Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 9, Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng (Bản hay)

I_MỤC TIÊU BÀI HỌC :

Sau bài này GV phải làm cho HS

Biết được tác hại của sâu, bệnh. Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây

Biết các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại

Có ý thức chăm sóc bảo vệ các cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu, bệnh hại

 II_CHUẨN BỊ NỘI DUNG BÀI GIẢNG :

GV chuẩn bị nội dung bài 12 SGK và các tài liệu liên quan

Tranh vẽ hình 18; 19; 20 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh

minh hoạ về tình hình sâu, bệnh hại ở cây trồng

III_CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định lớp

 2. Bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời

HS 1: Sản xuất giống cây trồng bằng hat được tiến hành theo trình tự nào?

HS 2: Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt?

 3. Bài mới

 a/ Giới thiệu bài.

Trong trồng trọt,có nhiều nhân tố làm giảm năng năng suất và chất lượng sản phẩm,trong đó sâu,bệnh là hai nhân tố gây hại cây trồng nhiều nhất.Để hạn chế sâu,bệnh hại cây trồng,ta cần nắm vững đặc điểm sâu,bệnh hại.Bài hôm nay ta nghiên cứu sâu,bệnh hại cây trồng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 9, Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 9. Bài 12: sâu, bệnh hại cây trồng Ngày soạn: 26- 10 -2011 I_Mục tiêu bài học : Sau bài này GV phải làm cho HS Biết được tác hại của sâu, bệnh. Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây Biết các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại Có ý thức chăm sóc bảo vệ các cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu, bệnh hại II_chuẩn bị nội dung bài giảng : GV chuẩn bị nội dung bài 12 SGK và các tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 18; 19; 20 ở sách giáo khoa phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh minh hoạ về tình hình sâu, bệnh hại ở cây trồng III_Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Bài cũ: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả lời HS 1: Sản xuất giống cây trồng bằng hat được tiến hành theo trình tự nào? HS 2: Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt? 3. Bài mới a/ Giới thiệu bài. Trong trồng trọt,có nhiều nhân tố làm giảm năng năng suất và chất lượng sản phẩm,trong đó sâu,bệnh là hai nhân tố gây hại cây trồng nhiều nhất.Để hạn chế sâu,bệnh hại cây trồng,ta cần nắm vững đặc điểm sâu,bệnh hại.Bài hôm nay ta nghiên cứu sâu,bệnh hại cây trồng. b/ Các hoạt động. Hoạt động của GV và hs Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Tác hại của sâu bệnh -Yêu cầu học sinh đọc kĩ SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Sâu, bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? +Nêu các ví dụ về tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về tác hại của sâu, bệnh hại. - Hs ghi nhận thông tin Hoạt động 2 : Khái niệm về côn trùng và bệnh cây -GV treo tranh vẽ hình 18; 19 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Trong vòng đời, côn trùng trải qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triẻn nào? Biến thái của côn trùng là gì? +Nêu những điểm khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn? +Khi thiếu nước (hoặc thiếu chất dinh dưỡng) cây trồng có biểu hiện như thế nào? -Tập hợp các ý kiến của HS, sửa chữa bổ sung và rút ra kết luận về kháI niệm côn trùng và khái niệm về bệnh cây. - Hs ghi nhận thông tin Hoạt động 3 : Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại -GV treo tranh vẽ hình 20 phóng to lên bảng -Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi: -HS nghiên quan sát, cứu thông tin SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi +ở những cây bị sâu, bệnh phá hại ta thường gặp những dấu hiệu gì? -GV kết luận khi bị sâu bệnh cây thường có các dấu hiệu: Cấu tạo hình thái, màu sắc, trạng thái của cây có nhiều thay đổi khác thường Hs ghi nhận thông tin Hoat động 4 : Tổng kết bài học -GV tổng kết lại nội dung chinh của bài học -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ, trả lời các câu hỏi cuối bài -Hs Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi -Hs ghi nhận thông tin -Căn dặn HS về nhà học bài cũ và đọc trước bài 13 SGK I.Tác hại của sâu bệnh -Sâu bệnh gây hại ở các bộ phận cây trồng ở mỗi giai đoạn nên làm giảm năng xuất, giảm chất lượng sản phẩm II.Khái niệm về côn trùng và bệnh cây 1)Khái niệm về côn trùng -Qua các giai đoạn Trứng sâu non nhộng trưởng thành hoặc trứng sâu non trưởng thành -Châu chấu, bướm hai chấm -Bọ xít -Ong kiến vàng không phải là sâu hại -Qua các giai đoạn Trứng sâu non nhộng trưởng thành sâu non sâu trưởng thành Sâu non, sâu trưởng thành 3)Khái niệm về cây bệnh -Hình dạng, sinh lí không bình thường, do sinh vật hay môi trường gây nên -Sâu phá từng bộ phận -Bệnh gây rối loạn sinh lí

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_9_bai_12_sau_benh_hai_cay_trong.doc