Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1 - Nguyễn Thị Thu

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

- Biết được khái niệm, thành phần.

2. Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, so sánh, khái quát hoá và thảo luận nhóm, liên hệ thực tế. Phát triển tư duy kinh tế và tư duy kĩ thuật.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường: HS thấy được vai trò to lớn của trồng trọt trong việc điều hòa khí hậu bảo vệ môi trường.

II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh, ảnh có liên quan đến bài học.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1 - Nguyễn Thị Thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1 Ngày soạn: 18/08/2013 Tiết: 1 Ngày dạy: 20/08/2013 Bài 1 & 2: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT- KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. - Biết được khái niệm, thành phần. 2. Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, so sánh, khái quát hoá và thảo luận nhóm, liên hệ thực tế. Phát triển tư duy kinh tế và tư duy kĩ thuật. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất. 4. Tích hợp bảo vệ môi trường: HS thấy được vai trò to lớn của trồng trọt trong việc điều hòa khí hậu bảo vệ môi trường. II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh, ảnh có liên quan đến bài học. 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài ở nhà. III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 7A1 7A2 7A3 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông nghiệp, nó có vai trò rất quan trọng đối với con người. Vậy những vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt là gì? b. Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1: TÌM HIỂU TRỒNG TRỌT VÀ VAI TRÒ CỦA TRỒNG TRỌT - GV yêu cầu HS: Đọc * SGK. Quan sát HS SGK. + Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? Yêu cầu HS làm bài tập SGK T6 + Nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ của trồng trọt? + Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng biện pháp gì? GV yêu cầu Hs thảo luận hoàn thành bảng SGk T6 GV giới thiệu: sản lượng lương thực của Việt Nam. lượng gạo đã xuất khẩu. Nhiệm vụ 3, 5 không phải là nhiệm vụ của trồng trọt. - HS thực hiện: HS đọc * SGK. Liên hệ thực tế. + Như tiểu kết - Lựa chọn: 1, 2, 4, 6 + Như tiểu kết + Như tiểu kết *Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận à nhóm khác nhận xét, bổ sung. HS nghe và ghi nhớ. I. Trồng trọt và vai trò của trồng trọt: 1. Vai trò của trồng trọt: - Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. - Thức ăn cho chăn nuôi. - Nguyên liệu cho công nghiệp. - Nông sản để xuất khẩu. 2. Nhiệm vụ của trồng trọt: - Đảm bảo lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 3. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng biện pháp gi? 1 số biện pháp Mục đích -Khai hoang, lấn biển. -Tăng vụ/1 đơn vị diện tích. -Aùp dụng đúng biện pháp kĩ thuật Tăng diện tích đất. Tăng sản lượng. Tăng năng suất Hoạt động 2: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG - GV yêu cầu HS: Đọc * SGK. Quan sát H SGK. + Đất trồng là gì? - Yêu cầu Hs quan sát H2. trả lời câu hỏi SGk + Vai trò của đất trồng? - Yêu cầu HS quan sát sơ đồ 1 SGK T7 + Đất có những thành phần nào? - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK. Thảo luận cặp hoàn thành bảng SGK T8 - Yêu cầu đại diện 2 nhóm trình bày kết quả à nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét à HS kết luận. GV giáo dụcbiết bảo vệ nguồn tài nguyên đất - HS thực hiện: HS- đọc * SGK. Liên hệ thực tế. + Như tiểu kết - Quan sát hình. + Như tiểu kết - Quan sát sơ đồ + 2 phần - HS đọc thông tin thảo luận hoàn thành bảng - Đại diện 2 nhóm trình bày kết quả à nhóm khác nhận xét, bổ sung. II. Đất trồng và thành phần của đất trồng: 1. Khái niệm về đất trồng: a. Đất trồng là gì? - Đất tròng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ quả trái đất trên đó cây trồng có khả năng sống được và cho sản phẩm. b. Vai trò của đất trồng: Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng và O2 cho cây và giữ cho cây đứng vững. 2. Thành phần của đất trồng: -Đầt trồng: phần rắn, lỏng, khí. + Phần rắn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ. + Phần lỏng là nước để hoà tan các chất (cung cấp nước). + Phần khí cung cấp O2 cho cây hô hấp. 4. Củng cố: - Cho đọc ghi nhớ và em có biết. - Trả lời các câu hỏi đã cho thảo luận. 5. Dặn dò: - Học bài, trả lời các câu hỏi SGK, xem trước và chuẩn bị bài mới.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1_nguyen_thi_thu.doc
Giáo án liên quan