Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

I./ Mục tiêu:

 1) Kiến thức: -Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi .

2) Kỹ năng : - Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . 3) Thái độ : có ý thức yêu thích con vật nuôi trong gia đình .

II./ Các công việc chuẩn bị:

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài 32 sgk và tài liệu có liên quan .

Sơ đồ về đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi (sơ đồ 8 sgk s)

III./ Các hoạt động dạy và học:

1.) Ổn định:

2.) Kiểm tra: Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?

 Nêu điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 27: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 27: Ngày soạn: Bài 32 : SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI I./ Mục tiêu: 1) Kiến thức: -Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . 2) Kỹ năng : - Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . 3) Thái độ : có ý thức yêu thích con vật nuôi trong gia đình . II./ Các công việc chuẩn bị: Nghiên cứu kĩ nội dung bài 32 sgk và tài liệu có liên quan . Sơ đồ về đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi (sơ đồ 8 sgk s) III./ Các hoạt động dạy và học: Ổn định: Kiểm tra: Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta? Nêu điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi . Bài mới: Nội dung Phương pháp Bổ sung Hoạt động của gv Hoạt động của hs I> Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: 1- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể . Ví dụ: ( sgk ) 2- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể . II> Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: (sơ đồ 8 sgk s) III> Các yếu tố tác đôùng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . ( sgk ) Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học -Gv nêu mục tiêu của bài học Hoạt động 2 : Tìm hiểu khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: -Gv định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . -Thế nào là sự sinh trưởng của vật nuôi? -Thế nào là sự phát dục của vật nuôi? -Yêu cầu Hs đọc và đánh dấu x vào vở bài tập theo mẫu bảng sgk Hoạt động 3 : Tìm hiểu đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi: -Gv trình bày sơ đồ 8 sgk . -Yêu cầu Hs thảo luận và nêu ví dụ minh hoạ . -Yêu cầu Hs đọc các câu a,b, c trong sgk và lấy ví dụ minh hoạ. -Gv chú ý: bào thai lợn sơ sinh Lợn nhỡ lợn trưởng thành . Hoạt động 4 : Các yếu tố tác đôùng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . Thức ăn -Gv dùng sơ đồ sau: Vật nuôi Chuồng trại chăn sóc Khí hậu Yếu tố bên trong (đặc điểm duy truyền ñ) -Con người đã làm gì để có thể tác động, điều khiển sự sinh trưởng và pháy dục của vật nuôi -Đọc phần mục tiêu của bài học . -Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể . Ví dụ: -Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ Ví dụ: -Thảo luận và trả lời vào vơe bài tập . -Đọc sơ đồ 8 sgk . -Thảo luận nhóm để nêu được 3 đặc điểm sgk . -Lấy ví dụ minh hoạ -Hs đọc các câu a,b,c trong sgk. -Lấy ví dụ minh hoạ . -Con người đã làm gì để có thể tác động, điều khiển sự sinh trưởng và pháy dục của vật nuôi? -Đọc sơ đồ. -Con người tác động bằng thức ăn, chuồng trại, chăn sócđến vật nuôi nhằm có lợi cho con người . IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà: 1 -Củng cố: -Gọi Hs đọc phần ghi nhớ sgk -Hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi 1,2sgk trang 88 2-Hướng dẫn học ở nhà Bài vừa học : - Nắm được định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. - Nắm được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . Bài sắp học : -Đọc kĩ nội dung bài 33 sgk . -Tìm hiểu cách lọn lọc và quản lí giống vật nuôi . V./ Kiểm tra :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_27_su_sinh_truong_va_phat_duc_c.doc
Giáo án liên quan