Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 33, Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức.

 _ Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 _ Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

 _ Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 2. Kỹ năng.

 Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận nhóm.

 3. Thái độ.

 Có ý thức trong việc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên.

 _ Hình 54 SGK phóng to.

 _ Sơ đồ 8 phóng to + bảng con

 _ Phiếu học tập

 2. Học sinh.

 Xem trước bài 32

 III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ:

 _ Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi? Hãy cho ví dụ.

 _ Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 33, Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 7A Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Lớp dạy: 7B Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Tiết 33. Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. _ Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi _ Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. _ Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 2. Kỹ năng. Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận nhóm. 3. Thái độ. Có ý thức trong việc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên. _ Hình 54 SGK phóng to. _ Sơ đồ 8 phóng to + bảng con _ Phiếu học tập 2. Học sinh. Xem trước bài 32 III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: _ Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi? Hãy cho ví dụ. _ Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? 2. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK _ Giáo viên giảng: Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cá thể non, lớn lên rồi già. Cả quá trình này gọi là sự phát triển của vật nuôi. Sự phát triển của vật nuôi luôn có sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ và hỗ trợ nhau _ Giáo viên treo tranh và yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: + Nhìn vào hình 3 con ngan, em có nhận xét gì về khối lượng,hình dạng, kích thước cơ thể? + Người ta gọi sự tăng khối lượng(tăng cân) của ngan trong quá trình nuôi dưỡng là gì? + Sự sinh trưởng là như thế nào? _ Giáo viên giải thích ví dụ trong SGK, ghi bảng _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I.1 và cho biết: + Thế nào là sự phát dục? _ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc vd và giải thích cho học sinh về sự sinh trưởng và phát dục của buồng trứng _ Học sinh đọc thông tin mục I. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh quan sát và trả lời: à Thấy có sự tăng về khối lượng, kích thước và thay đổi hình dạng àGọi là sự sinh trưởng à Là sự tăng về khối lượng, kích thước của các bộ phận cơ thể _ Học sinh ghi bài _ Học sinh đọc thông tin và trả lời: à Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể _ Học sinh đọc và nghe giáo viên giải thích I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi 1. Sự sinh trưởng: Là sự tăng về khối lượng, kích thước của các bộ phận cơ thể 2. Sự phát dục: Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể Hoạt động 2: Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuơi _ Yêu cầu học sinh đọc thơng tin mục II.SGK và trả lời các câu hỏi: + Sự sinh trưởng và phát dục vật nuơi chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào? _ Học sinh đọc thơng tin và trả lời các câu hỏi: à Chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh (như nuơi dưỡng,chăm sĩc) à Áp dụng biện pháp chọn giống, chọn ghép con đực với con cái cho sinh sản. III.Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuơi Các đặc điểm về di truyền và các đk ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuơi. Nắm được các yếu tố này con người cĩ thể điều khiển sự phát triển của vật nuơi theo ý muốn. 3. Củng cố: _ Sinh trưởng và phát dục là như thế nào ? _ Nêu đặc điểm của sinh trưởng và phát dục của vật nuơi. _ Cĩ mấy yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuơi? 4. Dặn dị: _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 33

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_33_bai_32_su_sinh_truong_va_pha.doc
Giáo án liên quan