Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 26: Bảo vệ và khoanh nuôi trồng

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa của việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

- Hiểu mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

2. Kĩ năng: Quan sát và khai thác các kênh hình .

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng và góp phần vào việc phục hồi rừng khi đủ điều kiện.

II.CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài học.

 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 1.Ổn định ( 1) 7a . 7b 7c

 2. Bài cũ (4): - Hãy cho biết những điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng? (6đ)

 - Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam như thế nào? (4đ)

 3. Giới thiệu bài (1): Bảo vệ và khoanh nuôi rừng hiện nay của Việt Nam là một trong những việc làm cần thiết và quan trọng. Vậy, vì sao Đảng và Nhà nước ta lại quan tâm đến vấn đề này?

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 26: Bảo vệ và khoanh nuôi trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:16 .02.08 TUẦN 23 Ngày dạy :18 .02.08 CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Tiết 26: bảo vệ và khoanh nuôi rừng I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa của việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng. - Hiểu mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 2. Kĩ năng: Quan sát và khai thác các kênh hình . 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ rừng và góp phần vào việc phục hồi rừng khi đủ điều kiện. II.CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài học. 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định ( 1’) 7a ......... 7b 7c 2. Bài cũ (4’): - Hãy cho biết những điểm giống và khác nhau giữa các loại khai thác rừng? (6đ) - Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam như thế nào? (4đ) 3. Giới thiệu bài (1’): Bảo vệ và khoanh nuôi rừng hiện nay của Việt Nam là một trong những việc làm cần thiết và quan trọng. Vậy, vì sao Đảng và Nhà nước ta lại quan tâm đến vấn đề này? 4. Các họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Hoạt động 1 ( 9 phút): Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng và khoanh nuôi rừng. - GV: Em hãy nêu một vài dẫn chứng về tình hình khai thác rừng hiện nay ở nước ta và cả địa phương mình đang sinh sống? - HS: HS lắng nghe và trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Theo em, việc bảo vệ rừng và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa ntn trong đời sống mỗi con người Việt Nam? - HS: HS lắng nghe và trả lời theo yêu cầu của GV. Hoạt động 2: ( 15phút) Tìm hiểu bảo vệ rừng. - GV: Quan sát H.48, cho biết giá trị của các động vật ấy trong danh sách động vật ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung? - HS trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. - GV: Vì sao các động vật ấy xếp và hạng động vật quý hiếm? Mục đích của Nhà nước ta trong việc bảo vệ chúng ntn? - GV: Ngoài các động vật quý hiếm thì rừng còn cho ta giá trị to lớn về sản phẩm nào? Gía trị của nó trong việc phát triển đất nước? - HS: Trả lời cá nhân theo yêu cầu của GV. - GV: Cho HS quan sát tranh về hiện tượng phá rừng và yêu cầu HS phân tích tác hại của hành động phá rừng, cháy rừng? - HS: Tác hại của việc phá rừng , cháy rừng là xói mòn đất, khiến đất không giữ được nước dẫn đến lũ lụt, bão cát .... ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của con người ... - GV: Vậy, tránh được những vấn đề trên thì mỗi người dân cần có biện pháp gì để bảo vệ rừng? - HS: Các biện pháp cụ thể như:Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng, mua bán lâm sản, săn bắn động vật quý hiếm ... -> Xâm phạm sẽ xử lí theo pháp luật - Chính quyền địa phương, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch: định canh, định cư, phòng chống cháy rừng, chăn nuôi gia súc ...- Cá nhân, tập thể khai thác rừng phải được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép, tuân theo quy định về bảo vệ và khai thác rừng. - GV: Chốt ý cơ bản và ghi bảng. Hoạt động 3 :( 10 phút) Tìm hiểu việc khoanh nuôi và phục hồi rừng. - GV: Mục đích của việc khoanh nuôi và phục hồi rừng? - HS: HS trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Theo em, những đối tượng nào cần khoanh nuôi? - HS: Đối tượng cần khoanh nuôi là đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng. - GV: Để khắc phục các cánh rừng bị phá hoại Đảng và Nhà nước cần có biện pháp gì để khoanh nuôi và phục hồi rừng? - HS: HS trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Cho biết vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không? Tại sao? - HS: HS trả lời theo yêu cầu của GV. Hoạt động 4 :( 4 phút)Tổng kết -GV cho HS trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài. - GV: cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ. Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc. Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta?Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng. HS họat động cá nhân rồi trả lời theo sự chỉ định của GV. I. Ý NGHĨA - Rừng là tài nguyên quý, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị lớn trong đời sống và sản xuất của xã hội. II. BẢO VỆ RỪNG 1. Mục đích: - Giữ gìn tái nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có. - Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển mang lại sản phẩm cao và tốt nhất. 2. Biện pháp - Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép. - Chủ rừng và Nhà nước phải có kế hoạch phòng chống cháy rừng. III. KHOANH NUÔI VÀ PHỤC HỒI RỪNG. 1. Mục đích: Tạo hoàn cảnh thuận lợi đề những nơi mất rừng phục hồi và phát triển lại thành rừng có sản lượng cao. 2. Đối tượng khoanh nuôi: - Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang cón tính chất đất rừng. - Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng mặt đất dày trên 30 cm. 3. Biện pháp - Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị. 5. Dặn dò:(1 phút) - Nắm các nội dung về bảo vệ và khoanh nuôi rừng ( Lưu ý ghi nhớ sgk/ 77) - Chuẩn bị: Phần ba: Chăn nuôi ( Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Giống vật nuôi) --------------------™ v ˜-----------------------

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_26_bao_ve_va_khoanh_nuoi_trong.doc