Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25, Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Lâm Trang

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 1.2. Kĩ năng:

 - Phân biệt được các đặc điểm của quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

1.3. Thái độ:

 - Có ý thức học tập nhằm nâng cao hiểu biết về các giống vật nuôi.

 - Giáo dục thái độ tìm tòi yêu thích môn học.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Khái niệm và đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

3. CHUẨN BỊ:

3.1- GV: Tài liệu tham khảo, hình ảnh liên quan, Sơ đồ 8

3.2- HS: Đọc trước thông tin bài “Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi”

 ( Trả lời các câu hỏi cuối bài /88SGK vào vở bài tập hay vở bài soạn. Sưu tầm hoặc vẽ tranh vịt xiêm)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25, Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Lâm Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: Tuần ( CM): . . . . . . . Ngày dạy:.. Bài 32 SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 1. MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức: - Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 1.2. Kĩ năng: - Phân biệt được các đặc điểm của quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 1.3. Thái độ: - Có ý thức học tập nhằm nâng cao hiểu biết về các giống vật nuôi. - Giáo dục thái độ tìm tòi yêu thích môn học. 2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Khái niệm và đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 3. CHUẨN BỊ: 3.1- GV: Tài liệu tham khảo, hình ảnh liên quan, Sơ đồ 8 3.2- HS: Đọc trước thông tin bài “Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi” ( Trả lời các câu hỏi cuối bài /88SGK vào vở bài tập hay vở bài soạn. Sưu tầm hoặc vẽ tranh vịt xiêm) 4. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’) GV kiểm tra sĩ số HS 4.2. Kiểm tra miệng: 5’ Câu 1: Chăn nuôi có vai trò gì? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?( 9đ) Đáp án: Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Câu 2: Em hiểu như thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? (9đ) Đáp án: - Sinh trưởng : Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. VD: Sự lớn lên của con ngan. - Sự phát dục: Là sự thay đổi về chất các bộ phận trong cơ thể. VD: Gà trống biết gáy. 4.3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG 1:Vào bài ( 1’) HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.(15’) (1) Mục tiêu: - Kiến thức:Nêu được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vậy nuôi - Kỹ năng: vận dụng kiến thức. ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải. - Phương tiện dạy học: tranh hình vật nuôi(nếu có) (3) Các bước của họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC B1: GV: yêu cầu học sinh quan sát hình 28 và đọc nội dung phần I r Nhận xét gì về khối lượng, hình dạng kích thước cơ thể? r Nhận xét đặc điểm khối lượng các giống lợn qua các giai đoạn từ hợp tử đến lúc sơ sinh- cai sữa- trưởng thành? Người ta gọi sự tăng trưởng của con ngan, con lợn trong quá trình nuôi dưỡng là gì? GV: sự sinh trưởng do cơ chế phân chia tế bào, tế bào được sinh ra giống tế bào đã sinh ra nó Vd: tế bào cơ sinh ra tế bào cơ, do đó cơ to ra và dài thêm. GV: nhìn vào hình 54, mào con ngan lớn nhất có đặc điểm gì? HS: mào rõ hơn con thứ 2 và có màu đỏ, đó là đặc điểm con ngan đã thành thục sinh dục GV: con gà trống thành thục sinh dục khác con gà trống nhỏ ở những đặc điểm nào? HS: mào đỏ, to, bíêt gáy GV: đặc điểm con ngan trưởng thành có màu to, con gà trống bíêt gáy, biết đạp máy, thể hiện sự phát dục của con vật Yêu cầu học sinh làm bài tập / 87 SGK B2: (?):Em hãy đánh dấu (x) vào vở bài tập để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo mẫu bảng sgk/t87 ? - HS TL: theo phần phụ lục GV: Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi : (giảm tải) I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 1.Sự sinh trưởng: - Là sự lớn lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. 2.Sự phát dục: - Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong của cơ thể. (phụ lục ) HOẠT ĐỘNG 3 :Tìm hiểu về sự tác động của con người đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.(15’) (1) Mục tiêu: - Kiến thức:Kể tên được những yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi - Kỹ năng: vận dụng kiến thức. ( 2) Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, giảng giải. - Phương tiện dạy học: Sơ đồ các yếu tố động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi (3) Các bước của họat động: B1: - GV: Cho HS đọc mục III - HS: Đọc mục III B2: GV: Giúp HS nhận biết các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng qua sơ đồ. - HS: Lắng nghe và quan sát sơ đồ để nhận biết - GV: nuôi thật tốt 1 con lợn ỉ có thể tăng khối lượng bằng con lợn landrat, có sai không? Tại sao? HS: không, do gen di truyền quyết định - GV: muốn chăn nuôi đạt năng suất cao phải làm gì? HS: giống tốt, kĩ thuật nuôi tốt. GV: năng suất chăn nuôi là kết quả của quá trình sinh trưởng phát dục của vật nuôi =>KL: Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng, con người có thể tác động, điều khiển sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo hướng có lợi cho con người. III.Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: Vật nuôi Thức ăn Chuồng trại Chăm sóc Khí hậu Yếu tố bên trong (đặc điểm di truyền) Yếu tố bên ngoài (các điều kiện ngoại cảnh) 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 5.1 Tổng kết: - GV: Gọi 1 – 2 HS đọc phần “ghi nhớ”. Hệ thống nội dung bài học và nêu câu hỏi củng cố bài: 1.Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi ?(I) 2.Cho biết các đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi ?(II) 3.Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi ? (III) 5.2 Hướng dẫn học tập: – Đối với bài học ở tiết học này: + HS học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. – Đối với bài học ở tiết học tiết theo: + Đọc trước nội dung bài 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI + Cho biết các pp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi? 6. PHỤ LỤC : SGV, chuẩn KT-KN. Phụ lục: Dạy phần kiến thức I.2 Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục - Xương ống chân của dê dài thêm 5 cm x - Thể trọng lợn (heo) con từ 5 kg tăng lên 8 kg x - Gà trống biết gáy x - Gà mái bắt đầu đẻ trứng x - Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa x

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_25_bai_32_su_sinh_truong_va_pha.doc