Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 5, Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Nguyễn Tín Nhiệm

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Kể ra được một số dạng phân bón thường dùng trong sản xuất ở gia đình, ở địa phương.

- Phân loại được những loại phân bón thường dùng.

- Trình bày được vai trò của phân bón đối với việc cải tạo đất và nâng cao độ phì nhiêu của đất; vai trò của phân bón đối với nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của cây trồng.

- Nêu được điều kiện để nâng cao hiệu quả của phân bón trong việc cải tạo đất và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của trồng trọt.

2. Kỹ năng:

Nhận dạng được các phân bón thường sử dụng thuộc các nhóm khác nhau qua quan sát hình thái bên ngoài. Lập được sơ đồ phân chia một số loại phân bón thường dùng.

3. Thái độ:

Có ý thức thu gom các nguồn rác thải, phế thải có nguồn gốc từ động vật, thực vật để đảm bảo vệ sinh môi trường và tăng nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Bảng phụ.

2. Học sinh: Xem trước bài 7. Xem kỹ 03 nhóm phân bón chính: Phân hữu cơ, phân hoá học và phân vi sinh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 5, Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt - Nguyễn Tín Nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy:.. Tuần 5 Tiết 5 BÀI 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Kể ra được một số dạng phân bón thường dùng trong sản xuất ở gia đình, ở địa phương. - Phân loại được những loại phân bón thường dùng. - Trình bày được vai trò của phân bón đối với việc cải tạo đất và nâng cao độ phì nhiêu của đất; vai trò của phân bón đối với nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của cây trồng. - Nêu được điều kiện để nâng cao hiệu quả của phân bón trong việc cải tạo đất và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của trồng trọt. 2. Kỹ năng: Nhận dạng được các phân bón thường sử dụng thuộc các nhóm khác nhau qua quan sát hình thái bên ngoài. Lập được sơ đồ phân chia một số loại phân bón thường dùng. 3. Thái độ: Có ý thức thu gom các nguồn rác thải, phế thải có nguồn gốc từ động vật, thực vật để đảm bảo vệ sinh môi trường và tăng nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ. 2. Học sinh: Xem trước bài 7. Xem kỹ 03 nhóm phân bón chính: Phân hữu cơ, phân hoá học và phân vi sinh. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 15’ 1’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra 15 phút: 3. Bài mới: - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo - Phát đề kiểm tra * Giới thiệu bài mới: Người ta nói rằng phân bón là một yếu tố không thể thiếu trong sản xuất trồng trọt. Vậy phân bón là gì và nó có tác dụng như thế nào đối với cây trồng? Để biết được điều này ta vào bài 7. - Lớp trưởng báo cáo - Làm bài kiểm tra - Chú ý lắng nghe và suy nghĩ. 10’ I. Phân bón là gì? Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. Có 3 nhóm phân bón là phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. - Phân hữu cơ: phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn và khô dầu. -Phân hoá học: phân lân, phân đạm, phân kali, phân đa lượng, phân vi lượng. - Phân vi sinh: phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm, vi sinh vật chuyển hóa lân. * Hoạt động 1 - Yêu cầu học sinh đọc mục I và trả lời các câu hỏi: + Phân bón là gì? + Vì sao người ta bón phân cho cây? + Các chất dinh dưỡng chính trong cây là những chất nào? + Yêu cầu HS kể những loại phân ở gia đình thường dùng để bón cho cây trồng. + Giáo viên giải thích thêm ngoài các chất trên , còn có nhóm các nguyên tố vi lượng như: Cu, Fe, Zn, + Người ta chia phân bón ra làm mấy nhóm chính? + Phân hữu cơ gồm những loại nào? + Để bảo vệ môi trường và tăng nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất ta phải làm gì? + Phân hóa học gồm những loại nào? + Phân vi sinh gồm những loại nào? - Yêu cầu học sinh chia nhóm và thảo luận để hoàn thành bảng. - Yêu cầu đại diện nhóm trả lời và gọi nhóm khác bổ sung - Giáo viên nhận xét. - Tiểu kết, ghi bảng. - Học sinh đọc mục I và trả lời: à Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. à Vì phân bón có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. à Đó là đạm, lân, kali. - Phân đạm, lân, kali, phân vi sinh, - Học sinh lắng nghe. à Phân bón chia làm 3 nhóm chính: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. à Gồm: phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn và khô dầu. à Tận dụng rác thải, phế thải có nguồn gốc từ thực vật, động vật làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất. à Gồm: phân lân, phân đạm, phân kali, phân đa lượng, phân vi lượng. à Gồm: phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đồng, vi sinh vật chuyển hóa lân. - Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng. - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. - Yêu cầu nêu được: + Phân hữu cơ: a, b, e, g, k, l, m. + Phân hóa học: c, d, h, n. + Phân vi sinh: l - HS chú ý - Lắng nghe và ghi bài 10’ II. Tác dụng của phân bón: Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản. * Hoạt động 2 - Yêu cầu học sinh quan sát hình 6 SGK và trả lời câu hỏi: + Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất cây trồng và chất lượng nông sản? - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên giải thích thêm thông qua hình 6 : Nhờ phân bón mà có nhiều chất dinh dưỡng hơn nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao và chất lượng nông sản cũng cao hơn. + Vậy bón phân cho đất càng nhiều càng tốt phải không? Vì sao? - Tiểu kết, ghi bảng. - Học sinh quan sát hình và trả lời: à Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất và chất lượng nông sản. - Học sinh lắng nghe. - Chú ý nghe giải thích à Không, vì khi bón phân quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối giữa các loại phân nhất là phân hóa học thì năng suất cây trồng không những không tăng mà có khi còn giảm. - Học sinh ghi bài. 5’ 4. Củng cố: - Nội dung hoạt động 1 - Nội dung hoạt động 2 - Phân bón là gì? - Phân bón được chia thành mấy nhóm chính? Kể tên. - Phân bón có tác dụng gì đối với đất vàcây trồng? - Là do con người bổ sung cho cây trồng. - Chia làm 3 nhóm: phân hữu cơ, phân hoá học và phân vi sinh. - Gíup đất tăng độ phì nhiêu và tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. 5. Dặn dò: (3 phút ) - Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và đọc phần có thể em chưa biết - Xem trước bài 8. Lớp chia nhóm chuẩn bị vật liệu thực hành bài 8 (Phân hoá học).

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_5_bai_7_tac_dung_cua_phan_bon_t.doc