Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 3 - Nguyễn Thanh Thuận

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 _ Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí.

 _ Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất.

 2. Kỹ năng:

 _ Biết sử dụng các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất phù hợp.

 _ Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm.

 _ Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích.

1. Thái độ:

 Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.

II. CHUẨN BỊ:

1/Học sinh:

 - Xem trước bài 6.

 - T×m hiĨu biƯn ph¸p sư dơng, c¶i t¹o vµ b¶o vƯ ®t ®Þa ph­¬ng.

 2/ Giáo viên:

 _ Hình 3,4,5 SGK trang 14 phóng to.

 _ Bảng phụ, phiếu học tập cho Học sinh.

3/Phương pháp

 Trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 3 - Nguyễn Thanh Thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 3 Ngày soạn :7/8/2010 Tuần III Ngày giảng : GV:Nguyễn Thanh Thuận BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO ĐẤT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: _ Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. _ Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kỹ năng: _ Biết sử dụng các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất phù hợp. _ Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm. _ Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích. Thái độ: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II. CHUẨN BỊ: 1/Học sinh: - Xem trước bài 6. - T×m hiĨu biƯn ph¸p sư dơng, c¶i t¹o vµ b¶o vƯ ®Êt ë ®Þa ph­¬ng. 2/ Giáo viên: _ Hình 3,4,5 SGK trang 14 phóng to. _ Bảng phụ, phiếu học tập cho Học sinh. 3/Phương pháp Trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm. IV-TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1phút) Kiểm diện sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) - Độ phì nhiêu của đất là gì? - Thành phần cơ giới của đất hình thành qua những cấp hạt nào? Từ các cấp hạt đó chia đất thành mấy loại đất chính? - Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? - Khi bón phân vào đất cần đảm bảo những điều kiện gì? - Để giảm độ chua của đất người ta làm gì? - Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải làm gì? 3. Bài mới: . Giới thiệu bài mới: (2 phút) Đất là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sở để sản xuất nông , lâm nghiệp. Vì vậy chúng ta phải biết cách sử dụng cải tạo và bảo vệ đất. Để biết như thế nào là sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất hợp lí ta vào bài mới. * Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?(10’) Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Kiến thức cần đạt _ Yêu cầu học sinh xem phần thông tin mục I SGK và hỏi: + Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? _ Chia nhóm, yêu cầu thảo luận và hoàn thành bảng mẫu: _ Giáo viên treo bảng phụ lên bảng. _ Giáo viên tổng hợp ý kiến đưa ra đáp án. _ Học sinh đọc thông tin và trả lời: à Do dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, _ Học sinh chia nhóm, thảo luận. _ Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Do dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo, trong khi đó diện tích đất trồng trọt có hạn , vì vậy phải sử dụng đất hợp lí. Biện pháp sử dụng đất Mục đích _ Thâm canh tăng vụ. _ Không bỏ đất hoang. _ Chọn cây trồng phù hợp với đất. _ Vừa sử dụng, vừa cải tạo. _ Tăng năng suất, sản lượng. _ Chống xói mòn. _ Tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh. _ Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây. _ Giáo viên giảng giải thêm: Biện pháp vừa sử dụng, vừa cải tạo thường áp dụng đối với những vùng đất mới khai hoang hoặc mới lấn ra biển. Đối với những vùng đất này, không nên chờ đến khi cải tạo xong mới sử dụng mà phải sử dụng ngay để sớm thu hoạch. _ Tiểu kết, ghi bảng. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh ghi bài. * Hoạt động 2: Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.(20’) _ Giáo viên hỏi: + Tại sao ta phải cải tạo đất? _ Giáo viên giới thiệu cho Học sinh một số loại đất cần cải tạo ở nước ta: + Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua. + Đất mặn: có nồng độ muối tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các cây chịu mặn (đước, sú, vẹt, cói,..) + Đất phèn: Đất rất chua chứa nhiều muối phèn gây độc hại cho cây trồng. _ - H­íng dÉn HS quan s¸t H3,4,5. ? Trªn H3,4,5 ng­êi ta ®ang sư dơng biƯn ph¸p c¶i t¹o ®Êt nµo ? Cµy s©u bõa kü, bãn ph©n h÷u c¬ cã t¸c dơng g×? ¸p dơng cho lo¹i ®Êt nµo? ? Lµm ruéng bËc thang ®Ĩ lµm g×, ¸p dơng cho l¹i ®Êt nµo? ? Trång xen c©y n«ng nghiƯp gi÷a c¸c b¨ng c©y ph©n xanh cã t¸c dơng g×, ¸p dơng cho l¹i ®Êt nµo? ? Cµy n«ng, bõa sơc, gi÷ n­íc liªn tơc, thay n­íc th­êng xuyªn ®Ĩ lµm g×, ¸p dơng cho l¹i ®Êt nµo? ?Bón vôi víi mơc ®Ých g×, ¸p dơng cho l¹i ®Êt nµo? Yêu cầu theo nhóm cũ thảo luận theo bảng và kềt hợp quan sát hình 3,4,5. _ Tổng hợp các ý kiến và đưa ra _ Học sinh trả lời: à Vì có những nơi đất có những tính chất xấu như: chua, mặn, bạc màu nên cần phải cải tạo mới sử dụng có hiệu quả được. _ Học sinh lắng nghe. Nghe, quan s¸t, ghi nhí quan s¸t H3,4,5. Tr¶ lêi c©u hái cđa GV _ Tăng bề dày lớp đất canh tác. Đất xám bạc màu. _ Hạn chế dòng chảy, xói mòn, rửa trôi. _ Đất dốc (đồi, núi). _ Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn rửa trôi. _ Đất dốc đồi núi. -Tháo chua, rửa mặn. _ Đất phèn. _ Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. Đất phèn. _ Nhóm thảo luận và hoàn thành bảng. _ Cử đại diện nhóm trình bày và nhóm khác bổ sung. _ Học sinh ghi bài vào vở. II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là canh tác, thuỷ lợi và bón phân. Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất _ Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. _ Làm ruộng bậc thang. _ Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây phân xanh. _ Cày sâu, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. _ Bón vôi. _ Tăng bề dày lớp đất canh tác. _ Hạn chế dòng chảy, xói mòn, rửa trôi. _ Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn rửa trôi. _ Tháo chua, rửa mặn. _ Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. _ Đất xám bạc màu. _ Đất dốc (đồi, núi). _ Đất dốc đồi núi. _ Đất phèn. _ Đất phèn. _ Giáo viên hỏi: + Qua đó thì cho biết những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất? _ Giáo viên giải thích hình thêm. _ Tiểu kết, ghi bảng. *Theo em nguyên nhân nào làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng ? *Vậy thì theo em có những biện pháp nào để sử dụng và cải tạo cho phù hợp mà không ảnh hưởng đến môi trường ? _ Học sinh trả lời: à Các biện pháp thường dùng: canh tác, thuỷ lợi, bón phân. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh ghi bài. HS trả lời : +Sự gia tăng dân số +Tập quán canh tác lạc hậu ,không đúng kĩ thuật +Đốt phá rừng tràn lan +Lạm dụng phân hoá học và thuốc BVTV +Không đốt phá rừng tràn lan thì diện tích đất xói mòn hạn chế . +Canh đúng kĩ thuật thì đất không bị bạc màu +Không lạm dụng phân hoá học và thuốc BVTV 4./ Củng cố: (5 phút) Học sinh đọc phần ghi nhớ. _ Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? *Hãy cho biết những biện pháp dùng để cải tạo và bảo vệ đất. 1. Đúng hay sai: a. Đất đồi dốc cần bón vôi. b. Đất đồi núi cần trồng cây nông nghiệp xen giữa cây phân xanh. c. Cần dùng các biện pháp canh tác, thuỷ lợi, bón phân để cải tạo đất. d. Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ dùng cho đất phèn. 2. Chọn câu trả lời đúng: *Sử dụng đất trồng như thế nào là bảo vệ môi trường đất trồng ? a. Khai thác đất trồng hợp lí b. thường xuyên cải tạo đất trồng c. Không thay nước thường xuyên d.Bón vôi bột thường xuyên e.Thả bèo dâu ở ruộng trồng lúa Đáp án: Câu 1: Đúng: b,c. 5/Dặn dò (2 phút) _ Nhận xét về thái độ học tập cuả học sinh. _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 7. IV/Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_3_nguyen_thanh_thuan.doc
Giáo án liên quan