Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 1+2 - Vũ Quang Vinh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay.

- Hiểu được đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng? Thành phần của đất gồm những gì?

2. Kĩ năng:

- Nâng cao hiểu biết về mọi sự vật sự việc xung quanh.

- Phân biệt được vai trò nhiệm vụ của trồng trọt.

- Nhận biết vai trò của đất trồng, biết được các thành phần của đất trồng

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn.

- Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

 Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, một số hình vẽ liên quan.

2. Học sinh:

 Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 1+2 - Vũ Quang Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 1. vai trò và nhiệm vụ của ngành trồng trọt Bài 2. KháI niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Hiểu được đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng? Thành phần của đất gồm những gì? 2. Kĩ năng: - Nâng cao hiểu biết về mọi sự vật sự việc xung quanh. - Phân biệt được vai trò nhiệm vụ của trồng trọt. - Nhận biết vai trò của đất trồng, biết được các thành phần của đất trồng 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn. - Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, một số hình vẽ liên quan. 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 7A 7B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐI. Tìm hiểu vai trò của ngành trồng trọt trong nền kinh tế. - GV: Giới thiệu hình 1 SGK cho học sinh nghiên cứu rồi lần lượt đặt câu hỏi cho h/s hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút. - GV: Em hãy kể tên một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương em? - HS: - Cây lương thực: Lúa, ngô, khoai, sắn... - Cây thực phẩm:Bắp cải,su hào, cà rốt... - Cây công nghiệp: Bạch đàn, keo. cà phê. cao su.... - GV: Gọi từng nhóm đứng dậy phát biểu ý kiến! - GV: Kết luận ý kiến và đưa ra đáp án. - GV: Trồng trọt có vai trò như thế nào? HĐ2. Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt GV: Cho học sinh đọc 6 nhiệm vụ trong SGK. H: Dựa vào vai trò của trồng trọt em hãy xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt. HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét rút ra kết luận nhiệm vụ của trồng trọt là nhiệm vụ 1,2,4,6. HĐ3. Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt. GV: Yêu cầu nghiên cứu kiến tức SGK và trả lời câu hỏi. H: Khai hoang lấn biển để làm gì? H: Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng mục đích để làm gì? H: áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt mục đích làm gì? HS: Suy nghĩ trả lời các câu hỏi GV: Gợi ý câu hỏi phụ H: Sử dụng giống mới năng xuất cao bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm mục đích gì? HS: Nhằm tăng năng suất.. GV: Tổng hợp ý kiến của học sinh kết luận HĐ4. Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. GV: Cho học sinh đọc mục 1 phần I SGK và đặt câu hỏi. + Đất trồng là gì? + Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? - HS: Đọc bài và trả lời câu hỏi GV: NX và bổ sung thêm. - GV: Theo em đất trồng có vai trò gì? - HS: Trả lời câu hỏi - GV: NX và bổ sung HĐ5. Tìm hiểu thành phần của đất trồng - GV: Cho học sinh qs sơ đồ 1 sgk và nêu câu hỏi + Đất trồng có những TP nào? + Trong các TP đó thì TP nào quan trọng nhất? - HS: QS và trả lời câu hỏi - GV: Cho học sinh hoàn thành BT trong sgk - HS: Tự hoàn thành vào vở Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Vai trò của trồng trọt - Cung cấp lương thực. - Cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu. II. Nhiệm vụ của trồng trọt - Nhiệm vụ 1,2,4,6 III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gi? + Tăng diện tích đất canh tác + Tăng năng xuất cây trồng + Sản xuất ra nhiều nông sản Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng IV. Khái niệm về đất trồng. 1. Đất trồng là gì?(SGK) - Đất trồng là mặt tơi xốp của vr trái đất ở đó cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển cho sản phẩm 2. Vai trò của đất trồng. - Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng và oxi cho cây. V. Thành phần của đất - Gồm: Phần khí, phần lỏng, phần rắn. - Phần lỏng là quan trọng vì nó hoà tan các chất dinh dưỡng để cây dễ hấp thụ. 4. Củng cố: - Nêu đặc điểm cơ bản của đất trồng. - Đất trồng có những thành phần nào? 5. Nhắc nhở: - Đọc lại bài - Chuẩn bị trước: Bài 3: Một số tính chất của đất trồng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_12_vu_quang_vinh.doc