Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 7 (Bản hay)

I/ MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: -Biết được vai trò và tiêu chí của giống cây trồng tốt và một số PP chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng.

 -Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính.

2.Kỹ năng: Xác định được sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm

3.Thái độ: Có ý thức bảo quản giống cây trồng.

II/ CHUẨN BỊ :

 - GV : H 11, 12 SGK . Tham khảo tài liệu có liên quan đến bài dạy

 - HS: Xem trước nội dung bài ở nhà. Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng, các phương pháp chọn tạo giống cây trồng

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1.Ổn định lớp

 2.Kiểm tra bài cũ :

3.Bài mới : Ngày nay con người đã chủ động được nước trong tưới tiêu, chủ động tạo ra và sản xuất nhiều phân bón thì giống lại đặt lên hàng đầu. Vậy giống có vai trò ntn trong trồng trọt.Thì ta tìm hiểu bài hôm nay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 7 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 7 Ngày soạn : 20/09/2012 Tiết 7 Ngàdạy Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Biết được vai trò và tiêu chí của giống cây trồng tốt và một số PP chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng. -Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính. 2.Kỹ năng: Xác định được sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm 3.Thái độ: Có ý thức bảo quản giống cây trồng. II/ CHUẨN BỊ : - GV : H 11, 12 SGK . Tham khảo tài liệu có liên quan đến bài dạy - HS: Xem trước nội dung bài ở nhà. Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng, các phương pháp chọn tạo giống cây trồng III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ : 3.Bài mới : Ngày nay con người đã chủ động được nước trong tưới tiêu, chủ động tạo ra và sản xuất nhiều phân bón thì giống lại đặt lên hàng đầu. Vậy giống có vai trò ntn trong trồng trọt.Thì ta tìm hiểu bài hôm nay. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng -GV ở địa phương A trước đây cây lúa cho gạo ăn không ngon. Ngày nay cấy giống lúa khác cho gạo ăn thơm và dẻo (?) Em có thể rút ra kết luận gì về vai trò của giống trong trồng trọt - Gọi HS NXBS - GV cũng ở địa phương B. Trước đây trồng lúa chỉ cho năng suất 10 tấn/ ha/vụ. Ngày nay trồng giống lúa mới(lúa lai) cho năng suất 12 tấn/ha/vụ. (?) Vậy giống có vai trò gì. - Gọi HS NXBS - GVKL - Treo tranh phóng to H.11 SGK.và giới thiệu H.11.b: Giống cũ có 2 vụ: Vụ chiêm và vụ mùa còn giống mới có 3 vụ/năm. (?) Qua hình 11b em cho biết có vai trò ntn trong trồng trọt? (?) Thông qua hình 11c, giống Có vai trò gì nữa? - Gọi HS NX, BS cho nhau . - GVKL - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức - Làm tăng chất lượng sản phẩm. - HS NX, BS cho nhau - Lắng nghe - Tăng năng suất cây trồng - Quan sát tranh phóng to H.11 - Tăng vụ gieo trồng trên năm. - Góp phần làm thay đổi cơ cấu cây trồng. - HS NX, BS cho nhau. I/ Vai trò của giống cây trồng. - Tăng chất lượng sản phẩm. - Tăng năng suất cây trồng - Tăng số vụ gieo trồng trên năm. - Góp phần làm thay đổi cơ cấu cây trồng. HĐ2: Tìm hiểu về các tiêu chí đánh giá giống cây trồng. - Sö dông b¶ng phô ghi 5 tiªu chÝ nh­ trong SGK. Cho HS T.luận nhóm (?) Theo em một giống cây trồng tốt cần đạt những tiêu chí nào? (?) Nêu quan niệm của mình về 5 tiêu chí đó. - GVNX: Một giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt. Một giống có năng suất cao, ổn định, có chất lượng tốt mới là giống tốt. - Quan sát và T.luận nhóm trả lời 2 câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo K/quả T.luận, nhóm khác NXBS. - Ghi nhớ kiến thức. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. Các tiêu chí 1,3,4,5 SGK HĐ3: Tìm hiểu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. - Treo tranh phóng to H.12,13 SGK cho HS QS. (?) Em hãy nêu nội dung của các PP chọn tạo giống cây trồng. - Nêu câu hỏi phụ gợi ý : (? )PP chọn lọc có đặc điểm gì? (?) Trong các PP trên thì PP nào dễ thực hiện nhất? - Gọi 1-2 nhóm báo cáo k/quả T.luận.Nhóm khác NXBS. - GVKL - QS tranh, Ng/cứu thông tin, TĐ nhóm thống nhất ý kiến về nội dung của từng PP chọn tạo giống cây trồng. - HS trả lời, HS khác NXBS - 1-2 nhóm báo cáo k/quả T.luận.Nhóm khác NXBS. III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 1. Phương pháp chọn lọc 2. Phương pháp lai 3. Phương pháp gây đột biến 4. Củng cố : Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK Cho HS trả lời câu hỏi 5. Hướng dẫn về nhà : - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. - Xem trước bài 11: Tìm hiểu cách tiến hành SX giống cây trồng và điều kiện bảo quản giống cây trồng tốt. IV. RÚT KINH NGHIỆM: . Duyệt tuần 7 :27/09 /2012 Nguyễn Văn Hiếu

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_7_ban_hay.doc