Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 1-6 - Đỗ Hồng Quang

I . Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được một số mục tiêu dưới đây:

- Nhận biết được một số vật liệu điện dùng thường dùng trong lắp đặt mạng điện, nêu được công dụng, tính năng của dây dẫn điện.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân biệt và sử dụng các loại dây dẫn điện thông dụng dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

3. có ý thức tìm hiểu các loại vật liệu điện để sử dụng trong thực tiễn sao cho đúng.

II. Chuẩn bị:

- Bộ mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện, vật liệu dẫn điện.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra: (5 phút)

- Câu 1 : Nghề điện có vai trò và vị trí như thế nào trong đời sống và sản xuất?

- Câu 2 : Nghề điện có triển vọng phát triển ra sao ?

- Câu 3 : Để trở thành người thợ điện giỏi, cần phấn đấu và rèn luyện như thế nào?

3. Bài mới:

a. Đặt vấn đề

Trong chương trình lớp 8, chúng ta đã được tìm hiểu về vật liệu kĩ thuật điện.Vậy những vật liệu đó được sử dụng như thế nào trong mạng điện trong nhà, bài học ngày hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta.

 

doc43 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 1-6 - Đỗ Hồng Quang, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn:17/08/2013 Tiết 1 Ngày dạy: 20/08/2013 24/08/2013 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. MỤC TIÊU: 1/Kiến thức : - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. 2/ Thái độ : - Yêu thích môn học - Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này. II. PHƯƠNG TIỆN - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Bản mô tả nghề điện dân dụng, tranh ảnh về nghề điện dân dụng. + Phương pháp chủ yếu: Nêu vấn đề, đàm thoại - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Tranh ảnh về nghề điện dân dụng. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định (1p) 2.Kiểm tra bài cũ : không 3.Bài mới (39p) - Tích cực hoá tri thức: (04 phút) - Tổ chức lớp học (chia nhóm hoạt động trong suốt cả năm học) - Phổ biến nội dung kiến thức chung, yêu cầu môn học. Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung ChiÕc k×m hoµn chØnh 2 m¸ k×m ChiÕc k×m ThÐp Ph«i k×m Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. - Lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu nghề điện dân dụng (33 phút) - Y/c hs nghiên cứu nội dung phần I. Sgk và cho biết vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống. - Tổng hợp, đánh giá. - Kết luận - Y/c hs nghiên cứu nội dung phần II.1 Sgk và cho biết đối tượng lao động của nghề điện dân dụng. - Tổng hợp, đánh giá. - Kết luận - Y/c hs nghiên cứu nội dung phần II.2 Sgk và cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Tổng hợp, đánh giá. - Kết luận - Y/c hs hoàn thành nội dung vào bảng trang 06 Sgk. - Tổng hợp, đánh giá. - Kết luận - Y/c hs hoàn thành nội dung ở mục 3 trang 06 Sgk. - Tổng hợp, đánh giá. - Y/c HS cho biết những yêu cầu của người lao động trong nghề điện dân dụng? - Y/c HS cho biết triển vọng, những nơi đào tạo và hoạt động của nghề điện dân dụng? - Nghiên cứu độc lập - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời. - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời. - Nhận xét bổ sung - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Thông báo kết quả - Nhận xét bổ sung (nếu có) I. Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống. Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề điện. 1. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng - Thiết bị, nguồn điện, vật liệu, dụng cụ và các loại đồ dùng điện. 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Lắp đặt mạng điện sản xuất; thiết bị và đồ dùng điện; vận hành, bảo dưỡng va sữa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện. 3. Điều kiện làm việc : - Làm việc ở nhiều môi trường khác nhau : trong nhà, ngoài trời, trên cao... 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng. Về kiến thức. Về kỹ năng Về thái độ Về sức khoẻ 5. Triển vọng của nghề : - Gắn liền với sự phát triển điện năng, đồ dùng điện và tốc độ phát triền nhà ở. - Luôn cần để phát triển CNH-HĐH đát nước. 6. Những nơi đào tạo nghề : - Các trường dạy nghề, trường trung cấp, cao đẳng, đại học kĩ thuật... 7. Những nơi hoạt động nghề : - Các hộ gia đình tiêu thụ điện, cơ quan, xí nghiệp... 4. Củng cố : (03 phút) - Kiểm tra nhận thức. - Hướng dẫn học bài ở nhà: + Học thuộc phần lý thuyết. + Trả lời các câu hỏi ở Sgk. 5. Hướng dẫn về nhà (02 phút) + Nghiên cứu kỹ bài vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. + Sưu tầm các mẫu dây điện, dây cáp điện. IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 2 Ngày soạn:25/08/2013 Tiết 2 Ngày dạy: 27/08/2013 31/08/2013 Bài 2: VẬT LIỆU DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I . Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được một số mục tiêu dưới đây: 1. KiÕn thøc: - Nhận biết được một số vật liệu điện dùng thường dùng trong lắp đặt mạng điện, nêu được công dụng, tính năng của dây dẫn điện. 2. KÜ n¨ng: - Rèn kỹ năng quan sát, phân biệt và sử dụng các loại dây dẫn điện thông dụng dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. 3. Th¸i ®é : - HS có ý thức tìm hiểu các loại vật liệu điện để sử dụng trong thực tiễn sao cho đúng. II. Chuẩn bị: - Bộ mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện, vật liệu dẫn điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: (5 phút) - Câu 1 : Nghề điện có vai trò và vị trí như thế nào trong đời sống và sản xuất? - Câu 2 : Nghề điện có triển vọng phát triển ra sao ? - Câu 3 : Để trở thành người thợ điện giỏi, cần phấn đấu và rèn luyện như thế nào? 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề Trong chương trình lớp 8, chúng ta đã được tìm hiểu về vật liệu kĩ thuật điện.Vậy những vật liệu đó được sử dụng như thế nào trong mạng điện trong nhà, bài học ngày hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta. b. Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trß Nội dung Hoạt động 1: (15 phút ) Phân loại dây dẫn điện - Cho HS quan sát hình 2.1 và bộ mẫu dây dẫn điện. ? Kể tên 1 số loại dây dẫn điện. - Yêu cầu hs thảo luận theo bàn, hoàn thành bài tập phân loại dây dẫn điện SGK. ? Phân biệt khái niệm lõi và sợi? -Yêu cầu HS hoàn thành bài tập điền từ SGK trang 10. - GV yêu cầu HS nhắc lại và kết luận. - Quan sát - Dây đồng, dây nhôm, dây 1 sợi, dây nhiều sợi, dây 1 lõi, dây nhiều lõi.. - HS thảo luận, trả lời : + Dây dẫn trần: d  + Dây dẫn bọc cách điện: a, b, c  + Dây dẫn lõi nhiều sợi: b, c ; + Dây dẫn lõi 1 sợi: a - Lõi là phần trong của dây, lõi có thể có 1 sợi hay nhiều sợi - HS thảo luận và hoàn thành bài tập - Các từ cần điền là: + bọc cách điện; + nhiều; nhiều I. Dây dẫn điện 1. Phân loại - Có nhiều loại dây dẫn điện: + Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được phân loại thành dây dẫn điện trần và dây dẫn bọc cách điện + Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi - Mạng điện trong nhà thường sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện Hoạt động 2: (10 phút ) Cấu tạo dây dẫn điện - Cho HS quan sát hình 2.2 và một đoạn dây dẫn điện. ? Dây dẫn điện được bọc cách điện gồm mấy phần? Nêu đặc điểm từng phần? ? Dây dẫn điện còn có gì đặc biệt? ? Lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện nhiều màu sắc có tác dụng gì? - Hs quan sát - Hs trả lời theo nghiên cứu SGK - Có thể có lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học, độ ẩm, nước, chất hoá học Dây bọc cách điện có nhiều loại, kích thước khác nhau - Màu sắc giúp ta dễ phân biệt, lắp ráp hơn 2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách đện Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện có 2 phần: + Vỏ cách điện: gồm 1 hoặc nhiều lớp, thường bằng cao su, chất cách điện tổng hợp + Lõi dây dẫn: thường làm bằng đồng hoặc nhôm, dạng 1 sợi hay nhiều sợi bện với nhau. Hoạt động 3: (10 phút ) Sử dụng dây dẫn điện - Yêu cầu HS liên hệ thực tiễn, giải thích tại sao dây dẫn điện trên đường truỷền tải và dây dẫn của mạng điện trong gia đình lại có kích thước khác nhau? ? Cần lựa chọn dây dẫn điện ntn cho phù hợp? - Cho HS nghiên cứu thông tin Sgk ? Đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện: M(2 x 1,5) ? Cần chú ý điều gì khi sử dụng dây dẫn điện? - Dây truyền tải cần chịu điện áp lớn nên kich thước phải lớn hơn, còn dây dẫn điện trong gia đình do điện áp nhỏ nên kích thước nhỏ hơn. - Lựa chọn tuân theo thiết kế của mạng điện. - HS giải thích: M là lõi đồng; Số lõi dây là 2; Tiêt diện dây dẫn là 1,5mm2 - HS trả lời theo SGK 3. Sử dụng dây dẫn điện - Kí hiệu dây dẫn bọc là M(n x F) Trong đó : + M là lõi dây đồng; + n: Số lõi dây; + F: tiết diện của lõi dây(mm2) - Khi sử dụng cần chú ý : + Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện để tránh gây tai nạn điện. + Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (dây điện có phích cắm điện) c. Tổng kết (3 phút) - Câu 1 : Có mấy loại dây dẫn điện ? - Câu 2 : Dây dẫn điện có cấu tạo ntn ? d. Hướng dẫn (2 phút) - Về nhà học bài cũ. - Đọc trước phần II, III SGK (Dây cáp điện, Vật liệu cách điện). IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 3 Ngày soạn:01/09/2013 Tiết 3 Ngày dạy: 03/09/2013 07/09/2013 Bài 2: VẬT LIỆU DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (tiếp theo) I. Mục tiêu Sau khi học xong bài này học sinh cần đạt được các mục tiêu: 1. KiÕn thøc: - Nêu được cấu tạo của dây cáp điện và vật liệu cách điện. 2. KÜ n¨ng: - Phân biệt được các loại dây cáp điện, vật liệu cách điện. 3. Th¸i ®é : - Liên hệ thực tế về ứng dụng của dây cáp điện và vật liệu cách điện. II. Chuẩn bị: - Bộ mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện, vật liệu cách điện. III. Tiên trình dạy học: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: (5 phút) - Câu 1: Cấu tạo dây dẫn điện thường sử dụng ở mạng điện trong nhà? - Câu 2: Sử dụng dây dẫn điện ntn cho hiệu quả và an toàn? 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề Giờ trước chúng ta đã tìm hiểu về 1 số loại dây dẫn điện thường sử dụng trong mạng điện trong nhà. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem vật liệu nào cũng được sử dụng phổ biên nữa. b. Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trß Nội dung Hoạt động 1: (15 phút) Tìm hiểu dây cáp điện - GV yêu cầu HS đọc phần thông tin giới thiệu đầu tiên SGK - GV đưa ra một số loại dây dẫn điện và dây cáp cho HS quan sát. ? Em hãy phân biệt dây dẫn điện và dây cáp? - GV phát cho các nhóm các mẫu vật liệu dây cáp. ? Em hãy quan sát và nêu cấu tạo dây cáp điện. ? Đặc điểm lớp vỏ của cáp điện? - GV cho HS liên hệ và quan sát hình 2.4sgk ? Các loại cáp được dùng ở đâu? - GV gợi ý cho HS một số những hiểu biết về đường dây tải điện, cáp ngầm (H2.4) (các loại cáp này dùng truyền tải điện từ máy phát điện sang các hộ đông người, biến áp, các phụ tải quan trọng) ? Phạm vi sử dụng của cáp điện? ? Cần chú ý gì khi thiết kế? - HS quan sát, thảo luận - Dây cáp gồm nhiều dây dẫn được bọc cách điện, có vỏ bảo vệ ngoài. - Các nhóm quan sát, thảo luận, trả lời. - Lớp vỏ mềm, chịu được nắng, mưa - HS qsát hình, phân tích đường dây cung cấp điện vào nhà, dưới sự hướng dẫn của GV trả lời -Trả lời. - Cần chỉ rõ chất cách điện, cấp điện áp, chất liệu làm lõi.. II. Dây cáp điện Cáp điện dùng trong nhà thường là cáp 1 pha điện áp thấp, 1 lõi hoặc 2 lõi. 1. Cấu tạo Gồm: 3 bộ phận chính - Lõi cáp: thường bằng đồng (hoặc nhôm) - Vỏ cách điện: thường là cao su tự nhiên, cao su tổng hợp chất PVC -Vỏ bảo vệ: thường chế tạo để sử dụng phù hợp với môi trường chịu nhiệt, chịu ăn mòn..., chịu mưa, nắng 2. Sử dụng cáp điện Với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà. - Khi thiết kế, lựa chọn cần chú ý đến độ an toàn ... Hoạt động 2: (20 phút) Vật liệu cách điện -Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức lớp 8 về vật liệu kĩ thuật điện. ? Thế nào là vật liệu cách điện? - Yêu cầu Hs làm bài tập SGK theo nhóm. ? Kể tên các vật liệu các điện thường sử dụng? ? Tại sao trong lắp đặt mạng điện trong nhà lại cần VLCĐ? ? Những vật liệu này cần đạt yêu cầu gì? - Gv đưa ra 1 số mẫu VLCĐ cho Hs quan sát. - Là vật liệu có khả năng ngăn cản dòng điện đi qua. - HS làm bài tập + Puli sứ + ống luồn dây dẫn + Vỏ cầu chì + Vỏ đui đen + Mica - Hs liệt kê: sứ, gỗ, nhựa, cao su, chất cách điện tổng hợpChúng được dùng để chế tạo các vỏ bọc cách điện cho dây dẫn, con sứ, đế cầu chì, vỏ công tắc - Để bảo vệ an toàn cho mạng điện và người sử dụng - Cần có độ cách điện cao, chịu nhiệt độ tốt, chống ẩm tốt, độ bền cơ học cao - Quan sát, tìm thêm ví dụ III. Vật liệu cách điện - Vật liệu cách điện là vật liệu dùng để cách li những phần dẫn điện với nhau và giữa phần mang điện với các phần không mang điện khác. - Vật liệu cách điện đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện. - Yêu cầu: độ bền cơ học, độ dẫn điện, chống ăn mòn, chịu nhiệt... c. Củng cố (3 phút) - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK. - Nhắc lại những kiến thức cần nhớ. d. Hướng dẫn (2 phút) - Mỗi nhóm làm 1 bộ sưu tập vật liệu điện, kèm theo 1 bản mô tả cấu tạo của 1 số vật liệu đó. - Đọc trước bài 3 và tìm hiểu dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện. + Học thuộc phần lý thuyết, sưu tầm bảng dây dẫn điện, cáp điện. + Trả lời các câu hỏi ở Sgk. 5. Hướng dẫn về nhà (2p) + Nghiên cứu kỹ bài dụng cụ điện dùng trong lắp đặt mạng điện. + Đồ dùng: Một số dụng cụ trong lắp đặt điện (tuỳ theo điều kiện của học sinh). IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 4 Ngày soạn:08/09/2013 Tiết 4 Ngày dạy: 10/09/2013 14/09/2013 Bài 3: DỤNG CỤ ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. MỤC TIÊU: 1/Kiến thức : - Biết phân loại, công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện. 2/ Kĩ năng: - Lựa chọn dây dẫn điện phù hợp với công suất tiêu thụ điện 3/ Thái độ : - Có ý thức sử dụng vật liệu điện tiết kiệm II. PHƯƠNG TIỆN - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Tranh vẽ, một số loại đồng hồ cần thiết, dụng cụ trong lắp đặt điện. - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Một số dụng cụ trong lắp đặt điện (tuỳ theo điều kiện của học sinh). III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: (04 phút/ 01 tiết) - Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. - So sánh cáp điện với dây dẫn điện. 3. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút/01 tiết) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện (33 phút) - Y/c hs kể tên các loại đồng hồ đo điện mà em biết. - Y/c hs hoàn thành bảng 3.1 - Tổng hợp chung - Tại sao trên vỏ máy biến áp người ta thường lắp ampe kế và vôn kế? - Tổng hợp - Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà có mục đích gì?(nếu có thời gian) - Tổng hợp - Hướng dân hs kết luận. - Y/c hs hoàn thành bảng 3.2 - Gv tổng hợp - Y/c hs quan sát kỹ bảng 3.3. - Y/c hs đọc ký hiệu ghi trên đồng hồ do Gv phát cho mỗi nhóm. - Gv tổng hợp - Nghiên cứu độc lập. - Thông báo kết quả. - Nghiên cứu độc lập. - Thông báo kết quả. - Nghiên cứu độc lập. - Thông báo kết quả. - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Nghiên cứu độc lập - Hs tự kết luận. - Thảo luận theo nhóm - Thông báo kết quả. - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Hs thực hiện. I. Đồng hồ đo điện. 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế. - Đại lưong cần đo của đồng hồ đo điện: Cường độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp. - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật 2. Phân loại đồng hồ đo điện. - Treo đáp án đúng Bảng 3 – 2 Đồng hồ Đại lượng đo Am pe kế Cường độ dòng điện Oát kế Công suất Vôn kế Điện áp Công tơ Điện năng tiêu thụ của mạch điện Ôm kế Điện trở mạch điện Đồng hồ vạn năng Điện áp, dòng điện, điện trở 3. Một số ký hiệu của đồng hồ đo diện. - Bảng 3-3 (SGK) Đồng hồ đo điện Ký hiệu Ampe kế A Oátkế W Vôn kế V Công tơ KWh Ômkế W 4. Củng cố : (03 phút) - Y/c 01 hs đọc phần ghi nhớ. - Kiểm tra nhận thức (y/c hs hoàn thiện nhanh bảng 3.4) 5. Hướng dẫn về nhà (02 phút) + Học thuộc phần ghi nhớ. + Trả lời các câu hỏi ở Sgk. IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 5 Ngày soạn:15/09/2013 Tiết 5 Ngày dạy: 17/09/2013 21/09/2013 Bài 3: DỤNG CỤ ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (tiếp theo) I. MỤC TIÊU: 1/Kiến thức : - Biết phân loại, công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện. 2/ Kĩ năng: - Lựa chọn dây dẫn điện phù hợp với công suất tiêu thụ điện 3/ Thái độ : - Có ý thức sử dụng vật liệu điện tiết kiệm II. PHƯƠNG TIỆN - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Tranh vẽ, một số loại đồng hồ cần thiết, dụng cụ trong lắp đặt điện. - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Một số dụng cụ trong lắp đặt điện (tuỳ theo điều kiện của học sinh). III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: (04 phút/ 01 tiết) - Hãy nêu công dụng của đồng hồ đo điện, kể tên và ký hiệu các loại đồng hồ điện mà em biết? 3. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút/01 tiết) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện (33 phút). - Y/c hs h.thành bảng 3.4 - Tổng hợp chung - Y/c hs cho biết công dụng của loại dụng cụ do Gv phát cho mỗi nhóm. - Gv tổng hợp - Hs thực hiện. - Thông báo kết quả (sau khi đổi phiếu học tập để kiểm tra chéo). - Nhận xét bổ sung (nếu có) - Hs thực hiện. - Thông báo kết quả II. Dụng cụ cơ khí. 1) Thước: dùng để đo kích thước , khoảng cách cần lắp đặt điện. 2) Thước cặp: dùng để đo kích thước bao ngoài cảu một vật hình cầu, trụ , kích thước các lỗ, chiều sâu cảu các lỗ, bậc 3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác , có thể đo được sự chênh lệch kích thước tới 1/100 mm. 4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại: 4 cạnh và 2 cạnh. 5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các thiết bị lên tường trần nhà ngoài ra còn để nhổ đinh. 6) dùng để cưa cắt các loại nống nhựa , ống kim loại theo kích thước yêu cầu. 7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn thoe chiều dài đã định , để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối. 8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông để lắp đặt dây dẫn , thiệt bị điện. 4. Củng cố : (03 phút) - Y/c 01 hs đọc phần ghi nhớ. - Kiểm tra nhận thức (y/c hs hoàn thiện nhanh bảng 3.5) 5. Hướng dẫn về nhà (02 phút) + Học thuộc phần ghi nhớ. + Trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Nghiên cứu kỹ bài mới (bài thực hành IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 6 Ngày soạn:24/09/2013 Tiết 6 Ngày dạy: 26/09/2013 28/09/2013 Bài 4 THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (tiết 1) I. Mục tiêu: - Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện. - Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng. - Đo được điện trở. - Làm việc cẩn thận khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị: - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Theo mục I. Sgk trang 18 - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Theo mục I. Sgk trang 18 III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: (07 phút) - Hãy cho biết công dụng và ký hiệu của đồng hồ đo điện áp. - Hãy cho biết công dụng và ký hiệu của đồng hồ đo điện năng. 3. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Hướng dẫn ban đầu (5 phút) - Kiểm tra công tác chuẩn bị. - Giao nhiệm vụ (vị trí, nhóm, nội dung, yêu cầu công việc) - Chuẩn bị cho Gv kiểm tra. - Về vị trí được phân công I. Hướng dẫn ban đầu Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (25 phút/01 tiết) - Giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: ampe kế, vôn kế, công tơ điện - Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. - Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện - Hướng dẫn tiến trình thực hiện. Chú ý: Nêu rõ tiêu chí đánh giá (Kết quả thực hành; thực hiện đúng qui trình thực hành; thao tác chính xác; thái độ thực hành; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường) - Y/c hs thực hiện - Quan sát, hướng dẫn hỗ trợ - Uốn nắn sai sót, nhắc nhở động viên hs thực hiện. Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại lượng gì? + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. - Nghiên cứu, so sánh, đối chiếu Sgk - Thực hiện II. Hướng dẫn thường xuyên 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện - Đo cường độ dòng điện, điện trở, hiệu điện thế, công suất tiêu thụ, điện năng tiêu thụ. 4. Củng cố : (03 phút/tiết) - Gv hướng dẫn hs thu dọn dụng cụ - Gv hướng dẫn hs tự đánh giá. - Gv thu bài thực hành. - Nhận xét về công tác chuẩn bị, thực hiện qui trình, thái độ học tập, công tác an toàn. 5. Hướng dẫn về nhà (02 phút/tiết) + Nghiên cứu kỹ phần 2: Sử dụng đồng hồ đo điện IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 7 Ngày soạn:28/09/2013 Tiết 7 Ngày dạy: 30/09/2013 02/10/2013 Bài 4 THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (tiết 2) I. Mục tiêu: - Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện. - Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng. - Đo được điện trở. - Làm việc cẩn thận khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị: - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Theo mục I. Sgk trang 18 - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Theo mục I. Sgk trang 18 III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Hướng dẫn ban đầu (5 phút) - Kiểm tra công tác chuẩn bị. - Giao nhiệm vụ (vị trí, nhóm, nội dung, yêu cầu công việc) - Chuẩn bị cho Gv kiểm tra. - Về vị trí được phân công I. Hướng dẫn ban đầu Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (30 phút/01 tiết) - Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện - Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK. Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể tên những phần tử đó? - Nguồn điện được nối với những đầu nào của công tơ điện ? - Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ điện? - Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK. - Hướng dẫn học sinh, làm mẫu cách đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước sau: + Đọc và ghi chỉ số của công tơ trước khi tiến hành đo. + Quan sát tình trạng làm việc của công tơ. + Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30/ - Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc. - Lần lượt lên đọc KH - Làm vào bảng SGK - Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 của công tơ điện - Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện. - Lắng nghe. - Tiến hành thực hiện. - Yêu cầu GV hướng dẫn khi gặp khó khăn. II. Hướng dẫn thường xuyên 1. Sử dụng đồng hồ đo điện a. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. Số TT Tên các phần tử 1 Công tơ 2 Ampe kế 3 Phụ tải 4. Củng cố : (03 phút/tiết) - Gv hướng dẫn hs thu dọn dụng cụ - Gv hướng dẫn hs tự đánh giá. - Gv thu bài thực hành. - Nhận xét về công tác chuẩn bị, thực hiện qui trình, thái độ học tập, công tác an toàn. 5. Hướng dẫn về nhà (04 phút/tiết) + Nghiên cứu kỹ phần phương án 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng. IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY : Tuần 8 Ngày soạn:05/10/2013 Tiết 8 Ngày dạy: 07/10/2013 09/10/2013 Bài 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (tiết 3) I. Mục tiêu: - Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện. - Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng. - Đo được điện trở. - Làm việc cẩn thận khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị: - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu Sgk, Sgv, tài liệu tham khảo. + Đồ dùng: Theo mục I. Sgk trang 18 - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Theo mục I. Sgk trang 18 III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút) - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Hướng dẫn ban đầu (5 phút) - Kiểm tra công tác chuẩn bị. - Giao nhiệm vụ (vị trí, nhóm, nội dung, yêu cầu công việc) - Đọc cách sử dụng đồng hồ vạn năng. - Chuẩn bị cho Gv kiểm tra. - Về vị trí được phân công - Đọc Sgk nội dung tương ứng I. Hướng dẫn ban đầu 1. Sử dụng đồng hồ đo điện b. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (30 phút/01 tiết) - Gv làm thao tác mẫu: + Điều chỉnh núm chỉnh 0. - Nêu chú ý: Động tác điều chỉnh trên phải thực hiện lại sau mỗi lần đo. + Đo điện trở người + Đọc số chỉ + Đo điện trở mẫu (để rời). Đọc số chỉ + Chú ý thang đo trước khi đọc. - Đo điện trở trên bảng thực hành. - Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc. - Hs quan sát. - Đo điện trở ở bảng thực hành đo điện trở. - Ghi kết quả vào phiếu thực hành. - Yêu cầu GV hướng dẫn khi gặp khó khăn II. Hướng dẫn thường xuyên Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng *Chú ý: - Phải cắt điện trước khi đo điện t

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_bai_1_6_do_hong_quang.doc