Bài giảng Bài 9 :cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường tiết VI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1.Kiến thức:

- Qua bài học giúp HS hiểu được cách bón phân đúng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh, liên hệ thực tế.

3.Thái độ:

- Giáo dục tính tiết kiệm và bảo vệ môi trường ki sử dụng phân bón.

II. CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 4000 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 9 :cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường tiết VI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:6 Ngày soạn: 29/9/2012 Tiết: 6 Ngày dạy : 01/10/2012 BÀI 9 :CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: - Qua bài học giúp HS hiểu được cách bón phân đúng, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát so sánh, liên hệ thực tế. 3.Thái độ: - Giáo dục tính tiết kiệm và bảo vệ môi trường ki sử dụng phân bón. II. CHUẨN BỊ - Gv: chuẩn bị bài giảng, một số tranh liên quan. - Hs: chuẩn bị bài mới. III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Bài cũ: ? Phân bón là gì? ? Phân hữu cơ gồm những loại nào? Cho ví dụ? ? Phân hóa học gồm những loại nào? Cho ví dụ? 2. Giới thiệu bài ? Phân bón có tác dụng gì? à Gv: Phân bón có tác dụng tốt đến đất và cây trồng nhưng bón như thế nào là đúng, hợp lí? Cách sử dụng và bảo quản ra sao để đảm bảo chất lượng? 3. Phát triển bài: GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách bón phân - Yêu cầu hs đọc thông tin. ? Bón phân để làm gì? - Liên hệ: Người ta bón phân vào những thời kỳ nào? ? Bón thúc là bón khi nào? ? Thế nào là bón lót? ? Ở địa phương em, người ta bón phân bằng những cách nào? - Gv: Mỗi loại đều có những ưu nhược điểm riêng. - Yêu cdầu và hướng dẫn hs thảo luận: hoàn thành tên bón phân và nêu ưu, nhược điểm của từng cách (hình 7->9) - Gv giúp đỡ các nhóm - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét và bổ sung. - Đọc thông tin à Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. à Bón vào lúc trước khi trồng cây và trong thời ký sinh trưởng của cây. à Bón thúc: bón trong quá trình cây phát triển. à Bón lót: bón trước khi trồng. à Liên hệ: Các cách bón phân: bón vãi, bón theo hàng, theo gốc và bón phun… - Thu thập thông tin và liên hệ thực tế. - Thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu. + H7: Bón theo gốc, ưu 1, 9; nhược 3 + H8: Bón theo hàng, ưu 1, 9; nhược 3 + H9: Bón vãi, ưu 6, 9; nhược 4 + H10: Bón phun lên lá, ưu 1, 2, 5; nhược 8 - Các nhóm báo cáo kết quả à nhận xét và bổ sung -> rút ra kết luận. I. Cách bón phân Bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. - Có thể bón trước khi trồng cây gọi là bón lót và bón trong thời kỳ sinh trưởng của cây gọi là bón thúc. - Có các cách bón phân: + Bón vãi, + Bón theo hàng + Bón theo gốc + Phun lên lá à Mỗi cách có những ưu và nhược điểm riêng. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng và bảo quản phanâ bón thông thường. a. Cách sử dụng - Gv giảng giải: Khi bón phân vào đất, các chất dinh dưỡng phải được chuyển hoá thành chất hoà tan thì cây mới sử dụng được. - Gv treo bảng phụ và hs hoàn thành bảng qua các câu hỏi dẫn dắt: ? Nêu đặc điểm của phân hữu cơ, phân lân, phân đạm, phân kali, phân hổn hợp? ? Với đặc điểm đó ta bón vào thời kỳ nào là thích hợp nhất? - Hứơng dẫn hs rút ra kết luận b. Bảo quản phân - Yêu cầu hs đọc thông tin ? Vì sao ta không nên để lẫn loan các loại phân với nhau? ? Giải thích tại sao người ta phải ủ phân hữu cơ trước khi bón và tủ kín bằng ao bùn? ? Hãy nêu một số biện pháp bảo quản phân bón? - Yêu cầu hs rút ra kết luận. - Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi à Phân hữu cơ, phân lân: giàu chất dinh dưỡng, khó tan -> bón lót à Phân kali, đạm, phân hổn hợp: giàu chất dinh dưỡng, dễ tan -> bón thúc. - Hs rút ra kết luận. - Đọc thông tin à Xảy ra phản ứng làm giảm chất lượng phân. à Tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động, làm phân hoai ra để khi bón cây dễ hấp thụ. à Dựa vào thông tin sgk: áp dụng cho phân hoá học, phân hữu cơ. II. Cách sử dụng và bảo quản các loại phân thông thường 1. Cách sử dụng - Khi sử dụng phân phải chú ý đến tính chất và đặc điểm của chúng: + Phân khó tan(hữu cơ, lân, vôi) được sử dụng để bón lót. + Phân dễ hoàn tan (kali, đạm, hổn hợp) sử dụng bón thúc. 2. Bảo quản - Khi chưa sử dụng đến cần phải bảo quản chu đáo để đảm bảo chất lượng phân bón + Đựng trong chum , vại .. + Để nơi thóang mát + Không để lẫn lộn các loại phân với nhau . 4. Củng cố và đánh giá - Đọc thông tin ? Những loại phân nào được sử dụng để bón lót? Vì sao? ? Những loại phâ nào được sử dụng để bón thúc? Vì sao? ? Ở gia đình khi phân chưa sử dụng thì bố mẹ em bảo quản như thế nào? 5. Dặn dò - Học bài - Chuẩn bị bài 10: Vai trò của cây trồng và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? Vai trò của giống cây trồng ? Tiêu chí của giống cây tốt ? Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng

File đính kèm:

  • doctiet 6.doc