Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng (Bản hay)

I/ Mục tiêu bài học

-Kiến thức:Nêu được vai trò của giống ; Tiêu chí đánh giá giống cây trồng.

Nêu được nội dung cơ bản của một số phương pháp tạo giống cây trồng.

-Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK, quan sát, phân tích tranh ảnh.

 -Thái độ: Có thái độ tích cực đối với việc bảo vệ và duy trì các giống cây trồng tốt.

 II/ Phương tiện đồ dùng dạy học

 -GV : SGK, Hình 12 SGK phóng to.

 -HS : Học bài cũ, coi trước bài mới.

 III/ Tiến trình dạy học

 1/- Ổn định tổ chức (1’ - 2’)

 2/- Kiểm tra bài củ (5’ – 6’)

- Thế nào là bón lót? Bón thúc?

- Phân nào thì thường dùng để bón lót? Bón thúc? Tại sao?

 3/- Giảng bài mới

* Vào bài mới: Giống cây trồng đóng vai trò lớn trong việc quyết định năng suất cây trồng. Vậy, giống có vai trò như thế nào? Phương pháp chọn tạo giống ra sao?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 6 Ngày soạn :25/09/2010 Tiết TTPPCT : Ngày dạy :.. Bài 10 : VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I/ Mục tiêu bài học -Kiến thức:Nêu được vai trò của giống ; Tiêu chí đánh giá giống cây trồng. Nêu được nội dung cơ bản của một số phương pháp tạo giống cây trồng. -Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK, quan sát, phân tích tranh ảnh. -Thái độ: Có thái độ tích cực đối với việc bảo vệ và duy trì các giống cây trồng tốt. II/ Phương tiện đồ dùng dạy học -GV : SGK, Hình 12 SGK phóng to. -HS : Học bài cũ, coi trước bài mới. III/ Tiến trình dạy học 1/- Ổn định tổ chức (1’ - 2’) 2/- Kiểm tra bài củ (5’ – 6’) - Thế nào là bón lót? Bón thúc? - Phân nào thì thường dùng để bón lót? Bón thúc? Tại sao? 3/- Giảng bài mới * Vào bài mới: Giống cây trồng đóng vai trò lớn trong việc quyết định năng suất cây trồng. Vậy, giống có vai trò như thế nào? Phương pháp chọn tạo giống ra sao? NỘI DUNG BÀI GV HS I. Vai trò của giống cây trồng (14’ - 15’) - Sử dụng giống mới năng suất cao giúp tăng năng suất cây trồng - Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng làm tăng vụ thu hoạch trong năm. - Sử dụng giống mới ngắn ngày làm thay đổi cơ cấu cây trồng. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. ( 7’ – 8’) * Tiêu chí của giống tốt gồm: - Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ cach tác của địa phương. - Có chất lượng tốt. - Có năng suất cao và ổn định - Chống, chịu được sâu bệnh. III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. (13’ – 14’) 1. Phương pháp chọn lọc: Từ nguồn giống khởi đầu chon các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà. 2. Phương pháp lai: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ tinh cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt dùng làm giống. 3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng các tác nhân vật lí (tia anpha, tia gamma..) hoặc các chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn...) gây ra đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống. 4. Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới. - Yêu cầu HS quan sát hình 11 SGK/23, làm việc nhóm, trả lời các câu hỏi và nêu các vai trò của giống cây trồng a. Thay giống cũ bằng giống mới có năng suất cao có tác dụng gì? b. Sử dụng giống ngắn ngày có tác dụng gì đến vụ gieo trồng? c. Sử dụng giống ngắn ngày có ảnh hưởng gì đến cơ cấu cây trồng? - Nhận xét và giảng giải thêm - Yêu cầu HS đọc các tiêu chí trong SGK, thảo luận nhóm 4’, cho biết: giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí gì? Nhận xét và phân tích thêm về các tiêu chí cần đạt được. - Giới thiệu về mục đích và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. - Yêu cầu HS quan sát hình 12, 13, 14 SGK/24 -25 và thảo luận nhóm 4 phút, cho biết đặc điểm cơ bản của phương pháp chọn lọc và phương pháp lai. - Gọi các nhóm trả lời. - Nhận xét giảng giải thêm về các phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô.Giới thiệu cho HS biết sẽ được học thêm về đột biến và nuôi cấy mô ở các lớp trên. - Làm việc nhóm 5’ và thực hiện các yêu cầu của GV. - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung nếu có. - Lắng nghe và ghi bài. - Đọc SGK, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi của GV. Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung nếu có. Nghe và ghi vở. - Thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu của GV. - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. - Nghe và ghi vở. 4/-Kiểm tra đánh giá ( củng cố ) (3’) GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 25. GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK. 5/-Dặn dò (1’) Học bài, xem trước bài mới: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_10_vai_tro_cua_giong_va_phuong_p.doc