Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Bản hay)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

 Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng một công tắc ba cực điều khiển hai đèn .

 Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn .

 Lắp đặt được mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn đúng qui trình và yêu cầu kĩ thuật .

 Làm việc nghiêm túc, cẩn thận, khoa học và đảm bảo an toàn điện .

II. TRỌNG TÂM BÀI :

 Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện .

 Lập dự trù vật liệu, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho công việc .

 Thực hiện qui trình lắp đặt mạch điện

 Kiểm tra và vận hành thử .

III. CHUẨN BỊ :

1. Chuẩn bị của giáo viên :

· Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo .

· Tranh vẽ hình 10.1 sách giáo khoa .

· Vật liệu và thiết bị : bảng điện, dây dẫn, công tắc ba cực, công tắc hai cực, 1 cầu chì, bóng đèn, đui đèn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp .

· Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan Þ2mm, mũi khoan Þ5mm, thước kẻ, bút chì .

 

doc9 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận / Huyện 5 Trường Mạch Kiếm Hùng Giáo án môn công nghệ 9 Bài số : 10 Thời gian : 3 tiết Tiết : 26à28 Tuần : 13à14 ( từ ........... đến ............) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng một công tắc ba cực điều khiển hai đèn . Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn . Lắp đặt được mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn đúng qui trình và yêu cầu kĩ thuật . Làm việc nghiêm túc, cẩn thận, khoa học và đảm bảo an toàn điện . II. TRỌNG TÂM BÀI : Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện . Lập dự trù vật liệu, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho công việc . Thực hiện qui trình lắp đặt mạch điện Kiểm tra và vận hành thử . III. CHUẨN BỊ : Chuẩn bị của giáo viên : Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo . Tranh vẽ hình 10.1 sách giáo khoa . Vật liệu và thiết bị : bảng điện, dây dẫn, công tắc ba cực, công tắc hai cực, 1 cầu chì, bóng đèn, đui đèn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp . Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan Þ2mm, mũi khoan Þ5mm, thước kẻ, bút chì . Chuẩn bị của học sinh : Xem trước bài học trong SGK . Học sinh chuẩn bị trước bảng báo cáo thực hành . Học sinh chuẩn bị các vật liệu và thiết bị . IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY _ HỌC : 1. Ổn định lớp ( thời gian ____ phút ) Điểm danh học sinh . Kiểm tra phần chuẩn bị của nhóm . Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm trưởng . 2. Kiểm tra bài cũ ( thời gian ____ phút ) Giáo viên gọi học sinh lên trả lời các câu hỏi sau : Em hãy trình bày qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn ? Em hãy sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn ? Em hãy sơ đồ nguyên lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển một đèn ? 3. Bài mới ( thời gian ____ phút ) Thời gian Nội dung kiến thức Phương pháp Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Dụng cụ, vật liệu và thiết bị I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị : Vật liệu và thiết bị : bảng điện, dây dẫn, 1 công tắc 3 cực, công tắc 2 cực, 1 cầu chì, bóng đèn, đui đèn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, khoan tay, mũi khoan Þ2mm, mũi khoan Þ5mm, thước kẻ, bút chì . Học sinh chuẩn bị trước bảng báo cáo thực hành Nguồn điện 220V GIỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH * * Giáo viên nêu nội qui thực hành . * * Giáo viên giới thiệu bài thực hành . * * Giáo viên nêu mục tiêu, yêu cầu bài thực hành và nôi qui thực hành . * * Giáo viên giới thiệu các mẫu mối nối . * * Giáo viên chia nhóm và yêu cầu của các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của từng thành viên * * Giáo viên nêu rõ những tiêu chí đánh giá kết quả thực hành của các nhóm . * Học sinh đọc mục tiêu Hoạt động 2 : Nội dung và trình tự làm việc II. Nội dung và trình tự thực hành : 1 . Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện . a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện . b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN PHƯƠNG PHÁP VẤN ĐÁP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG GIẢI * * Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh hình 10.1 sách giáo khoa và hỏi : + Mạch điện dùng một công tắc ba cực điều khiển hai đèn được dùng để làm gì ? * * Giáo viên nhận xét và kết luận * * Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh hình 10.1 sách giáo khoa và hỏi : + Hình 10.1 là sơ đồ gì ? +Hai đèn được nối với nhau như thế nào ? + Mối liên hệ điện của đèn với công tắc ba cực? + Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ như thế nào? + Phương án đi dây như thế nào ? + Em hãy trình bày nguyên lí làm việc của mạch điện . * * Giáo viên nhận xét và kết luận . * * Giáo viên cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện . * * Giáo viên tiếp tục cho học sinh thực hiện bài tập trang 44 sách giáo khoa : + Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện . * * Giáo viên nhận xét và kết luận . HOẠT ĐỘNG NHÓM * Học sinh quan sát, thảo luận và trả lời . * Học sinh bổ sung ý kiến * Học sinh tự ghi * Học sinh thảo luận và trả lời . * Học sinh bổ sung ý kiến * Học sinh tự ghi kết luận * Học sinh tự vẽ * Học sinh thực hiện * Học sinh tự ghi bài Hoạt động 3 : lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị II. Nội dung và trình tự thực hành : 2 . Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị . PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN PHƯƠNG PHÁP VẤN ĐÁP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG GIẢI * * Giáo viên cho học sinh quan sát tranh sơ đồ hình 10.1 sách giáo khoa và sơ đồ lắp đặt * * Giáo viên nêu vấn đề : + Từ sơ đồ lắp đặt, các em hãy lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị mạch điện? * * Giáo viên nhận xét và kết luận . * * Giáo viên cho học sinh thực hiện bài tập “ lập dự trù “ trang 44 sách giáo khoa . HOẠT ĐỘNG NHÓM * Học sinh quan sát, thảo luận và trả lời . * Học sinh bổ sung ý kiến * Học sinh tự ghi * Học sinh thực hiện Hoạt động 5 : Lắp đặt mạch điện II. Nội dung và trình tự thực hành : 3 . Lắp đặt mạch điện . Bước 1 : Vạch dấu Bước 2 : Khoan lỗ bảng điện . Bước 3 : Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện Bước 4 : Nối dây mạch điện Bước 5 : Kiểm tra PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN PHƯƠNG PHÁP VẤN ĐÁP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG GIẢI * * Giáo viên tiếp tục nêu câu hỏi : + Em hãy nêu quy trình lắp mạch điện ? * * Giáo viên nhận xét và kết luận * * Giáo viên tiếp tục nêu câu hỏi : + Em hãy nêu các bước để tiến hành lắp mạch điện ?. * * Giáo viên nhận xét và kết luận * * Giáo viên gọi học sinh lần lượt trình bày nội dung các bước . * * Giáo viên nhận xét và kết luận * * Giáo viên thao tác mẫu cho học sinh * * Giáo viên hướng dẫn học sinh lập báo cáo bảng 10.1 trang 45 sách giáo khoa . HOẠT ĐỘNG NHÓM * Học sinh thảo luận và trả lời . * Học sinh bổ sung ý kiến * Học sinh tự ghi * Học sinh trình bày nội dung * Học sinh tự ghi bài * Học sinh trình bày * Học sinh quan sát * Học sinh thực hiện Hoạt động 6 : Kiểm tra và vận hành thử II. Nội dung và trình tự thực hành : 4 . Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn cầu thang . Khi kiểm tra sản phẩm dựa vào các tiêu chuẩn sau : + Lắp đặt đúng theo sơ đồ + Chắn chắn . + Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp . + Mạch điện đảm bảo thông mạch . + Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử . PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN PHƯƠNG PHÁP VẤN ĐÁP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG GIẢI * * Giáo viên tiếp tục nêu vấn đề : + Em hãy cho biết khi kiểm tra sản phẩm thì sản phẩm này được nối với nguồn hay chưa nối với nguồn điện ?Tại sao ? + Kiểm tra sản phẩm dựa vào các tiêu chuẩn nào ? * * Giáo viên nhận xét và kết luận * * Giáo viên hướng dẫn học sinh nối nguồn điện và cho vận hành thử mạch điện . HOẠT ĐỘNG NHÓM * Học sinh thảo luận và trả lời . * Học sinh bổ sung ý kiến * Học sinh tự ghi * Học sinh quan sát và thực hiện Hoạt động 7 : Tổ chức thực hành PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH * * Giáo viên giao dụng cụ, vật liệu thực hành cho mỗi nhóm . * * Giáo viên giao nhiệm vụ thực hành . + Lắp mạch điện một công tắc hai cực điều khiển hai đèn * * Giáo viên phân các nhóm về vị trí làm việc . * * Chuẩn bị chỗ làm việc, bố trí vật liệu, dụng cụ . * * Giáo viên thường xuyên theo dõi kiểm tra, uốn nắn những sai sót của học sinh trong quá trình thực hành . * * Giáo viên luôn nhắc nhở học sinh về an toàn lao động . * * Giáo viên cho học sinh tự kiểm tra mạch điện và kiểm tra chéo giữa các nhóm . * * Giáo viên kiểm tra lại và chỉ ra lỗi cho học sinh nếu có . * * Giáo viên nối nguồn vào mạch điện và cho vận hành thử mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không ? * * Giáo viên thông báo kết quả kiểm tra . * * Giáo viên cho học sinh thực hiện lại khi sản phẩm không vận hành . * Học sinh thực hành Hoạt động 8 : Báo cáo thực hành * * Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện nộp sản phẩm đạt yêu cầu . * * Giáo viên hướng dẫn học sinh lập báo cáo thực hành ở mục IV. * Học sinh thực hiện Hoạt động 9 : Nhận xét _ đánh giá III . Nhận xét và đánh giá * * Giáo viên nhận xét bài thực hành : + Sự chuẩn bị của học sinh + Quá trình thực hành . + Thái độ học tập . + Sản phẩm * * Giáo viên thu sản phẩm thực hành . * * Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nhận xét _ đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo các tiêu chí . + Chất lượng sản phẩm thực hành ? +Thực hiện theo qui trình ? + Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc . Học sinh tự nhận xét và đánh giá 4. Củng cố bài ( thời gian ____ phút ) Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh . 5. Dặn dò _ giao bài ( thời gian ____ phút ) + Học sinh đọc trước bài 11 “ Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà “ .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_bai_10_thuc_hanh_lap_mach_dien_mot_c.doc
Giáo án liên quan