Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 30, Bài 34: Nhân giống vật nuôi

I. MỤC TIÊU :

 1.Kiến thức - Nhn bit được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối.

 - Nhn biết được nhân giống thuần chuẩn và các phương pháp nhân giống thuần chủng.

 2.Kĩ năng : -Vận dụng vào thực tế .

 3.Thái độ: Có thái độ bảo vệ các giống, loại vật nuôi quý hiếm.

 - Cho biết các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được sử dụng.

 - Theo em, muốn quản lí tốt giống vật nuôi cần phải làm gì?

- Giống vật nuôi sau khi được chọn lọc kỹ thì được nhân giống và đưa vào sản xuất.Vậy nhân giống vật nuôi là gì?Và làm thế nào để nhân giống đạt kết quả? Vào bài mới ta sẽ hiểu được vấn đề này.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 30, Bài 34: Nhân giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 11/01/ 2010 Ngµy gi¶ng: 13 / 01/ 2010 Bµi 34 - TiÕt 30 NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức - NhËn biÕt được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối. - NhËn biết được nhân giống thuần chuẩn và các phương pháp nhân giống thuần chủng. 2.Kĩ năng : -Vận dụng vào thực tế . 3.Thái độ: Có thái độ bảo vệ các giống, loại vật nuôi quý hiếm. II. ®å dïng d¹y häc: - GV :Tranh bµi 34. Bảng phụ III. ph­¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ị, th¶o luËn, vÊn ®¸p, gi¶i thÝch. IV. Tỉ chøc giê häc: 1. Khëi ®éng (6’) * Ổn ®Þnh tỉ chøc: * KiĨm tra ®µu giê: - Cho biết các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được sử dụng. - Theo em, muốn quản lí tốt giống vật nuôi cần phải làm gì? * Vµo bµi:- Giống vật nuôi sau khi được chọn lọc kỹ thì được nhân giống và đưa vào sản xuất.Vậy nhân giống vật nuôi là gì?Và làm thế nào để nhân giống đạt kết quả? Vào bài mới ta sẽ hiểu được vấn đề này. 2. C¸c ho¹t ®éng: (34’) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1 (17’)Chọn phối * Mơc tiªu: – NhËn biÕt được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối. * §å dïng d¹y häc :Bảng phụ + Thế nào là chọn phối? Lấy ví dụ minh họa à Là chọn con đực ghép đôi con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi + Chọn phối nhằm mục đích gì? à Chọn phối nhằm mục đích phát huy tác dụng của chọn lọc giống.Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối có đúng hay không đúng + Hãy cho một số ví dụ về chọn phối + Dựa vào cơ sở nào mà có phương pháp chọn phối thích hợp? à Dựa vào mục đích của công tác giống mà có những phương pháp chọn phối khác nhau + Có mấy phương pháp chọn phối? à Có 2 phương pháp chọn phối: + Chọn phối cùng giống + Chọn phối khác giống + Muốn nhân lên một giống tốt thì phải làm sao? à Thì chọn ghép con đực với con cái trong cùng một giống. + Em hãy lấy hai ví dụ khác về: +Chọn phối cùng giống: +Chọn phối khác giống + Thế nào là chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống? à Chọn phối cùng giống là giao phối 2 con giống của cùng một giống. - Chọn phối khác giống là giao phối 2 con giống thuộc 2 giống khác nhau. + Thế nào là chọn giống vật nuôi? à Là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống. - Giáo viên giải thích ví dụ trong SGK và giải thích cho học sinh hiểu thêm về chọn giống vật nuôi: như chọn giống gà Ri ngày càng tốt hơn hoặc nêu vấn đề về chọn giống như: chọn lợn giống phải là: con vật tròn mình, lưng thẳng, bụng không sệ, mông nở,Em có thể nêu 1 ví dụ khác về chọn giống vật nuôi : Hoạt động 2:(17’) Nhân giống thuần chủng * Mơc tiªu: - NhËn biết được nhân giống thuần chuẩn và các phương pháp nhân giống thuần chủng. + Thế nào là nhân giống thuần chủng ? à Là chọn ghép đôi giao phối con đực con cái của cùng một giống để được đời con cùng giống bố mẹ + Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích gì? - Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có. + Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả tốt ta phải làm gì? à Phải có: + Mục đích rõ ràng + Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, biết được quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết. + Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại thải những vật nuôi không tốt. + Thế nào là giao phối cận huyết? à Là giao phối giữa bố mẹ với con cái hoặc các anh, chị em trong cùng một đàn. + Giao phối cận huyết gây ra hiện tượng gì? à Gây nên hiện tượng thoái hoá giống. I.Chọn phối: 1. Thế nào là chọn phối: Chọn con đực đem ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi 2.Các phương pháp chọn phối: Tùy theo mục đích của công tác giống mà có phương pháp chọn phối khác nhau à Có 2 phương pháp chọn phối: + Chọn phối cùng giống + Chọn phối khác giống II.Nhân giống thuần chủng : 1.Nhân giống thuần chủng là gì? Chọn phối giữa con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. 2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? - Phải có mục đích rõ ràng - Chọn được nhiều các thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, biết được quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết. - Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại bỏ những vật nuôi không tốt. 3. Tỉng kÕt - H­íng dÉn vỊ nhµ: (5’) Tỉng kÕt - Nhân giống thuần chủng là gì? - Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? H­íng dÉn vỊ nhµ: -Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 35.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_30_bai_34_nhan_giong_vat_nuoi.doc