trong thực hành. B. Đồ dùng dạy học. 1. Giáo viên: - Bầu đất bằng túi nilông. 2. Học sinh: - Hạt giống, cuốc, xẻng, dao cấy cây, thùng đựng vật liệu. C. Phương pháp dạy học. - Thực hành. D. Tổ chức giờ học. * Khởi động ( 2 phút). 1. Kiểm tra đầu giờ. 2. Giới thiệu bài: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất sẽ giúp cho cây phát triển tốt vì đất không bị rửa trôi, khi vận chuyển rễ cây con không bị tổn thương. Trong bài thực hành này sẽ giúp các em thao tác đúng kĩ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Hướng dẫn mở đầu. (8phút) - Mục tiêu. + Mô tả được quy trình kĩ thuật và yêu cầu kĩ thuật trong từng bước của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất. + Mô tả được quy trình và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi khâu của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần. Phân biệt sự khác nhau giữa kĩ thuật trồng rừng bằng cây có bầu và cây con rễ trần. - Đồ dùng: túi bầu bằng nilông. - Cách tiến hành. GV: Chia nhóm và phân công thư kí, nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên trong tổ. Báo cáo với GV. HS: kiểm tra sự chuẩn bị của thành viên. GV: Yêu cầu HS quan sát và đọc nội dung quy trình thực hành SGK – Tr 63. HS: quan sát và đọc nội dung. GV: hướng dẫn thao tác thực hành theo quy trình nội dung trong SGK. HS: quan sát thao tác của GV và lắng nghe hướng dẫn. GV: yêu cầu HS nhắc lại quy trình gieo hạt vào bầu đất. HS: nhắc lại quy trình. HĐ2: Hướng dẫn thường xuyên. (30 phút) - Mục tiêu: + Gieo được hạt và đúng kĩ thuật. - Đồ dùng: túi bầu - Cách tiến hành. GV: phát túi bầu cho các nhóm và yêu cầu các nhóm thực hành theo quy trình đã hướng dẫn. HS: thực hành theo nhóm được phân công. GV: quan sát HS thực hành, hướng dẫn và chỉnh sửa. HĐ3: Hướng dẫn kết thúc. (3 phút) - Mục tiêu: đánh giá kết quả và thu dọn vệ sinh. - Đồ dùng: - Cách tiến hành. GV: yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, vật liệu và vệ sinh dụng cụ và khu thực hành. HS: thu dọn dụng cụ, vệ sinh. GV: cho HS các nhóm tự đánh về thực hiện quy trình thực hành, thái độ thực hành. HS: đánh giá theo yêu cầu. I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết. (SGK) II. Quy trình thực hành 1. Gieo hạt vào bầu đất B1. Trộn đất theo tỉ lệ.. B2. Cho hỗn hợp đất vào bầu đất B3. Gieo hạt ở giữa bầu đất. B4. Che phủ luống bầu. III. Thực hành. - Học sinh gieo hạt vào bầu đất theo các nhóm. * Đánh giá kết quả. (2 phút). - GV hướng dẫn các nhóm nhận xét chéo nhau về kết quả thực hành. - GV nhận xét kết quả và ý thức thực hành của học sinh các nhóm. - Về nhà áp dụng các kiến thức đã học để vận dụng vào gieo ươm và cấy cây. - Về nhà đọc trước bài 26,27 và liên hệ các kĩ thuật trồng và chăm sóc cây rừng ở địa phương Bảng tiêu chí đánh giá nội dung bài thực hành. Nội dung Thang điểm Điểm thực 1.Chuẩn bị: - Hạt giống, cuốc, xẻng, dao cấy cây, thùng đựng vật liệu. 2 2. Thực hiện đúng quy trình: * Gieo hạt vào bầu đất B1. Trộn đất theo tỉ lệ.. B2. Cho hỗn hợp đất vào bầu đất B3. Gieo hạt ở giưũa bầu đất. B4. Che phủ luống bầu. 4 3. Yêu cầu sản phẩm: - Y/c 1: Trộn ruột bầu bẩm bảo - Y/c 2: gieo hạt và cấy cây đảm bảo đất chặt và kín cổ rễ - Y/c 3: che phủ kín, chắc. 2 4. Thái độ: thực hiện an toàn lao động, làm việc theo quy trình và vệ sinh trong thực hành. 2 5. Tổng điểm. 10

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_24_bai_25_thuc_hanh_gieo_hat_va.doc