Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1, Tiết 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kĩ thuật nước ta hiện nay

- Nêu các nhiệm vụ mà trồng trọt phải thực hiện trong hiện nay và những năm tới

- Chỉ ra các biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng trọt

- Qua cách hoạt động học tập mà rèn luyện được năng lực khái quát hóa

- Qua nội dung và biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt , thấy được nhiệm vụ của mình trong việc áp dụng các biện pháp kĩ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt

II. CHUẨN BỊ:

GV: Bài soạn, Sgk, tranh mẫu

HS: Vở ghi, Sgk

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1, Tiết 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 16/8/2013 Ngày dạy : 20/8/2013 Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết 1. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: - Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kĩ thuật nước ta hiện nay - Nêu các nhiệm vụ mà trồng trọt phải thực hiện trong hiện nay và những năm tới - Chỉ ra các biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng trọt - Qua cách hoạt động học tập mà rèn luyện được năng lực khái quát hóa - Qua nội dung và biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt , thấy được nhiệm vụ của mình trong việc áp dụng các biện pháp kĩ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, Sgk, tranh mẫu HS: Vở ghi, Sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Xác định vai trò của trồng trọt GV nêu bài tập trước cả lớp ( tranh vẽ ) ? Sắp xếp các cây trồng sau vào cột hai cho phù hợp ? Đánh dấu x vào cột nào phù hợp với vai trò sử dụng ( lúa, sắn, chè, cà phê, mía, đay, ngô, đậu, bắp cải, củ cà rốt, dứa, cao su, cam, nho lạc ) ? Qua bảng trên, hãy cho biết trồng trọt có vai trò gì GV tổng kết và ghi tóm tắt lên bảng HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt GV cho hoạt động nhóm - Chia lớp thành hai nhóm ? Ghi các loại cây trồng cần phát triển vào cột tương ứng ở bảng sau GV nhận xét tổng kết HĐ3: Tìm hiểu những biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ trồng trọt GV viết lên bảng thông báo ? Sản lượng cây trồng trong một năm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Làm thế nào để tăng năng xuất cây trồng trong vụ ? Làm thế nào để tăng diện tích cach tác Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I.Vai trò của trồng trọt Bảng 1 Nhóm cây 1 Tên cây Vai trò sử dụng T.ăn người Vật nuôi CN XK Cây LT Cây TP Cây CN - Cung cấp lương thực và thực phẩm cho người - Cung cấp thức ăn cho vật nuôi - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu II.Nhiệm vụ của trồng trọt Bảng 2 Nông nghiệp cây trồng pt mạnh Cung cấp thức ăn cho nhân dân và phát triển chăn nuôi Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu - Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm - Phát triển cây công nghiệp, xuất khẩu III. Để thực hiện của nhiệm vụ T2.... - Sản lượng cây trông trong một năm bằng năng xuất cây trồng / vụ / đơn vị diện tích nhân số vụ trong năm nhân diện tích trồng trọt * Các biện pháp: - Khai hoang lấn biển - Dùng giống ngắn ngày - Sử dụng kĩ thuật tiên tiến để nâng cao năng xuất Củng cố - Về nhà ? Cho học sinh làm bảng 4 GV tổng kết toàn bộ kiến thức của bài về nhiệm vụ của trồng trọt, vai trò của trồng trọt, các biện pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu - Về nhà học bài theo sgk và vở ghi - Làm câu hỏi và bài tập trong sgk và sách bài tập

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1_tiet_1_vai_tro_nhiem_vu_cua_t.doc